svätý Ľudovít Mária GRIGNION – učiteľ pravej zbožnosti

🗓️ Dnes si pripomíname narodenie sv. Ľudovíta Máriu Grigniona de Montfort, apoštola úcty k Panne Márii a jedného z najväčších ctiteľov Panny Márie.

📌 Svätý Ľudovít Maria Grignion sa narodil 31. januára 1673 v malej obci Montfort-sur-Meu vo Francúzku. Za svoj krátky život napísal množstvo náboženských spisov. Tie museli byť v roku 1789 počas francúzskej revolúcie starostlivo uschované pred drancovaním. Až v roku 1846 sa našiel Ľudovítov rukopis – jeho hlavné dielo „O pravej úcte k Panne Márii“ (toto dielo Ľudovít nazval „Príprava na vládu Ježiša Krista“).

Ⓜ️ Svätý Otec Ján Pavol II. o tomto najvýznamnejšom diele mariánskej spirituality povedal: „Táto kniha (O pravej úcte k Panne Márii) ma priviedla k vážnemu obráteniu v mojom živote… úcta k Matke Kristovej, ktorú som si v detstve a v mladosti uchovával si našla nové miesto na úctu, ktorá vychádzala z mojej najhlbšej viery.“

podporte nás sdzr

✍️ Sám svätec približuje dôvody tejto úcty takto:

„Mariánska úcta je krátkou cestou ako nájsť Ježiša Krista, na nej sa nedá zablúdiť a kráča sa ňou radostnejšie, ľahšie, teda i rýchlejšie než inými cestami. Viac sa urazí za krátky čas poddanosti Márii a závislosti od nej, ako za celé roky vlastnej vôle a spoliehania na seba.“

,,Ó, šťastný človek, ktorý všetko daroval Márii! Ktorý sa jej vo všetkom a pre všetko zveruje a v ňu sa ponára! Je úplne Máriin a Mária je úplne jeho.“

,,Ak si tu nejaký kritický čitateľ povie, že zveličujem alebo preháňam v zbožnosti, tak beda! Nechápe ma. Bud preto, že je zmyselným človekom, ktorý vôbec neobľubuje duchovné veci. Alebo preto, že je zo sveta, a tak nemôže prijať Ducha Svätého. Alebo preto, že je namyslený i kritický, a tak zavrhne alebo pohrdne všetkým, čomu nerozumie. No duše, ‚čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha‘ (Jn 1, 13) a z Márie, mi rozumejú a som im po chuti. Práve pre ne toto píšem.“

,,No aj tak hovorím jedným i druhým, pokračujúc v prerušenom, že božská Mária tým, že je najčestnejšou a najštedrejšou spomedzi čistých stvorení, sa nikdy nenechá predbehnúť v láske ani v štedrosti. A ako hovorí jeden svätý muž: za tú trošku, čo jej dáme, nám dá mnoho z toho, čo od Boha prijala. Teda ak sa jej nejaká duša dá bez výhrad, aj ona sa dá tejto duši bez výhrad. To jest vtedy, ak vložíme do nej celú svoju dôveru bez domýšľavosti ak po jej boku budeme pracovať na osvojení si čností a krotení svojich vášni.“

,,Nech verní služobníci svätej Panny smelo povedia so svätým Jánom Damascénskym: ‚Pretože ti dôverujem, ó, Božia Matka, zachránim sa. Pretože ma chrániš, ničoho sa nebudem báť. S tvojou záštitou a pomocou porazím a donútim k úteku mojich nepriateľov. Lebo byť ti oddaný je zbraňou spásy, ktorú Boh dáva tým, ktorých chce spasiť.'“

📌 Bezpochyby všetci svätí boli veľkými služobníkmi Panny Márie a viedli aj iných k jej uctievaniu. Grignion z Montfortu je jeden z tých svätcov, ktorý s osobitným zanietením pracoval, aby si ľudia Pannu Máriu viac ctili a väčšmi ju milovali.

Ⓜ️ Pravá zbožnosť k Panne Márii mu dávala najviac sil v jeho misijnej práci a bola jeho veľkým tajomstvom, ako pritiahnúť a získať duše pre Ježiša. Celá jeho činnosť závisela od tejto nábožnosti; na nej založil celú svoju existenciu; a vskutku, nebolo by možné nájsť účinnejšiu zbraň… Proti pochmúrnej dobe postavil synovskú, dôverujúcu, neuhasiteľnú a činorodú lásku oddaných služobníkov Panny Márie; tej, ktorá je útočiskom hriešnikov, Matkou Božej milosti, naším životom, našou sladkosťou a našou nádejou. Ako naša ochrankyňa, postavená medzi Bobom a nami hriešnikmi, berie si na seba úlohu vzývať zhovievavosť Sudcu a zadosťučiniť spravodlivosti, dotýkať sa s hriešnika a prekonať jeho zaťatosť.

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Mária Lipták – Rytier Nepoškvrnenej ⚔️Ⓜ️

Zdroj: O pravej úcte k Panne Márii/Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu

svätý Ľudovít Mária GRIGNION - učiteľ pravej zbožnosti 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás