Svedok škapuliara Panny Márie Karmelskej, mučeník Bl. Isidore Bakanja

isidore bakanja

Jeden z „najmenších bratov“ Ježiša sa narodil v severovýchodnom Zaire (vtedajšom Belgickom Kongu) niekedy okolo roku 1890. Jeho krstný záznam je prvým dokumentom o ňom, pretože bol priťahovaný ku Kristovi. Pokrstený bol 15. augusta 1909 v osemnástich rokoch prostredníctvom služby cisterciánskych misionárov. Isidor bol veľmi oddaný konvertita. Mal veľkú lásku k Presvätej Bohorodičke, ktorú vyjadril […]

Mária Magdaléna – “apoštol apoštolov”

maria magdalena

Svätá Mária Magdaléna bola oddanou nasledovníčkou Ježiša Krista, ženou obrátenia, ktorá mala chorú a veľmi zlú povesť, z ktorej Pán vyhnal sedem démonov ktorých niektorí teológovia spojili so siedmymi smrteľnými hriechmi. Mária Magdaléna má osobitné miesto medzi Ježišovými učeníkmi a je spomenutá niekoľkokrát vo všetkých štyroch evanjeliách. Predpokladá sa, že je to tá istá kajúca žena, […]

Páter Pio – päť pravidiel pre dobrý život

pater pio

Páter Pio mal množstvo duchovných detí, ktorým často dával rady, ako žiť dobrý život. V tomto článku nájdete 5 najdôležitejších bodov podľa pátra Pia, ktorých by sa mal držať každý katolík.

Sv. Ján Zlatoústy – rady manželom

Sv. Ján Zlatoústy - rady manželom 1

Manželstvo bolo Bohom ustanovené ako požehnanie pre ľudské pokolenie. Istý múdry muž v Písmach pri vymenovaní, ktoré požehnania sú najdôležitejšie, zahrnul aj „manželku a manžela, ktorí žijú v harmónii“ (Sir 25,1).

V štvrtom storočí, pred blížiacim sa koncom antickej civilizácie a nástupom kresťanskej, dáva sv. Ján Zlatoústy – učiteľ Cirkvi – odporúčania manželom, ako sa chovať ku svojim ženám. Vyzdvihuje úctu a lásku, oproti pohanskej povýšenosti a pohŕdania ženami. Inšpirujme sa jeho nadčasovými radami v tejto dobe veľkého neporozumenia medzi manželmi a rozvodovej mentality.

Svätí a ich vízie o Najsvätejšom Srdci Ježišovom

božske srdce

Svätice, ktoré Vám predstavíme, boli obdarené víziami o Najsvätejšom Srdci Ježišovom. Jedna z najmilších zbožností v Katolíckej cirkvi je zameraná na Najsvätejšie Srdce Ježišovo. Aj keď je hlboko zakorenená v Písme, samotná oddanosť nebola až tak známa, kým rôzni svätí vizionári neohlasovali, že videli Ježiša a Jeho milované Srdce. Tieto vízie uznala Cirkev za autentické. […]

Bola blahorečená sestra Laura zavraždená satanistkami

sestra Laura

„Bola svätá už za života, aj bez mučeníctva by sa pravdepodobne začala kauza blahorečenia na základe jej cností,“ uviedla postulátorka kauzy blahorečenia rehoľnej sestry Marie Laury Mainettiovej. Talianska rehoľníčka z Kongregácie dcér Kríža, zavraždená pred 21 rokmi ako obeť pri satanistickom kulte, bola v nedeľu 6. júna blahorečená.

Rady sv. Jána Bosca pre dobrý a šťastný život

Rady sv. Jána Bosca pre dobrý a šťastný život 3

Sv. Ján Bosco je zakladateľom rádu saleziánov. Preslávil sa najmä tým, že sa venoval mládeži. Bol veľkým svätcom vtedajšej doby. Prečítajte si jeho rady pre dobrý a šťastný život…

Sv. Maximilián Kolbe – mučeník lásky a ctiteľ Nepoškvrnenej

Sv. Maximilián Kolbe - mučeník lásky a ctiteľ Nepoškvrnenej 4

Online relácia o sv. Maximiliánovi Kolbe. S hosťom Dariuszom Żuk-Olszewskim. Sv. Maximiliána naši súčasníci väčšinou stotožňujú práve s jeho mučeníckou smrťou a len málo vedia o jeho živote, ktorý tejto smrti predchádzal. Väčšina znalcov jeho života tvrdí, že Maximilián by sa stal svätým aj keby nezomrel ako mučeník.