Články

Články

Zázrak v Douai

Zaznamenal ho Tomáš z Cantimpré, bývalý žiak presláveného učenca Alberta Veľkého v Kolíne a spolužiak svätého Tomáša Akvinského, neskôr svätiaci biskup v Cambrai v severnom Francúzsku.

Read More »
Články

Vráťte sa k modlitbe v rodine!

Vráťte sa k modlitbe v rodine (Páter Ljubo Kurtovič, OFM) V liste rodinám sv. Ján Pavol II. píše: „Rodina je spoločenstvo osôb, najmenšie sociálne spoločenstvo

Read More »
Články

Návšteva Panny Márie

Sviatok, ktorý pripomína návštevu Panny Márie u Alžbety, je vo všeobecnom cirkevnom kalendári zaradený na 31. mája. Na Slovensku sa so súhlasom Svätej stolice slávi 2.

Read More »
Články

Sestra Emmanuela – Krv Kristova uzdrav nás

Mesiac júl je zasvätený najsvätejšej Kristovej Krvi. Krv Kristova nás posilňuje, aby sme boli milosrdnejší, čistejší, pokornejší a podobnejší Kristovi. Krv Kristova je ochranou a nebeským plášťom,

Read More »

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás