ISTANBULSKÝ DOHOVOR – Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu so zvýraznenými spornými časťami je na stiahnutie nižšie.

ISTANBULSKÝ DOHOVOR

Dôvodová správa

Uznesenie EP v 9-2017