21 dní s Michalom Archanjelom

21 dní s Michalom archanjelom

Svätý Michal Archanjel je jasným a nepopierateľným víťazom nad satanom. Po tom, čo viedol 21-dňový zápas voči kniežaťu Perzského kráľovstva, aby oslobodil požehnanie proroka Daniela (porov. Dn 10, 11 – 14), svätý Michal Archanjel je ochotný a pripravený bojovať po našom boku za oslobodenie aj nášho požehnania a naplnenia plánov, ktorým bránia neviditeľné sily zla. V spoločnosti […]

Kto sú archanjeli Michal, Gabriel, Rafael?

anjel-archaniel

Kto sú títo archanieli? Ako ovplyvňujú môj dnešný život? Stále existujú? Aby sme mohli pochopiť viac o týchto tajomných bytostiach, ktoré Boh stvoril, je tu päť vecí, ktoré by ste mali vedieť o archanjeloch: 1) Archanjeli sú treťou najnižšou „hodnosťou“ anjelov Anjeli sa tradične delia na to, čo sa nazýva „deväť zborov“. Táto hierarchia je založená na deviatich […]

Siedmy deň: Rytiersky rád svätého Michala

anjel-archaniel

Svätý Michal Archaniel, ochranca svätej omše V XII. storočí napadol portugalské kráľovstvo nepriateľ a ľud sa ocitol vo veľkom súžení. V záujme záchrany krajiny vzýval portugalský kráľ Alfonse Enriques a jeho ľud svätého Michala: archanjel kráľovi v bitke mimoriadne pomohol! Útočníci utiekli a opustili kráľovstvo bez toho, aby niekto z kráľovského vojska zahynul. Na pamiatku tohto zázračného zásahu založili Alphonse Enriques a Louis […]

Šiesty deň: Svätý Michal Archaniela svätá Jana z Arku

anjel-archaniel

Svätý Michal Archaniel, zaručene istá pomoc Jedno proroctvo o storočnej vojne hovorilo, že „Francúzsko zničené ženou, jedného dňa zachráni žena“. Jana z Arku sa nestala zo dňa na deň hrdinkou, ktorá oslobodila Francúzsko: mala celkom dobrú prípravu. Boh nás vždy pripravuje na poslanie, ktoré nám zveruje! Jana bola veľmi zbožná mladá pastierka, františkánska terciárka z farnosti vedenej mníchmi […]

Piaty deň: Svätý Michal, ochranca pred epidémiami

Piaty deň: Svätý Michal, ochranca pred epidémiami 1

Svätý Ľudovít sa v mnohých ohľadoch javil ako ideálny kráľ. Mal všetky ľudské a duchovné vlastnosti, ktoré panovník potrebuje: bol zbožný, inteligentný, odvážny v boji, plný súcitu, veľmi dobrý sudca … Akým zázrakom dostalo Francúzsko takéhoto kráľa? Svätý Louis-Marie Grignion de Montfort nám vo svojej knihe o ruženci odhaľuje toto tajomstvo: Kráľovná Blanka Kastilská nemohla mať deti. Jedného dňa […]

Štvrtý deň : Le Mont saint-Michel – Francúzsko

anjel-archaniel

Svätyňa Mont Saint-Michel je celosvetovo známa svojou krásou, ktorá spája nádhernú a odvážnu architektúru s miestom vhodným na kontempláciu, vďačí za svoju existenciu osobnému zásahu svätého Michala archanjela. Okolo roku 700 prišiel svätý Michal trikrát za svätým Aubertom, biskupom v Avranches, aby ho požiadal o vybudovanie svätyne. Tento, rovnako ako prorok Samuel, pochyboval. Tretí razantnejší zásah kniežaťa […]

Tretí deň: Svätý Michal v biblických dejinách

anjel-archaniel

Svätý Michal, ochranca našej krajiny Svätý Michal mnohokrát zasiahol do dejín hebrejského ľudu: je ich ochranným anjelom (porovnaj Daniel 10,21). Pri svojom príchode do Svätej zeme Jozue vidí bojovníka s mečom, ktorý mu hovorí, že je vodcom Jahveho armády. Je to svätý Michal, ktorý mu pomáha pri dobýjaní tejto krajiny! Pred príchodom do Svätej zeme prežíva […]

Prvý deň: Stvorenie anjelov, nečakaná pomoc

Prvý deň: Stvorenie anjelov, nečakaná pomoc 2

30.09.2020 – Prvý deň: Stvorenie anjelov, nečakaná pomoc V Božom slove sa môžu zjavovať v ľudskej podobe alebo vo videniach v anjelskej (okrídlení). Aj keď majú duchovnú povahu, napriek tomu nie sú stvorenia, ktoré by nemali moc. Naopak: bez nich by svet nefungoval! Kto sú anjeli? Náš svet má problém veriť v ich existenciu, ale anjeli […]

Sviatok archanjelov Gabriela, Michala a Rafaela

Sviatok archanjelov Gabriela, Michala a Rafaela 3

MODRA KNIHA: S. Albert (Alberta, Kanada), 29. septembra 1990 Sviatok archanjelov Gabriela, Michala a Rafaela. Hodina anjelských mocností „Dnes slávite sviatok archanjelov Gabriela, Michala a Rafaela a vrúcne ich prosíte o ochranu. V týchto časoch veľkého súženia vás pozývam, aby ste žili v jednote života s anjelmi Pána.Oni dnes majú dôležitú úlohu voči vám. – […]