Nadprirodzená moc a sila pokory podľa svätých

Boh vysoko vyzdvihuje pokorných. Ak chceš byť svätým, je dôležité byť pokorným!

Pýcha zapríčinila diablov pád a preto zlý duch nenávidí pokoru. Sv. František Saleský hovorí: „Najmocnejšou zbraňou proti diablovi je pokora.“ V Prísloviach 16, 5 sa píše: „Pánovi je odporný každý nadutec …“ a v evanjeliu podľa Matúša 11, 29 Ježiš hovorí: „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu“ a ďalej, v 23, 12 hovorí: „Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený“. Pokora je životne dôležitou a nevyhnutnou súčasťou kresťanského života. A vedeli to aj svätí!

Ponúkame vám 12 citátov svätých o pokore, ktoré vás budú určite inšpirovať na vašej ceste k svätosti a pomôžu vám odrážať útoky zlého (voľný preklad):

Sv. Augustín z Hippo: „Pýcha zmenila anjelov na diablov; pokora mení ľudí na anjelov.“

Sv. Terézia z Lisieux: „Ježiš ma naučil, že jediná sláva, ktorá má zmysel, je sláva, ktorá trvá večne a že na to, aby ju človek získal, nemusí robiť žiadne veľkolepé skutky; práve naopak, svoje čnostné skutky má ukryť pred druhými, dokonca aj pred sebou samým tak, že ´ľavá ruka nevie čo robí pravá´“.   

Sv. Vincent de Paul: „Najmocnejšou zbraňou proti diablovi je pokora … Pokora a milosrdná láska sú dvoma krajnými bodmi – všetko ostatné závisí od nich. Je preto nevyhnutné, aby sme vo svojom živote zotrvávali medzi týmito dvoma čnosťami; vieme totiž, že bezpečnosť a ochrana stavby závisí od jej základov a strechy.“ 

Sv. Terézia Avilská: „Pokora, nech je akokoľvek hlboká, nevnáša do duše nepokoj, ani ju netrápi, ani nevyrušuje; naopak, sprevádza ju pokoj, radosť a pohoda … Pokora dušu akoby rozširuje, zväčšuje a uschopňuje ju čoraz lepšie slúžiť Bohu.“

Nadprirodzená moc a sila pokory podľa svätých 1

Sv. páter Pio z Pietrelciny: „Nesmie ťa sklamať, ani deprimovať, keď sa ti niečo nevydarí podľa tvojich predstáv. Čo čakáš? Sme predsa stvorení z hliny, a máloktorá pôda prinesie takú úrodu, akú od nej očakáva hospodár. Namiesto toho sa uponíž a uznaj, že bez Božej pomoci nedokážeš nič.“ 

Sv. František Saleský: „Pokora vyháňa satana, a rozvíja v nás dary a milosti Svätého Ducha. Preto aj všetci svätí, najmä Kráľ svätých a Jeho Preblahoslavená Matka, majú zo všetkých čností v najväčšej úcte práve milosť pokory.“

Sv. Faustína Kowalská: „Ak duša nie je pokorná, nemá zo sviatostnej sv. spovede taký úžitok, aký by mala mať. Pýcha ju udržuje v temnote. Duša teda ani nevie ako a ani to nerobí dobrovoľne, no práve vtedy prežíva hĺbku svojej mizérie. Nasadzuje si masku a vyhýba sa všetkému, čo by ju mohlo vyliečiť.“ 

Sv. Elizabeth Ann Setonová: „Brána do neba je veľmi nízka, len pokorní ňou vchádzajú.“

Sv. František z Assisi: „Nemusíme byť múdri a rozumní podľa tela, buďme namiesto toho jednoduchí, pokorní a čistí.“

Sv. Katarína Sienská: „Pokora vyviera z poznania seba samého, nikdy sa na ničom nepohoršuje, ale znáša všetky urážky, stratu pokoja, každý zármutok, z ktorejkoľvek strany; znáša ich trpezlivo, s radosťou.“ 

Sv. Benedikt z Nursie: „Vzostup a pád neznamená nič iné, iba toto: padáme vtedy, keď vyvyšujeme seba samého a stúpame vtedy, keď sa pokoríme. Naše telo a duša sú akoby bočné strany rebríka do neba, ktorého priečky tvoria rozličné stupne pokory a umŕtvovania.“ 

Sv. Maximilián Kolbe: „Moji milovaní, kiežby sa každý náš pád, či už ľahký alebo ťažký hriech, stal pre nás malým krokom k vyššej úrovni dokonalosti. Jediným dôvodom, prečo nám Nepoškvrnená dovoľuje padnúť je ten, že nás chce vyliečiť z našej domýšľavosti a z našej pýchy, aby nám tak pomohla otvoriť sa na prijatie Božích milostí.“ 

? Nakoľko nás sociálne siete začali blokovať prosíme Vás? o registráciu aby sme Vás vedeli informovať o našich akciách: prihláste sa na odber noviniek

Prevzaté z: https://www.lifenews.sk/32856/nadprirodzena-moc-sila-pokory-podla-svatych

podporte nas prispevky

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Nadprirodzená moc a sila pokory podľa svätých 2
Nadprirodzená moc a sila pokory podľa svätých 3

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás