Nadprirodzená moc a sila pokory podľa svätých

Boh vysoko vyzdvihuje pokorných. Ak chceš byť svätým, je dôležité byť pokorným!

Pýcha zapríčinila diablov pád a preto zlý duch nenávidí pokoru. Sv. František Saleský hovorí: „Najmocnejšou zbraňou proti diablovi je pokora.“ V Prísloviach 16, 5 sa píše: „Pánovi je odporný každý nadutec …“ a v evanjeliu podľa Matúša 11, 29 Ježiš hovorí: „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu“ a ďalej, v 23, 12 hovorí: „Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený“. Pokora je životne dôležitou a nevyhnutnou súčasťou kresťanského života. A vedeli to aj svätí!

Ponúkame vám 12 citátov svätých o pokore, ktoré vás budú určite inšpirovať na vašej ceste k svätosti a pomôžu vám odrážať útoky zlého (voľný preklad):

Sv. Augustín z Hippo: „Pýcha zmenila anjelov na diablov; pokora mení ľudí na anjelov.“

Sv. Terézia z Lisieux: „Ježiš ma naučil, že jediná sláva, ktorá má zmysel, je sláva, ktorá trvá večne a že na to, aby ju človek získal, nemusí robiť žiadne veľkolepé skutky; práve naopak, svoje čnostné skutky má ukryť pred druhými, dokonca aj pred sebou samým tak, že ´ľavá ruka nevie čo robí pravá´“.   

Sv. Vincent de Paul: „Najmocnejšou zbraňou proti diablovi je pokora … Pokora a milosrdná láska sú dvoma krajnými bodmi – všetko ostatné závisí od nich. Je preto nevyhnutné, aby sme vo svojom živote zotrvávali medzi týmito dvoma čnosťami; vieme totiž, že bezpečnosť a ochrana stavby závisí od jej základov a strechy.“ 

Sv. Terézia Avilská: „Pokora, nech je akokoľvek hlboká, nevnáša do duše nepokoj, ani ju netrápi, ani nevyrušuje; naopak, sprevádza ju pokoj, radosť a pohoda … Pokora dušu akoby rozširuje, zväčšuje a uschopňuje ju čoraz lepšie slúžiť Bohu.“

Sv. páter Pio z Pietrelciny: „Nesmie ťa sklamať, ani deprimovať, keď sa ti niečo nevydarí podľa tvojich predstáv. Čo čakáš? Sme predsa stvorení z hliny, a máloktorá pôda prinesie takú úrodu, akú od nej očakáva hospodár. Namiesto toho sa uponíž a uznaj, že bez Božej pomoci nedokážeš nič.“ 

Sv. František Saleský: „Pokora vyháňa satana, a rozvíja v nás dary a milosti Svätého Ducha. Preto aj všetci svätí, najmä Kráľ svätých a Jeho Preblahoslavená Matka, majú zo všetkých čností v najväčšej úcte práve milosť pokory.“

Sv. Faustína Kowalská: „Ak duša nie je pokorná, nemá zo sviatostnej sv. spovede taký úžitok, aký by mala mať. Pýcha ju udržuje v temnote. Duša teda ani nevie ako a ani to nerobí dobrovoľne, no práve vtedy prežíva hĺbku svojej mizérie. Nasadzuje si masku a vyhýba sa všetkému, čo by ju mohlo vyliečiť.“ 

Sv. Elizabeth Ann Setonová: „Brána do neba je veľmi nízka, len pokorní ňou vchádzajú.“

Sv. František z Assisi: „Nemusíme byť múdri a rozumní podľa tela, buďme namiesto toho jednoduchí, pokorní a čistí.“

Sv. Katarína Sienská: „Pokora vyviera z poznania seba samého, nikdy sa na ničom nepohoršuje, ale znáša všetky urážky, stratu pokoja, každý zármutok, z ktorejkoľvek strany; znáša ich trpezlivo, s radosťou.“ 

Sv. Benedikt z Nursie: „Vzostup a pád neznamená nič iné, iba toto: padáme vtedy, keď vyvyšujeme seba samého a stúpame vtedy, keď sa pokoríme. Naše telo a duša sú akoby bočné strany rebríka do neba, ktorého priečky tvoria rozličné stupne pokory a umŕtvovania.“ 

Sv. Maximilián Kolbe: „Moji milovaní, kiežby sa každý náš pád, či už ľahký alebo ťažký hriech, stal pre nás malým krokom k vyššej úrovni dokonalosti. Jediným dôvodom, prečo nám Nepoškvrnená dovoľuje padnúť je ten, že nás chce vyliečiť z našej domýšľavosti a z našej pýchy, aby nám tak pomohla otvoriť sa na prijatie Božích milostí.“ 

? Nakoľko nás sociálne siete začali blokovať prosíme Vás? o registráciu aby sme Vás vedeli informovať o našich akciách: prihláste sa na odber noviniek

Prevzaté z: https://www.lifenews.sk/32856/nadprirodzena-moc-sila-pokory-podla-svatych

podporte nas prispevky
podporte nas prispevky

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás