Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

Nestojí za nami žiadny investor, nepoberáme dotácie. Fungujeme vďaka dobrovoľným príspevkom malých darcov medzi ktorých sa môžete zaradiť aj Vy!
Aj vďaka Vám môžeme viacej bojovať za našu vieru, deti, rodiny, národ tradície…

AK CHCETE PRISPIEŤ, môžete tak urobiť na číslo účtu:

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

alebo pre platbu použite QRkód:


3-EUR
Platba 3-EUR
5-EUR
Platba 5-EUR
10-EUR
Platba 10-EUR
Bez sumy
Ľubovoľná suma

Srdečne ďakujeme za podporu!