Tretí deň: Svätý Michal v biblických dejinách

anjel-archaniel

Svätý Michal, ochranca našej krajiny

Svätý Michal mnohokrát zasiahol do dejín hebrejského ľudu: je ich ochranným anjelom (porovnaj Daniel 10,21).

Pri svojom príchode do Svätej zeme Jozue vidí bojovníka s mečom, ktorý mu hovorí, že je vodcom Jahveho armády. Je to svätý Michal, ktorý mu pomáha pri dobýjaní tejto krajiny!

Pred príchodom do Svätej zeme prežíva hebrejský ľud situáciu, ktorá je dnes aj pre nás a našu vlasť poučnou lekciou (porovnaj Kniha Numeri kap. 22 až 24):

Po štyridsiatich rokov na púšti Hebreji prechádzali rôznymi kráľovstvami, vrátane kráľovstva Moab. Moábsky kráľ mal z tohto ich príchodu obavy: hebrejský ľud mal vtedy niekoľko miliónov ľudí (600 000 dospelých mužov pri odchode z Egypta, bez žien a detí).

Pozval teda veštca Beorovho syna Baláma z Petoru na Eufrate, aby preklial ľud, ktorého útoku sa bál. Balám prišiel na oslici, aby preklial Izrael, ale Jahveho anjel, svätý Michal, bol na stráži. Trikrát zastavil oslicu. Následne Pán otvoril Balámovi oči a ten zbadal, že na ceste stojí Pánov anjela s vytaseným mečom .Tak Balám pochopil Pánov zámer. Namiesto kliatby prorokuje a požehnáva Izrael.

Po celú túto dobu si robili Hebrejčania starosti s plánmi moábskeho kráľa alebo robili niečo, aby sa pred nimi chránili? Zdá sa, že nie. Vyvolený ľud žil v pokoji, modlil sa, robil to, čo od nich Boh očakával, a Boh sa postaral o jeho ochranu pred nepriateľmi. Kristus predsa jasne povedal: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné dostanete navyše“ (Mt 6,33). Žalmista už dávno predtým napísal: „Keby ma môj ľud bol poslúchol, keby bol Izrael kráčal mojimi cestami, ihneď by som bol jeho nepriateľov pokoril a jeho utláčateľov svojou rukou pritlačil.“ (Žalm 81, 14-15)

O niekoľko rokov neskôr, v čase sudcov, sa ľud odvrátili od Boha a dočasne stratil túto ochranu.

Ako nám svätý Michal môže pomôcť dnes?

Mnohí sa obávajú o našu krajinu a žijú v strachu z neznámeho: tvárou v tvár rozmachu okultizmu, tvárou v tvár strachu z diktatúry, tvárou v tvár všemožným nebezpečenstvám. Konajme, čo je v našich silách, ale hlavne dôverujme Bohu. Boh vyslobodzuje tých, ktorí v neho dôverujú. Hľadajme Ho s láskou a On sa postará o tých, ktorí nám chcú ublížiť, ako to urobil pre Baláma: dotkne sa sŕdc tých, ktorí nás prenasledujú a zabráni uskutočneniu ich zlých plánov. Postará sa o to, aby sa stalo to, čo my nedokážeme. Najlepšou ochranou je milovať Boha z celého srdca. Milujme aj svätého Michala, nevolajme ho iba vtedy, keď ho potrebujeme!

Svätý Michal je poslaný, aby nás chránil pred našimi duchovnými a tiež časnými nepriateľmi. Toto napísal pápež Lev XIII. vo veľkej modlitbe k svätému Michalovi potom, čo v zjavení spoznal nebezpečenstvo, ktoré hrozí Cirkvi:

„Nepremožiteľný vodca, buď s Božím ľudom proti útokom duchovných síl zla a daruj mu víťazstvo! Svätá cirkev si ťa ctí ako svojho strážcu a ochrancu; oslavuje ťa ako svojho obrancu pred všetkými škodlivými silami zeme a pekla.“

Biskup Pavel M. Hnilica 14. 7. 1996 na charizmatickom stretnutí vo Zvolene o tom povedal: „Pred 100 rokmi mal pápež Lev XIII. (pontifikát v rokoch 1878 -1903) videnie v kaplnke, kde slúžil svätú omšu. Videl, ako diabol búral chrám svätého Petra, ktorý symbolizoval Cirkev. Na jeho výkrik Boh poslal archanjela Michala, ktorý diablov zahnal. Lev XIII. hneď napísal modlitbu ku svätému Michalovi, ktorú nariadil modliť sa…“

Túto modlitbu sa modlíme každý deň tejto novény.

Spôsob, ako si uctievať svätého Michala

Umelecké diela spodobujúce Hlavu nebeských zástupov – obrazy, ikony alebo sochy – sú dobrým povzbudením pre našu oddanosť svätému Michalovi. V jeruzalemskom chráme boli sochy cherubínov.

Zo sochami a obrazmi svätého Michala môžeme realizovať aj púte. Miesta, kde sa tieto diela nachádzajú, dostávajú veľa milostí. Pretože prostredníctvom týchto zobrazení sa nám sprítomňuje tento archanjel. Nezabúdajme prosiť aj svätého Pátra Pia, ktorý mal svätého Michala vo veľkej úcte a láske.

Anjelskú korunku môžete nájsť tu: https://modlitba.sk/?p=2108

Modlitba pápeža Leva XIII.

k svätému Michalovi archanjelovi

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji,
buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.
Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeských zástupov,
Božou mocou zažeň do pekla satana
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.

Amen.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás