Druhý deň: Úloha svätého Michala pri výbere anjelov Svätý Michal, pomoc v duchovnom boji

anjel-archaniel

Boh stvoril anjelov slobodných a so slobodnou vôľou, tak ako ľudí. Ale na rozdiel od nás je vôľa anjelov osvietená ich inteligenciou, ktorá rýchlo rozpoznáva čo je dobré a čo zlé.
Boh ponúkol anjelom „skúšku“, aby mali prístup k blaženej vízii (Nebo): prijať alebo neprijať jeho plány pre svet. Zjavil anjelom svoju vôľu vteliť sa a narodiť sa z Panny (Panny Márie).
Takže anjeli, duchovné bytosti, budú musieť uctievať bytosť, ktorá bude mať telo. Mnoho anjelov, ktorí nasledovali diabla, to odmietli, pretože to považovali za nedôstojné a vzbúrili sa proti Bohu. Vybrali si zlo a stali sa z nich démoni. Tradícia pripisuje diablovi tieto pyšné slová: „Budem podobný Najvyššiemu“. Ale jeden z najvyššie postavených anjelov sa proti tejto vzbure postavil.
Meno tohto anjela je odpoveďou na tvrdenie diabla: Michel (v hebrejčine Mikael znamená „kto je ako Boh“: Mi = Kto ?, Ka = ako, El = Boh). Nasledujúc svätého Michala, dve tretiny anjelov, hovorí nám Kniha zjavenia, zostala verná Bohu. Nasledovala bitka v Nebi medzi diablom a jeho anjelmi, ktorí čelili Michalovi a jeho armáde. Zlí duchovia prehrali!
Démoni vyhnaní z neba zaútočili na ľudí, priviedli ich k záhube vo svojej vzbure proti Bohu tým, že pokúšali Adama a Evu a priviedli na svet smrť: „Závisťou diabla však prišla na svet smrť“(Kniha múdrosti 2,24).
Parížsky kardinál Dubois napísal, že sa dá predpokladať pôsobenie démona „buď v zlobe ľudí, alebo v pokušeniach, chorobách, búrkach, pohromách všetkého druhu…“.
Mnoho problémov pochádza z pôsobenia démonov: vojny, rozdelenia, ale aj smútok, únava, určité choroby. Bez toho, aby sme im pripisovali všetko zlé, sú zodpovední za veľa, najmä za to, že ľudia sa rozhodujú na páchanie hriechov.
Ako nám môže dnes svätý Michal pomôcť?
Jedným z dôvodov, prečo sa našej spoločnosti darí tak zle, je to, že démoni majú voľnú ruku pri uskutočňovaní svojho plánu: inšpirovať ľudí ku zlu. Modlitba, účasť na sviatostiach, sväteniny (medaily, svätená voda, požehnanie domov …) sú pred nimi ako hrádza a odpudzujú ich. Ale so stratou praktizovania viery toto všetko chýba.
Boh, našťastie, nedovolí, aby pokušenia presahovali ľudské sily a ponúka prostriedky na našu ochranu: jedným z týchto prostriedkov je aj vzývanie svätého Michala.
Svätý Michal je ich postrachom, spôsobuje im des, svätý Pantaleon mu hovoril: „exterminátor“ démonov. Stačí ho vzývať a zlí duchovia sa dajú na útek!
Spôsob, ako uctievať svätého Michala
Na vzývanie svätého Michala stačí jednoducho vysloviť jeho meno:
Svätý Michal alebo Mikael alebo latinsky (Quis Ut Deus?).
Počuť toto meno je pre démonov neznesiteľné, pretože im pripomína svätého archanjela Michala. Ale toto meno je tiež, ako sme videli, otázkou, ktorá je pre nich sama o sebe neznesiteľná, pretože útočí na ich pýchu tým, že ich stavia tvárou v tvár tomu, čo je samozrejmé: kto môže byť ako Boh? Nikto.
Anjelskú korunku môžete nájsť tu.

Modlitba pápeža Leva XIII.
k svätému Michalovi archanjelovi
Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji,
buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.
Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeských zástupov,
Božou mocou zažeň do pekla satana
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.
Amen.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás