Svätí, ktorí mali videnie sv. Jozefa

Ježišov ochranca a Máriin ženích má neodškriepiteľné miesto v teológii a živote Cirkvi od samého začiatku spoločenstva. Svoju misiu koná stále, pretože sa objavuje v životoch mnohých svätcov.

Nižšie uvádzame niekoľko príkladov jeho návštev.

Stredovekí mystici

Videnie sv. Jozefa medzi nebesami súvisí s videním cisterciánky z trinásteho storočia sv. Gertrúdy z Helfty. Na sviatok Zvestovania, počas matutina, videla Matku Božiu tróniť v nebi, obklopenú svätými.

Keď zbor sestier spieval postupne antifóny k žalmom, Gertrúda videla nebeskú liturgiu. Ako píše v Ohlasovateľovi Božej lásky: „Keď odznelo meno sv. Jozefa, za ktorého bola vydatá Pánova panenská matka, všetci svätí úctivo sklonili hlavy, aby si ho uctili, a hľadeli naňho s láskavosťou a priateľstvom a tešili sa s ním z jeho dôstojnosti. Tento obraz zdôrazňuje zvláštne miesto nazaretského tesára v nebi. Nepriamo to tiež ukazuje, aký silný je príhovorca.

Sv. Margaréta

Ako dobre a s akou oddanosťou sa staral o svoju rodinu, mohla dosvedčiť sv. Margaréta z Citta di Castello. Aj keď sa narodila slepá, Pán jej dal milosť, že mala videnia Svätej rodiny. Povedala o nich svojim blízkym príbuzným a z týchto príbehov vieme, že v nich videla aj úlohu, ktorú zohral sv. Jozef: starostlivý, spravodlivý, s láskou slúžiaci svojim blízkym. Obraz tohto svätca je hlboko vrytý do spirituality Margaréty. Keď po jej smrti pri balzamovaní otvorili jej srdce, ukázalo sa, že obsahuje tri klenoty, na ktorých sú vyryté tri „ikony“: Dieťa Ježiš, Mária a sv. Jozef.

Sv. Terézia z Avily

Ježišov pestún bol obľúbený a milovaný svätec Terézie z Avily a v jej spisoch nachádzame radostné vyznanie: „Dobrý svätý Jozef? Ach, ako ho milujem!“ Toto potešenie malo skvelé základy. Nie nadarmo táto svätá rozšírila v západnej Európe kult nazaretských tesárov.

Veľká karmelitánka ho mala možnosť osobne spoznať, keď sa jej zjavil v spoločnosti Panny Márie. Obaja jej obliekli žiarivé biele rúcho, v ktorom Terézia spoznala cnosť čistoty. Potom Mária vložila ruky svätice do rúk svojho manžela a oznámila, že on bude jej osobitným ochrancom.

Svätý Jozef prišiel ku Svätej Terézii tiež počas námahy so zakladaním jedného kláštora. Nemala naň dostatok peňazí a ukazovalo sa že ani žiadne nebudú. V momente kedy sa táto zakladateľka zmierovala s rozhodnutím rezignovať, objavil sa pri nej svätý Jozef a ubezpečil ju, aby sa bez obáv pustila do tohto diela, že prostriedky sa nájdu. Ako priznáva samotná vizionárka, tak sa aj stalo; a peniaze a ďalšia pomoc prichádzali vždy načas, stávalo sa, že aj z najviac neočakávaných strán.

podporte nás sdzr

Fatimskí pastieri, Lucia, Hyacinta, František

Jednou z najznámejších udalostí súvisiacich so zjaveniami vo Fatime je zázrak slnka. Naše slnko –  naša denná hviezda sa pred tisíckami zhromaždených ľudí triasla a začala sa otáčať okolo svojej osi, potom sa zdalo, že spadla na zem.

Keď sa slnko pomaly vracalo k nebesiam, traja vizionári zažili ďalšie videnie. Videli v ňom vedľa slnka Máriu a sv. Jozefa s Dieťaťom v náručí. Obaja urobili znak kríža v geste požehnania nad vydeseným davom. Po chvíli sa videnie zmenilo – Jozef zmizol a namiesto Dieťaťa sa objavil dospelý Pán, ktorý toto požehnanie zopakoval.

V literatúre sa to vykladá ako znak dôležitosti úlohy otca v rodine – Jozef síce nebol vtelený Boh, ani sa nenarodil nepoškvrnene počatý, no pre svoju ľudskú úlohu v rodine bol hlavou rodiny. Bol odrazom Božieho otcovstva.

Strážkyňa milosrdenstva

Opis videnia sv. Jozefa nájdete aj v Denníku sv. Faustíny Kowalskej. V bode 1203 opisuje, že svätec jej dal pokyn, aby mu neustále zachovávala živú oddanosť. Dokonca naznačil aj správnu formu – takže každý deň sa mala 3x pomodliť Otče náš, Zdravas´ Mária, Sláva Otcu a raz Rozpomeň sa. Potom s veľkou nežnosťou pozrel na vizionárku, čím jej dal najavo, ako veľmi podporuje dielo milosrdenstva, ktoré jej bolo zverené. Tiež ju uistil, že sa o ňu špeciálne postará a pomôže jej v núdzi. Ďalej sv. Faustína zaznamenáva, že používala naznačené modlitby a tie nikdy nezostali bezvýsledné – sv. Jozef bol s ňou a chránil ju zvláštnou ochranou.

Vzývanie sv. Jozefa

Rozpomeň sa ó najčistejší manžel Požehnanej Panny Márie, môj dobrotivý ochranca, svätý Jozef, že nikdy nebolo počuť, aby ten, kto sa dostal pod tvoju ochranu a vyhľadal tvoje príhovory, nebol obsiahol pomoc. S dôverou sa skláňam pred tebou a vrúcne prosím o tvoj mocný príhovor.
Ó, pestún nášho drahého Vykupiteľa, neodvrhni moju prosbu, ale vo svojom milosrdenstve ma vypočuj a vyslyš a odpovedz mi. Amen.

ZDROJ: https://modlitba.sk/svati-ktori-mali-videnie-sv-jozefa/

Svätí, ktorí mali videnie sv. Jozefa 1

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Svätí, ktorí mali videnie sv. Jozefa 2
Svätí, ktorí mali videnie sv. Jozefa 3

Súvisiace články o sv. Jozefovi nájdete kliknutím na odkaz:

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás