Slovenský dohovor za rodinu

Článok I.

Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. [1]Článok 41, ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

Článok II.

Manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí. [2]Čl. I, čl. 1 základných zásad zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine

Článok III.

Rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti. [3]Čl.I, čl. 2 prvá veta základných zásad zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine

Článok IV.

Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých. [4]Článok 41, ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

Článok V.

Spoločnosť uznáva, že pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejšie stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa. [5]Čl.I, čl. 3 základných zásad zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine

Článok VI.

Rodičovstvo je spoločnosťou mimoriadne uznávaným poslaním ženy a muža. [6]Čl.I, čl. 3 základných zásad zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine

Článok VII.

Žene v tehotenstve sa zaručuje osobitná starostlivosť, ochrana v pracovných vzťahoch a zodpovedajúce pracovné podmienky. [7]Článok 41, ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

Článok VIII.

Rodičovské práva a povinnosti patria obom rodičom.  [8]Čl.I, čl. 4 základných zásad zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine

Článok IX.

Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. [9]Článok 41, ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky

Článok X.

Rodičia majú právo vychovávať deti v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením a povinnosť zabezpečiť rodine pokojné a bezpečné prostredie. [10]Čl.I, čl. 4 základných zásad zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine

Článok XI.

Všetci členovia rodiny majú povinnosť vzájomne si pomáhať a podľa svojich schopností a možností zabezpečovať zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne rodiny.  [11]Čl.I, čl. 4 základných zásad zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine

Článok XII.

Rodičia, ktorí sa starajú o deti, majú právo na pomoc štátu.  [12]Článok 41, ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky

Článok XIII.

Spoločnosť poskytuje rodičovstvu nielen svoju ochranu, ale aj potrebnú starostlivosť, najmä hmotnou podporou rodičov a pomocou pri výkone rodičovských práv a povinností. [13]Čl.I, čl. 3 základných zásad zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine

 

 

Citované zo zákona

Citované zo zákona
1 Článok 41, ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
2 Čl. I, čl. 1 základných zásad zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine
3 Čl.I, čl. 2 prvá veta základných zásad zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine
4 Článok 41, ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
5 Čl.I, čl. 3 základných zásad zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine
6 Čl.I, čl. 3 základných zásad zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine
7 Článok 41, ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
8 Čl.I, čl. 4 základných zásad zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine
9 Článok 41, ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky
10 Čl.I, čl. 4 základných zásad zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine
11 Čl.I, čl. 4 základných zásad zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine
12 Článok 41, ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky
13 Čl.I, čl. 3 základných zásad zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine