Je čas modlitby! (Terézia Gažiová)

Mária nás volá veľmi krátko, jasne a s vážnosťou, nech sa stane tento čas časom modlitby. Tento čas je milostivý čas Veľkonočného obdobia. Cirkev nás pozýva k intenzívnej modlitbe, pôstu, čítaniu a načúvaniu Božieho slova. V knihe kazateľ čítame: „Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť. Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa. Svoj čas má zarmucovať sa, svoj čas má tancovať. Svoj čas má odmlčať sa, svoj čas má prehovoriť. Svoj čas má milovať, svoj čas má nenávidieť. Svoj čas má vojna, svoj čas má pokoj“.

Svet hovorí,  že všetko má svoj čas, čas sú peniaze, čas letí a  môžeme ho aj stratiť…

Mária nám pripomína, že čas na zemi je krátky a po ňom budeme žiť večne. Nebo sa otvára pre tých, ktorí svoj pozemský čas naplnili láskou. Ona prichádza preto, aby nás všetkých priviedla k bránam raja.

Keď nás Mária dnes volá k modlitbe a nič viac k tomu nepovie, znamená to, že nič nie je teraz dôležitejšie než modlitba. Pozorujúc situáciu vo svete môžeme porozumieť, prečo nám naša Matka do dnešných dní hovorí: „Nech bude tento čas časom modlitby“.

V modlitbe je s nami Všemohúci Boh. Keď sme s Bohom, mení sa srdce, udalosti, svet. Najväčšie veci sa odohrávajú na kolenách. O tom čítame vo Svätom písme, v životopisoch svätých. „Drahé deti, prajem si, aby ste pochopili vážnosť situácie a aby ste pochopili, že mnohé z toho, čo sa stane, závisí od vašej modlitby. A vy sa málo modlíte. Drahé deti, som s vami a pozývam vás, aby ste sa vážne začali modliť a postiť, tak ako v prvých dňoch môjho príchodu.“ Povedala nám nebeská Matka 25. júla 1991.

Od začiatku svojich zjavení v Medžugorí nás Panna Mária pozýva modliť sa srdcom. 42 rokov sa nachádzame v jej škole modlitby. Pripomeňme si jej najdôležitejšie pozvania týkajúce sa modlitby. Pozýva nás: Vytvoriť si modlitbový kútik v rodine, postaviť na viditeľné miesto kríž, otvorené Sväté písmo, jej obraz, ruženec, svätenú vodu. Modliť sa tri ružence každý deň, osobne i spoločne v rodinách. To je najsilnejšia zbraň proti diablovi. Modliť sa pod krížom, z kríža prichádzajú veľké milosti. Modliť sa s krížom v rukách prosiť o uzdravenie našich rán.

Modliť sa denne s Božím slovom, rozjímať a žiť evanjelium. Klaňať sa Ježišovi v Sviatosti oltárnej. Často prijímať Eucharistiu. Veriť, že iba pôstom a modlitbou môžeme zastaviť vojny i prírodné katastrofy. Denne sa zasväcovať Božskému Srdcu Ježišovmu a jej Nepoškvrnenému Srdcu.

Kto sa chce modliť lepšie, musí sa modliť viac. Modliť sa viac je osobné rozhodnutie, učí nás Panna Mária. Tú skúsenosť potvrdzuje matka Tereza: „Ak sa chceme modliť lepšie, musíme sa modliť viac! Modlitba rozširuje srdce, až sa stane schopné prijať Boží dar, ktorým je on sám.“

Najčastejšia definícia modlitby je – modlitba je stretnutie s Bohom. A Boh je láska.

Panna Mária nás volá, aby sa náš život stal modlitbou, aby sme sa my stali modlitbou.  V modlitbe prijímame lásku a rozhodujeme sa dávať lásku. Náš čas, náš život sa stáva modlitbou. Po stretnutí s Bohom v modlitbe pokračujme v práci s ním. Najdôležitejšie je byť s Bohom, s láskou, žiť s ním, deliť sa s ním o všetko, čo prežívame, uskutočňovať jeho vôľu. Modlime sa počas dňa krátkymi zvolaniami k nemu: Milujem ťa, dôverujem ti, potrebujem ťa, verím ti.

Usilujme sa prežívať prítomnú chvíľu v láske. To je pokoj nášho srdca, ktorý sa šíri okolo nás. Kráľovná pokoja nám v Medžugorí hovorí, aby sme verili v silu modlitby a zveruje nám najdôležitejšie úmysly: modliť sa za skúsenosť Božej lásky, za pokoj v našich srdciach, rodinách, vo svete. Uverme jej prísľubu, že modlitbou a láskou môžeme dosiahnuť i to, čo sa nám zdá ľudsky nemožné.

Modlitba: Nebeská Matka, ďakujeme ti za to, že nás znovu dvíhaš k nebu svojim volaním: „Nech sa tento čas stane časom modlitby. Oduševnení tvojim príkladom prosíme, nauč nás modliť sa, ako Ježiš učil svojich učeníkov. Pomôž nám prežívať Veľkonočné obdobie hlboko zjednotení s tebou v modlitbe a tichu v jednom volaní srdca, aby na zemi zvíťazila láska. V modlitbe s tebou a so všetkými, ktorí počúvajú tvoj hlas z neba prosíme za pokoj v našich srdciach, rodinách a vo svete. Amen.

ZDROJ: https://svetlomariino.sk/je-cas-modlitby-terezia-gaziova/

Je čas modlitby! (Terézia Gažiová) 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

One Response

  1. What a fantastic resource! The articles are meticulously crafted, offering a perfect balance of depth and accessibility. I always walk away having gained new understanding. My sincere appreciation to the team behind this outstanding website.

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás