Sila svätosti svätého JOZEFA

Liptak SDZR

⚜️ Predstavte si svätosť všetkých starých patriarchov, ten dlhý rad po sebe nasledujúcich generácií. Pozrite sa, aká veľká je Abrahámova viera, Izákova poslušnosť, Dávidova odvaha, Šalamúnova múdrosť. A keď ste si už utvorili najlepšiu mienku o týchto svätých, spomeňte si, že Jozef je na vrchole, ako hlava svätých, kráľov, prorokov, patriarchov, vernejší než Abrahám, poslušnejší než Izák, veľkorysejší než Dávid, múdrejší než Šalamún, jedným slovom lepší v každej milosti, čím je bližšie zdroja – Ježiša.

🔰 Teraz obráťte svoju pozornosť od starého zákona na nový zákon a zamyslite sa nad najoslnivejšími čnosťami svätých; d’aleko ich prevyšuje, hovorí svätý Bernardín Sienský. To on dal učiteľom Cirkvi formu a vzor ich učenia, povedal svätý Hilár. Jozef ako prvý zakúsil prenasledovanie mučeníkov. Bol posvätený v matkinom lone skôr než svätý Ján Krstiteľ a utvrdený v milostiach pred všetkými apoštolmi. Vo svojej čistote predčil panny. Pustovníkom otvoril egyptské púšte. Prišiel na svet ako úsvit v žiarivej nevinnosti a opustil ho ako slnko, ktoré vystupuje do neba s telom a dušou, aby sa pripojil k triumfu Ježiša Krista a anticipoval Máriin triumf.

⚜️ Napokon uvážme nebeskú hierarchiu, v ktorej sa vyvyšuje nad všetkých blažených duchov; vo svojej rýdzosti je anjelom; vo svojom úrade archanjelom; vo svojich skutkoch je čnosťou; vo svojom povolaní je panstvom; vo svojej službe je trónom; vo svojom poznaní je cherubínom; vo svojej láske serafínom.

🔰 Veď on jediný dostal moc rozkazovať Synovi a Matke, tej, ktorá sa delí s Bohom o vládu nad svetom, ktorá vidí, že sú jej podriadené všetky stvorenia, ktorá je dcérou Otca, matkou Syna manželkou Ducha Svätého, cťou neba, nádejou zeme, postrachom pekla. Aký svätec, aký anjel, aký serafín mal takúto svätú úlohu?

podporte nás sdzr

⚜️ A preto nebuďte prekvapení, že ten, kto uplatňoval autoritu večného Otca nad Ježišom Kristom a autoritu Ducha Svätého nad preblahoslavenou Pannou, musel byť taký svätý. Keď podrobnejšie preskúmate čnosti, ktorými sa vyznačoval, nebudete ani trochu pochybovať o ich dokonalosti.

💚 Chcel by som každému odporučiť, aby si svätého Jozefa osobitne uctieval, pretože tí, čo si ho osobitne ctia, robia pokroky v čnostiach. Tento nebeský sprievodca obdivuhodne podporuje duchovné napredovanie tých, ktorí sa mu zveria.

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Mária Lipták ⚔️💙

Zdroje:

▪️Prevzaté s drobnými úpravami z knihy Williama Josepha Chaminadea Marian Writings (Mariánske spisy), prvý zväzok, ed. J. B. Armbruster SM, preklad Henry Bradly SM a Joseph H. Roy SM (Dayton, OH: Komisia marianistov pre zdroje, 1980), s. 229 – 236. Použité s dovolením.

▪️ Zasvätenie sa svätému Jozefovi/Donald Calloway

Sila svätosti svätého JOZEFA 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

One Response

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás