Piaty deň: Svätý Michal, ochranca pred epidémiami

Svätý Ľudovít sa v mnohých ohľadoch javil ako ideálny kráľ. Mal všetky ľudské a duchovné vlastnosti, ktoré panovník potrebuje: bol zbožný, inteligentný, odvážny v boji, plný súcitu, veľmi dobrý sudca … Akým zázrakom dostalo Francúzsko takéhoto kráľa?

Svätý Louis-Marie Grignion de Montfort nám vo svojej knihe o ruženci odhaľuje toto tajomstvo: Kráľovná Blanka Kastilská nemohla mať deti. Jedného dňa stretla svätého Dominika, ktorý jej – aby otehotnela – odporučil modliť sa ruženec. Ako povedal, tak urobila! Porodila prvého syna, ktorý však zomrel krátko po svojom narodení … ale ani toto túto úžasnú kráľovná neodradilo. Vytrvalo sa modlila ďalej a rozdala ružence celému dvoru i iným, aby sa ľudia modlili za budúceho kráľa. Po nejakom čase sa narodil svätý Ľudovít a po ňom aj ďalšie deti!

Tento svätý kráľ pridal k svojim modlitbám pôst a milosrdnú lásku k chudobným, ktorých mal vo veľkej obľube. Rozsudky vynášal po modlitbe k Duchu Svätému. Keď zistil, že niektorý sudca v kráľovstve zlyhal, konal pokánie, ako keby bol za to sám zodpovedný. A keď niekto mal s ním spor, ponúkol sa, že bude jeho právnikom proti sebe samému…

Bol členom tretieho rádu františkánov a rovnako ako svätý František z Assisi, mal veľkú úctu k svätému Michalovi. Pre mnohých bol ako zosobnenie svätého Michala na zemi. Bol presvedčený, že jeho najväčším pokladom je Kristova tŕňová koruna, ktorú získal od konštantínopolského cisára Balduina II. a priniesol do Francúzska. Pre túto vzácnu relikviu dal postaviť pamätník jej hodný: Sainte Chapelle, ktorá má tvar relikviára. Na vrchol tejto kaplnky dal umiestniť sochu svätého Michala archanjela, ktorú môžeme obdivovať dodnes!

Aj keď na Mont Saint Michel boli pred ním aj iní panovníci ako Childebert III. alebo Karol Veľký, svätý Ľudovít skutočne začína dlhú sériu kráľov Francúzska, ktorí všetci až do XVI. storočia putovali na Mont Saint Michel. Svätý Ľudovít počas svoje púte pomáhal chudobným, prispieval veľkou sumou peňazí na údržbu tejto svätyne a dal vyraziť mincu s vyobrazením archanjela.

Ako nám svätý Michal môže pomáhať dnes?

Svätý Michal nás môže chrániť pred epidémiami!

V dejinách svätý Michal zasahoval viackrát, aby chránil ľudí pred chorobami. Pre ilustráciu príhoda o morovej rane, ktorá postihla Rím v prvom roku pontifikátu Gregora Veľkého. Pápež na odvrátenie choroby usporiadal procesiu, ktorá keď prechádzala okolo vtedajšieho Hadriánovho mauzólea, na jeho vrchole sa objavil archanjel Michal. Ako znamenie konca epidémie zasunul svoj meč do pošvy. Svätý Gregor Veľký nechal umiestniť sochu svätého Michala na vrchole Castel Sant’Angelo v Ríme, pretože pochopil jeho úlohu pri ukončení moru v Ríme.

V obavách pred súčasnou epidémiou alebo i budúcimi a pred ich následkami na zdravie, môžeme vzývať svätého Michala, aby nás chránil pred chorobami!

Spôsob, ako uctievať svätého Michala

Jedným zo spôsobov, ako ho uctievať, je postiť sa na jeho počesť. Svätý František z Assisi konával pôst s týmto úmyslom a aj svätý Páter Pio odporúčal túto prax. Takýto čas prípravy na sviatok svätého Michala trvá od 14. augusta do 28. septembra (okrem sviatku 15. augusta a nedieľ, keď sa nepostíme), trvá štyridsať dní. Don Nicola Ricci v XIX. storočí napísal knihu modlitieb, ktoré sa modlia počas pôstu k svätému Michalovi: „Veľkosť svätého Michala“. K pôstu môžeme pripájať charitatívne skutky.

Modlitba pápeža Leva XIII.

k svätému Michalovi archanjelovi

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji,
buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.
Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeských zástupov,
Božou mocou zažeň do pekla satana
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.

Amen.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás