Štvrtý deň : Le Mont saint-Michel – Francúzsko

anjel-archaniel

Svätyňa Mont Saint-Michel je celosvetovo známa svojou krásou, ktorá spája nádhernú a odvážnu architektúru s miestom vhodným na kontempláciu, vďačí za svoju existenciu osobnému zásahu svätého Michala archanjela.

Okolo roku 700 prišiel svätý Michal trikrát za svätým Aubertom, biskupom v Avranches, aby ho požiadal o vybudovanie svätyne. Tento, rovnako ako prorok Samuel, pochyboval. Tretí razantnejší zásah kniežaťa anjelov ho nakoniec presvedčil! Prvá malá kaplnka bola rýchlo nahradená väčšou a vrch prešiel rôznymi úpravami, až sa z neho stala jedna z najväčších svätýň kresťanstva, kde prichádzajú veľké zástupy pútnikov.

O bohoslužby a šírenie úcty k svätému Michalovi sa najskôr starali kanonici kolegiálneho kostola. Následne bolo založené benediktínske opátstvo.

Kostol Mont Saint-Michel v X. storočí vyhorel, po prestavbe bol ešte krajší. Pri tejto príležitosti sa spomína, že v noci na sviatok svätého Michala sa objavil ohnivý stĺp, ktorý vnikol do zrekonštruovaného kostola. Bol to archanjel, ktorý sa pod takýmto symbolom autenticky zmocnil svojej novej svätyne. Táto ešte trikrát podľahne požiaru, štvrtýkrát povstane z popola v podobe, akú poznáme dnes.

Mont Saint-Michel oslavuje cnosti svätého Michala:

– Svätý Michal, dokonalý ctiteľ vynikajúcej adorácie Boha. Anjeli sú najskôr stvorení, aby chválili Boha a klaňali sa mu. Pojem „anjel“ (posol) označuje dôležitú, ale sekundárnejšiu funkciu týchto duchov. Svätý Michal sa v litániách nazýva „dokonalý ctiteľ“. Mnísi sanktuária najskôr prichádzali velebiť Boha a modliť sa k Nemu a až potom sa modlili k archanjelovi.

Božia sila: Mont Saint-Michel bol kedysi vojenskou pevnosťou. Vzťahy medzi mníchmi a armádou nebolo ľahké zvládnuť, ale toto miesto umožnila Francúzsku počas storočnej vojny odolávať Anglicku.

Jeho inteligencia: Jeho úloha vodcu Pánových vojsk by nemala zastierať jeho nesmiernu inteligenciu, ktorú navyše osvecuje Boh. Mont Saint-Michel bol tiež intelektuálnym majákom vďaka veľmi veľkej knižnici, v čase, keď knihy boli veľmi vzácne. Odpradávna ho nazývali mestom kníh. Intelektuálny vplyv miesta bol veľmi dôležitý a okrem iného prispel k prekladu diel Aristotela.

Prozreteľnostne je Mont Saint-Michel súčasťou reťaze kláštorov, kde sa uctieva svätý Michal; tieto sa nachádzajú na tej istej línii nazývanej „Legendárny meč svätého Michala archanjela“, ktorá spája horu Karmel s ostrovom Skelling Michael na juhu Írska. Z Írska prechádza cez Horu svätého Michala na Cornwallskom ostrove, cez Mont Saint Michel, kláštor Sacra di San Michele v Piemonte, ďalej cez Santuario di San Michele Archangelo v Puglii, kláštor Mixalis na ostrove Symi až do kláštora na hore Karmel v Haife. https://www.verim.sk/legendarny-mec-sv-michala-archanjela/

Akú pomoc nám môže prinášať svätý Michal dnes?

Mnoho ľudí žije v strachu a obavách o budúcnosť našej spoločnosti. V liturgii je svätý Michal označovaný ako anjel pokoja, a to natoľko, že si niektorí kladú otázku, či to nebol on, anjel pokoja, ktorý sa zjavil deťom vo Fatime.

Svätý Michal zaháňa strach a prináša pokoj

Boží pokoj nie je nevyhnutne taký, aký si myslíme, že je. Kristus to povedal dobre: pokoj, ktorý nám dáva, nie je pokojom, ako ho chápe svet. Na dosiahnutie pokoja v krajine je nevyhnutné nájsť ho najprv v sebe. Mnoho ľudí sa modlí za pokoj, ale príliš často sú motivovaní strachom a nemodlia sa s dôverou. Skôr, ako sa zamyslíte nad vonkajším pokojom, je dobré snažiť sa o vnútorný pokoj. Boha nie je možné počúvať vo vonkajšom hluku.

Môžete byť uprostred všetkých druhov bojov, ale môžete mať dokonalý vnútorný pokoj. Rovnako ako Mont Saint-Michel, ktorý zostáva stabilný uprostred mora, búrok a prílivov. Tento vnútorný pokoj sa šíri. Človek žijúci v pokoji, prináša pokoj mnohým ďalším.

Svätý Michal prispieva osobitne k vonkajšiemu pokoju, ale aj k vnútornému pokoju vyháňaním zlých duchov, ktorí inšpirujú mnoho zlých činov vo svete, ktoré trápia mysle a srdcia. Pomáha tiež všetkým, ktorí sa snažia nastoliť poriadok. Komunikuje svoj pokoj a radosť a prihovára sa za nás u Boha.

Spôsob ako si uctievať svätého Michala

Urobte si doma malú svätyňu venovanú archanjelovi a modlite sa v nej.

Modlite sa litánie svätého Michala (Imprimatur biskupa z Avranches). Tieto litánie ponúkajú vzývať svätého Michala v rôznych oblastiach, v ktorých nám môže pomôcť.

Zakaždým, keď sa ich pomodlíme, deň bude mať úplne iný priebeh!

Anjelskú korunku môžete nájsť tu: https://modlitba.sk/?p=2108

Modlitba pápeža Leva XIII.

k svätému Michalovi archanjelovi

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji,
buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.
Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeských zástupov,
Božou mocou zažeň do pekla satana
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.

Amen.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás