Modlitba ruženca z pútnického miesta Hájiček (alebo z Rabčíc) – ruženec za Slovensko

‼️Pozvánka-PRIPOMIENKA‼️ od 4:15 – LIVE modlitby
4:15 Svätá Hostia
od 4:25 litánie k Duchu Svätému
od 4:30 svedectvo Dismas
od 4:40 Ponaučenia sv.Pátra Pia – Cleonice Morcaldi (duchovná dcéra Pátra Pia)
od 4:50 – LIVE rozjímanie so Sv.Faustínou
od 5:00 – LIVE ranná modlitba ruženca Po, Ut, Št, Pia z Hájička; St, So Rabčice-Orava ( v nedeľu celodenná modlitba ruženca do 18:00 z Hájička )
od 6:00 – 7:00 o.Matúš Marcin ( len v nedeľu)

Nočná modlitba stredu 22:00 – Rabčice Orava

Ruženec za odprosenie a odčinenie urážok Božského Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, na jej úmysly a za obrátenie hriešnikov a za Bohu milé úmysly v komentároch.
Ďakujeme každému kto sa pripojí zo svojho domova ( na diaľku).

Vysielanie dolu

Živý-prenos v okne nižšie klikni TU: ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

✅Pridajte sa k nám, nech sa nás modlí čo najviac
✅pomôžte nám ZDIEĽANÍM🙏 pomôžte nám šírením ĎAKUJEME – budujeme spoločné dielo🙏❤️🙏

Pridajte sa k nám!!! Dôverujme sile modlitby a s nádejou sa spolu modlime.

Podporte aktuálny projekt – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Pridajte sa k nepretržitému pôstu za Slovensko, klikni TU: pôst za Slovensko

Nikdy nehovor, že nemáš čas na modlitbu…:

✅pomôžte nám ZDIEĽANÍM🙏 nech sa nás modlí čo najviac.

▶▶▶▶ Úmysly modlitieb celý ruženec je obetovaný za odprosenie a odčinenie urážok Božského Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, na jej úmysly a obrátenie hriešnikov.

Sobotný ruženec: je obetovaný na úmysly Panny Márie + piaty desiatok sv. ruženca sa budeme modliť už tradične za úmysly modliacich (v súlade s Božím zámerom), ktoré píšu do komentárov počas online prenosu.

 • každý piaty desiatok sv. ruženca sa budeme modliť už tradične za úmysly modliacich (v súlade s Božím zámerom), ktoré píšu do komentárov počas online prenosu.

Klikni TU: pridaj sa k Slovenskému Dohovoru Za Rodinu

Stiahnuť modlitby v PDF: Hájiček modlitby sv.ruženca formou večeradla

Počas celého ruženca je živá hudba so spevom

 • Spievaný – latinský otčenáš – pred 4 desiatkom
 • Spievaný – aramejský otčenáš – pred 5 desiatkom

Ukončenie modlitby sv.ruženca:

Modlitba – Ježiš požiadal cez Myrnu Nazzour všetkých, aby sa ju modlili každý deň po sv. ruženci.

Milovaný Ježišu, daj mi v tebe spočinúť.
Nad všetky veci, nad všetky stvorenia, nad všetkých tvojich anjelov.
Nad všetku chválu, nad všetku radosť a jasot.
Nad všetku slávu a česť.
Nad všetky nebeské zástupy.
Lebo ty jediný si najvyšší.
Ty jediný si všemocný a nadovšetko dobrý.
Príď a utíš ma. Osloboď ma od mojich pút.
A daruj mi slobodu.
Lebo bez teba moja radosť nie je úplná.
Bez teba je môj stôl prázdny.
Boh ma ochraňuje, Ježiš ma osväcuje, Duch Svätý ma oživuje.
Nemám sa čoho báť.
Otče pre zásluhy rán tvojho milovaného Syna spas nás. (3x)

Zdravas, Kráľovná:

Zdravas‘, Kráľovná, matka milosrdenstva;
život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas‘.
K tebe voláme, hriešni synovia Evy,
v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci.

A preto teda, Orodovnica naša,
obráť k nám tie svoje premilosrdné oči.
A nám Ježiša, ktorý je požehnaný
plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž.
Ó milostivá a nad všetky pobožná,
ó presladká Panna, Matka Božia Mária.

Oroduj za nás, Kráľovná posvätného ruženca
aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu:

Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen

Vzývanie Panny Márie: Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Modlitba ku Kristovi Kráľovi

Pane Ježišu Kriste, teba za Kráľa uznávam,
Všetko čo bolo stvorené, pre teba je určené.
Uplatňuj nado mnou práva svoje!
Obnovujem si svoje krstné sľuby:
Zriekam sa zlého ducha i všetkej jeho pýchy,
i všetkých jeho skutkov a sľubujem,
že budem žiť ako príkladný kresťan katolík.
Obzvlášť sa zaväzujem, že vynaložím všetko úsilie,
aby som právam svätej cirkvi tvojej k víťazstvu dopomohol.

Božské Srdce Ježišovo,
obetujem Ti skromné skutky svoje s tým úmyslom,
aby všetky srdcia uznali tvoje sväté kráľovstvo,
a tak sa kráľovstvo tvojho pokoja upevnilo na celom svete.
Amen.
(Pri recitovaní tejto modlitby sa získavajú plnomocné odpustky 1 krát denne, za obvyklých podmienok)
Imprimatur Nitriae, die 17.11.1943 Carolus m. p. episcopus

modlitba za kňazov

Môj milovaný Ježiš, zahliadni na mňa: znova k Tebe prichádzam a prinášam Ti v srdci všetkých kňazov.
Prosím Ťa, požehnaj ich dnes a udeľ im všetky potrebné milosti, aby žili sväto a s čistým srdcom.
Naplň ich Duchom Svätým, nech poznávajú a milujú, učia a slúžia podľa priania Tvojho Najsvätejšieho Srdca.
Prosím Ťa, aby sa ich život čo najviac zhodoval s Tvojím životom, aby ich srdce bilo len z lásky k Tebe.

Nech sa učia pozerať na svet Tvojím pohľadom, pohľadom Tvojho Najsvätejšieho Srdca.
Prosím Ťa, daj, aby Tvoje Najsvätejšie Srdce navrátilo všetkých poblúdených kňazov k Tebe, k jedinej Pravde.
Žehnaj zo svätostánku všetkých kňazova priveď ich do nebeského kráľovstva. Amen
( Z brožúrky prosby k Pánovi žatvy – Imprimatúr Mons.Ján Orosch Trnava 27.02.2012, č. 1523/12)

…všetko konať z lásky…

Miluj bez prestania, nikdy neustávaj. Každú vec konaj len z lásky.
Kríž, ktorý musíš niesť – z lásky.
Ťažkú prácu, ktorú musíš vykonať – z lásky. Vrúcnu modlitbu, ktorú od teba žiadam – z lásky.
Utrpenie, ktoré od teba denne žiadam – z lásky.
Únavu, ktorá sa ťa zmocňuje – z lásky. Vyčerpanie, ktoré ťa zráža k zemi – z lásky. Tvoje obmedzenia, ktoré ťa pokorujú – z lásky.
Nedostatky, ktoré ťa sprevádzajú – z lásky. Celý svoj život, ktorý mi ako dar prinášaš – z lásky.
Len vtedy budeš na zemi slávou Máriinou. Len vtedy budeš môcť splniť poslanie, ktoré som ti zverila a dáš vykvitnúť vo svojej osobe, vo svojom živote a vo svojom diele, záhrade mojich najväčších a najmimoriadnejších divov.

S láskou a radosťou ťa žehnám… MKH 22. marca 1988

Klikni TU: pridaj sa k Slovenskému Dohovoru Za Rodinu

Prosíme Vás pridajte sa k pôstu

…“modlitbou a pôstom je možné aj vojny odvrátiť“…

Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu ▶️: podporte nás Ďakujeme za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás❤

Živý-prenos bude v okne nižšie klikni TU: ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

Modlíme sa za ochranu našich detí, pripojte sa k nám.
ZDIEĽAJ-LIKE-pošli ďalej❤️
Budeme sa snažiť celú modlitbu nonstop vysielať – všetko je závislé od techniky, či toľko vydrží – my vydržíme 🙂
▶▶Pre každý národ je dôležitá rodina, zvyky a tradície a je na nás aby sme odkaz našich kresťanských predkov odovzdávali ďalej naším deťom nech budúcnosť našich deti aj budúcnosť ma taške chvíle sa dajú prekonať len v súdržnej rodine kde modlitba spája všetkých a bezpečnosť našich deti vie zabezpečiť len súdržný národ posilnený modlitbou posvätného ruženca.

▶️▶️ Podujatie “Ruženec za Slovensko je organizované a hradené z dobrovoľných príspevkov darcov.
AK CHCETE PRISPIEŤ, môžete tak urobiť na: Podporte nás

modlitby v Hájičku začali 9/2020

 • 6.1.2020 na kázni o.Kuffu vo Veľkých Kostoľanoch sa spoznali traja ľudia z ktorých jeden o 9 mesiacov navrhuje začať modlitby v Hájičku
 • Na podnet Tomáša Dobiša a výzvy a prosby pani Janky Ladickej, starej mamy Maxine , začali v nedeľu spoločné modlitby ruženca za malú MAXIN  a všetky deti , ktoré boli nezákonne odobraté sociálnym úradom v zahraničí, ale i na Slovensku . https://slovenskydohovorzarodinu.sk/clanky/barnevernet/modlime-sa-za-ochranu-nasich-deti/
 • o nedeľné modlitby bol veľký záujem, modlitby sa začali vysielať, do vysielania sa pripájali 10 tisíce ľudí
 • prvý 24 hodinový ruženec za Slovensko, rodiny a deti bol práve z Hájička – ktorý realizoval Slovenský Dohovor začal 16.1.2021 od 18:00 – modlilo sa vonku, pred sochou v extrémnej zime…
 • postupne modlitby v Hájičku pribúdali a modlilo sa dlhšie. Práve z Hájička vyšli 24 hod. modlitby sv. ruženca na fatimský dátum 13, v súčasnej dobe sa v Hájičku modlíme takmer každý deň od 5:00 do 6:30 a každú nedeľu je to pravidelná celodenná modlitba 13hodinová.
 • postupne sa k Hájičku pridávajú aj pútnické miesta  z Klina, Rabčíc,..
 • vďaka vysielaniam Slovenského dohovoru sa do týchto modlitieb za 2 roky vysielania z rôznych pútnických miest na Slovensku, ale aj v zahraničí pripojilo niekoľko miliónov ľudí ( len vysielanie v Levoči mesiac na to – na fatimský dátum 13.2.2021 malo viac ako 500 000!!!! pripojení)

Modlitby v Hájičku:

Modlíme sa v Hájičku pri VEĽKÝCH KOSTOĽANOCH. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Narodenia Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto… A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Teraz sa tu modlíme my za naše úmysly.

Ruženec za Slovensko – modlíme sa v Hájičku – video

ruženec za Slovensko – modlíme sa v Hájičku – len zvuk zvuk:

Prosíme Vás – tieto vysielania sú vďaka Vaším príspevkom. Aj 5 eurový príspevok pre nás veľkú cenu. Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu : podporte nás Ďakujeme za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás

➡️➡️➡️ Linky na vysielanie – ruženec za Slovensko:

Facebook klikni TU: SlovenskýDohovorZaRodinu
Facebook klikni TU: SomKatolik

Youtube – klikni TU: SlovenskýDohovorZaRodinu
Youtube – klikni TU: SomKatolí
k

? Nakoľko nás sociálne siete začali blokovať prosíme Vás? o registráciu aby sme Vás vedeli informovať o našich akciách: prihláste sa na odber noviniek

Ďakujeme všetkým modliacim, ktorí zapísali svoje modlitby na stránke 1 000 000 Ružencov za Slovensko. S vašou pomocou sme prekročili hranicu 185 000 modlitieb ruženca.
ďakujeme Vám https://www.milionruzencovzaslovensko.sk/

ruženec
Príspevky - podporte nás

Príspevky – podporte nás

Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu : podporte nás Ďakujeme za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás

Dominik Chmielewski – škola ruženca – slávnostný ruženec:

Dominik Chmielewski – škola ruženca – bolestný:

Dominik Chmielewski – škola ruženca – ruženec svetla:

Dominik Chmielewski – škola ruženca – radostný ruženec

Nefunguje Vám modlitba??? Možno robíte aj vy túto chybu – pozrite si aspoň 45min z videa:

Živé vysielanie sv. ruženca klikni dolu :⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

Pridajte sa k nepretržitému pôstu za Slovensko, klikni TU: pôst za Slovensko

Klikni TU: pridaj sa k Slovenskému Dohovoru Za Rodinu

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

243 Responses

 1. [url=https://fluoxetine.ink/]fluoxetine 90 mg coupon[/url] [url=https://onlinepharmacy.us.org/]rx pharmacy no prescription[/url] [url=https://bupropion.directory/]bupropion 100mg tablets[/url] [url=https://drugstores.store/]canadian pharmacy generic viagra[/url] [url=https://cipro.pics/]buy cipro online canada[/url] [url=https://toradoltabs.online/]toradol tablet price[/url] [url=https://buycytotec.monster/]cytotec buy[/url] [url=https://toradoltab.online/]toradol on line[/url]

 2. [url=https://diflucantbs.online/]diflucan generic over the counter[/url] [url=https://jjpharmacynj.com/]canadian pharmacy sildenafil[/url] [url=https://dapoxetine.cyou/]cheap dapoxetine[/url] [url=https://albuterolr.online/]ventolin diskus[/url]

 3. [url=https://toradoltab.online/]buy toradol[/url] [url=https://albuterol.wiki/]albuterol 2mg capsules[/url] [url=https://ataraxd.online/]atarax hydrochloride[/url] [url=https://zithromax.pics/]azithromycin 900 mg[/url] [url=https://jjpharmacynj.com/]silkroad online pharmacy[/url] [url=https://pleasantspharmacy.com/]cheapest online pharmacy india[/url]

 4. [url=http://zoloft.gives/]zoloft medicine price[/url] [url=http://dapoxetinepriligy.online/]priligy price usa[/url] [url=http://femaleviagra.foundation/]generic viagra united states[/url] [url=http://albendazole.fun/]albendazole albenza[/url] [url=http://zithromax.pics/]zithromax otc[/url]

 5. [url=http://cephalexintabs.monster/]keflex 250 mg capsule[/url] [url=http://finpecia.directory/]over the counter propecia[/url] [url=http://erectafil.cyou/]erectafil 2.5[/url] [url=http://ampicillin.ink/]ampicillin 500mg capsule cost[/url] [url=http://tizanidinezanaflex.online/]tizanidine capsules[/url] [url=http://singulair.foundation/]cost of generic singulair[/url] [url=http://cytotectabs.quest/]cytotec online uk[/url] [url=http://buypropranolol.life/]inderal 160 mg capsule[/url]

 6. [url=https://vermox.sbs/]vermox plus[/url] [url=https://diflucan.wtf/]diflucan 200 mg cost[/url] [url=https://toradoltab.monster/]toradol 10mg pills[/url] [url=https://anafranilclomipramine.online/]anafranil 25 mg mexico[/url] [url=https://diflucantbs.online/]diflucan canada[/url] [url=https://lasix.foundation/]can you buy lasix in mexico without a prescription[/url]

 7. [url=http://viagraonlinedrugstore.foundation/]sildenafil capsules in india[/url] [url=http://toradol.life/]toradol migraine[/url] [url=http://zithromaxtabs.com/]azithromycin 500 mg tablet online[/url] [url=http://prednisolone.trade/]prednisolone price australia[/url] [url=http://cytotectabs.quest/]can you get cytotec over the counter[/url] [url=http://seroquel.pics/]generic for seroquel[/url] [url=http://erectafil.cyou/]erectafil[/url] [url=http://malegra.sbs/]cheap malegra[/url]

 8. [url=https://lasix.charity/]furosemide canada[/url] [url=https://finpecia.directory/]propecia safe[/url] [url=https://singulair.foundation/]singulair for copd[/url] [url=https://seroquel.pics/]seroquel 400 mg pill[/url] [url=https://abilifytab.shop/]abilify 441[/url]

 9. [url=https://buyzovirax.monster/]buy zovirax cream online canada[/url] [url=https://valtrex.ink/]2000 mg valtrex daily[/url] [url=https://celebrextab.shop/]cheapest generic celebrex[/url] [url=https://lasix.foundation/]furosemide drug brand name[/url] [url=https://jjpharmacynj.com/]rxpharmacycoupons[/url] [url=https://bupropion.directory/]bupropion tablets[/url]

 10. [url=https://finpecia.ink/]finasteride without prescription[/url] [url=https://finasteridehr.online/]propecia india buy[/url] [url=https://sildalis.gives/]sildalis online[/url] [url=https://cialisdrugstore.gives/]cialis 2.5 mg price india[/url] [url=https://clonidine.works/]clonidine 135[/url] [url=https://tretinoin.charity/]where can i buy retin a 0.05[/url] [url=https://lexapro.wiki/]buy lexapro 20 mg[/url] [url=https://furosemide.trade/]order lasix without a prescription[/url]

 11. [url=https://cialisdrugstore.gives/]generic cialis medication[/url] [url=https://amoxicillin.men/]250 amoxicillin[/url] [url=https://furosemide.trade/]lasix drug price[/url] [url=https://cephalexin.charity/]2000 mg keflex daily[/url] [url=https://antabuse.ink/]how much is antabuse[/url] [url=https://finpecia.ink/]how to get propecia prescription online[/url]

 12. [url=http://onlinepharmacy.us.org/]northern pharmacy[/url] [url=http://orlistattabs.shop/]buy orlistat online uk[/url] [url=http://zoloft.gives/]cheap zoloft 25 mg[/url] [url=http://doxycycline.trade/]doxycycline price comparison[/url] [url=http://priligy.best/]dapoxetine 60[/url] [url=http://buycytotec.monster/]cytotec cvs[/url]

 13. [url=https://atarax.company/]where to buy atarax[/url] [url=https://buspartabs.com/]buspar 60 mg daily[/url] [url=https://anafranilclomipramine.online/]buy anafranil online uk[/url] [url=https://zithromax.pics/]zithromax 250mg tablets[/url] [url=https://sildalistabs.monster/]buy sildalis online[/url] [url=https://modafinil.gives/]buy modafinil uk[/url] [url=https://cheaponlinepharmacy.org/]reliable online pharmacy[/url] [url=https://malegratabs.com/]malegra 100 for sale[/url]

 14. [url=https://malegratabs.com/]malegra 100 gel[/url] [url=https://toradoltabs.online/]toradol pill 10mg[/url] [url=https://xenicaltabs.shop/]buy xenical online australia[/url]

 15. [url=https://zithromax.pics/]where can i buy zithromax over the counter[/url] [url=https://anafranilclomipramine.online/]anafranil 25 mg capsule[/url] [url=https://orlistattabs.shop/]xenical australia pharmacy[/url] [url=https://femaleviagra.foundation/]sildenafil 50mg for sale[/url] [url=https://neurontinpill.com/]neurontin 150 mg[/url]

 16. [url=http://diflucan.wtf/]diflucan 100 mg tablet[/url] [url=http://canadianpharmacy.solutions/]pharmacy prices[/url] [url=http://jjpharmacynj.com/]canadian pharmacy online cialis[/url] [url=http://buspartabs.com/]buspar price south africa[/url] [url=http://toradoltab.monster/]toradol over the counter[/url] [url=http://toradoltab.online/]60 mg toradol[/url] [url=http://buyzovirax.monster/]zovirax prescription usa[/url] [url=http://modafinil.gives/]can you buy provigil online[/url]

 17. [url=https://malegratabs.com/]generic malegra fxt[/url] [url=https://erythromycintabs.online/]erythromycin gel over the counter[/url] [url=https://vermox.sbs/]can i buy vermox over the counter[/url] [url=https://diflucanfl.com/]diflucan tablet price in india[/url] [url=https://buspartabs.com/]buspar 10mg[/url] [url=https://albendazole.fun/]albendazole buy uk[/url] [url=https://xenicaltabs.shop/]orlistat medication[/url]

 18. [url=http://lexapro.wiki/]best price for lexapro generic[/url] [url=http://cephalexin.life/]cephalexin buy canada[/url] [url=http://ampicillin.ink/]buy ampicillin 500mg[/url] [url=http://singulair.foundation/]singulair montelukast[/url] [url=http://buspar.company/]buy buspar no prescription[/url] [url=http://tizanidinezanaflex.online/]tizanidine costs[/url]

 19. [url=https://erythromycintabs.online/]buy erythromycin us[/url] [url=https://malegratabs.com/]malegra 120mg[/url] [url=https://albuterol.wiki/]ventolin salbutamol[/url] [url=https://lasix.foundation/]furosemide pharmacy[/url]

 20. [url=https://seroquel.pics/]seroquel 200 pill[/url] [url=https://prednisolone.trade/]rx from canada prednisolone[/url] [url=https://abilifytab.shop/]abilify 6 mg[/url] [url=https://propeciatab.com/]propecia cost canada[/url]

 21. [url=https://ivermectinonlinedrugstore.gives/]ivermectin 3 mg tablet dosage[/url] [url=https://zoloft2023.com/]zoloft pill 25 mg[/url] [url=https://toradoltab.online/]drug toradol[/url] [url=https://toradoltab.monster/]toradol gel[/url] [url=https://modafinil.gives/]buy modafinil nz[/url] [url=https://albuterol.wiki/]combivent aer respimat[/url] [url=https://lisinoprilrem.online/]lisinopril 10 mg cost[/url] [url=https://zoloft.gives/]price of zoloft in south africa[/url]

 22. [url=https://lyricatabs.online/]can you buy lyrica over the counter[/url] [url=https://cipro.pics/]ciprofloxacin hcl 500 mg[/url] [url=https://drugstores.store/]online pharmacy delivery dubai[/url] [url=https://dapoxetine.cyou/]dapoxetine united states[/url] [url=https://doxycycline.trade/]can you buy doxycycline online[/url] [url=https://onlinepharmacy.us.org/]the canadian pharmacy[/url] [url=https://erythromycintabs.online/]erythromycin purchase online[/url]

 23. [url=https://cytotectabs.quest/]cytotec for sale usa[/url] [url=https://lasix.solutions/]furosemide cost price[/url] [url=https://antabuse.ink/]rx disulfiram tablets[/url] [url=https://sildenafil2023.online/]generic viagra uk[/url] [url=https://sildalis.gives/]generic sildalis[/url] [url=https://ventolin.quest/]albuterol price[/url] [url=https://buspar.company/]30 mg buspar[/url]

 24. [url=https://furosemide.trade/]lasix 80 mg tablet[/url] [url=https://erectafil.cyou/]erectafil 20 mg price[/url] [url=https://wellbutrin.company/]can you buy wellbutrin online[/url] [url=https://levitra2023.com/]price of levitra in canada[/url] [url=https://cephalexintabs.monster/]keflex 250 mg cap[/url] [url=https://tizanidinezanaflex.shop/]tizanidine 4 mg tablet[/url] [url=https://abilifytab.shop/]abilify medication[/url]

 25. [url=https://ataraxd.online/]atarax weight loss[/url] [url=https://zoloft.wiki/]zoloft generic tablet price[/url] [url=https://albuterol.wiki/]combivent coupon[/url] [url=https://lisinoprilrem.online/]lisinopril 40 mg[/url]

 26. [url=https://femaleviagra.foundation/]where can you buy viagra in south africa[/url] [url=https://pleasantspharmacy.com/]mypharmacy[/url] [url=https://albendazole.fun/]albenza price[/url] [url=https://dapoxetinepriligy.online/]buy avana[/url] [url=https://allopurinol.ink/]allopurinol prescription online[/url] [url=https://lyricatabs.online/]lyrica without rx[/url] [url=https://neurontinpill.com/]gabapentin medicine[/url] [url=https://atarax.company/]atarax uk otc[/url]

 27. [url=http://zovirax.lol/]acyclovir cream price canada[/url] [url=http://singulair.foundation/]singulair generic cost[/url] [url=http://antabuse.ink/]antabuse generic price[/url] [url=http://viagraonlinedrugstore.foundation/]canadian pharmacy viagra uk[/url] [url=http://finpecia.directory/]generic finpecia[/url] [url=http://lasix.solutions/]furosemide 40 mg prescription[/url] [url=http://disulfirama.online/]disulfiram 200mg tablets[/url] [url=http://furosemide.trade/]lasix generic brand name[/url]

 28. [url=http://lexapro.wiki/]lexapro tablets[/url] [url=http://erectafil.cyou/]buy erectafil 20[/url] [url=http://lyrica365.online/]lyrica capsules 25 mg[/url] [url=http://stromectola.online/]stromectol buy uk[/url] [url=http://disulfirama.online/]antabuse buy canada[/url] [url=http://toradol.live/]how much is toradol[/url]

 29. [url=http://viagraonlinedrugstore.foundation/]viag[/url] [url=http://toradol.life/]toradol migraine[/url] [url=http://glucophage.directory/]metformin 100 mg price[/url] [url=http://lasix.charity/]buy generic lasix online[/url] [url=http://cymbaltatab.online/]cymbalta in india[/url] [url=http://cephalexin.charity/]keflex tablet 500 mg[/url] [url=http://erectafil.cyou/]buy erectafil 20[/url] [url=http://stromectola.online/]buy stromectol[/url]

 30. [url=http://zovirax.lol/]acyclovir generic pharmacy price[/url] [url=http://antabuse.ink/]purchase disulfiram[/url] [url=http://erectafil.cyou/]erectafil canada[/url] [url=http://diflucan.ink/]buy fluconazol[/url] [url=http://finasteride.pics/]purchase finasteride without a prescription[/url] [url=http://sildenafil2023.online/]buy generic viagra online[/url]

 31. [url=https://cephalexin.charity/]cephalexin 500 mg[/url] [url=https://seroquel.pics/]seroquel 10 mg[/url] [url=https://diflucan.ink/]diflucan 150 mg tablets[/url] [url=https://clonidine.works/]clonidine brand names[/url] [url=https://anafraniltab.shop/]online pharmacy anafranil[/url] [url=https://cephalexin.life/]how to get cephalexin[/url] [url=https://stromectol.directory/]ivermectin 2[/url]

 32. [url=https://valtrex.ink/]valtrex generic over the counter[/url] [url=https://xenicaltabs.shop/]xenical price in india[/url] [url=https://doxycycline.trade/]doxycycline 100 mg tablet[/url] [url=https://femaleviagra.foundation/]viagra comparison prices[/url] [url=https://lexapro.foundation/]20 mg lexapro[/url] [url=https://anafranilclomipramine.online/]anafranil 75[/url] [url=https://drugstores.store/]affordable pharmacy[/url] [url=https://dapoxetine.cyou/]buy cheap dapoxetine online[/url]

 33. [url=https://neurontinpill.com/]medication neurontin[/url] [url=https://atarax.company/]atarax uk buy[/url] [url=https://cheaponlinepharmacy.org/]mail order pharmacy india[/url] [url=https://lisinoprilrem.online/]lisinopril 40 mg price in india[/url] [url=https://celebrextab.shop/]celebrex generic from india[/url] [url=https://fluoxetine.ink/]fluoxetine 40 mg tablets[/url] [url=https://erythromycintabs.online/]buy erythromycin us[/url] [url=https://jjpharmacynj.com/]cheap scripts pharmacy[/url]

 34. [url=https://cialisip.com/]generic cialis drugstore[/url] [url=https://diflucanfl.com/]diflucan 400mg[/url] [url=https://modafinil.gives/]modafinil price canada[/url] [url=https://buyzovirax.monster/]zovirax buy online[/url]

 35. [url=http://canadianpharmacy.solutions/]online pharmacy cialis[/url] [url=http://zithromax.pics/]azithromycin 500 mg cost in india[/url] [url=http://pleasantspharmacy.com/]online pharmacy denmark[/url]

 36. [url=http://atarax.company/]atarax for sleep[/url] [url=http://jjpharmacynj.com/]online pharmacy bc[/url] [url=http://albendazole.fun/]albendazole buy canada[/url] [url=http://anafranilclomipramine.online/]anafranil 25mg[/url] [url=http://bupropion.directory/]wellbutrin coupon discount[/url] [url=http://ivermectinonlinedrugstore.gives/]stromectol for head lice[/url] [url=http://albuterolr.online/]where can i buy albuterol inhaler[/url]

 37. [url=https://canadianpharmacy.solutions/]online pharmacy search[/url] [url=https://ivermectinonlinedrugstore.gives/]stromectol prices[/url] [url=https://erythromycintabs.online/]erythromycin 2 gel[/url] [url=https://femaleviagra.foundation/]viagra for sale in united states[/url] [url=https://dapoxetine.cyou/]where to get dapoxetine[/url] [url=https://cialisip.com/]cialis online pharmacy usa[/url] [url=https://zithromax.pics/]zitromax[/url] [url=https://anafranilclomipramine.online/]anafranil price us[/url]

 38. [url=https://toradol.live/]toradol tabs[/url] [url=https://erectafil.cyou/]erectafil 20 online[/url] [url=https://lyrica365.online/]lyrica 150 mg[/url] [url=https://cialisdrugstore.gives/]cialis 2 5 mg online[/url]

 39. [url=http://prednisolone.trade/]prednisolone buy online[/url] [url=http://diflucan.ink/]can you buy diflucan over the counter in australia[/url] [url=http://buspar.company/]buy buspar online cheap[/url] [url=http://lasix.solutions/]furosemide 50 mg price[/url] [url=http://ventolin.quest/]buy ventolin online australia[/url] [url=http://cymbaltatab.online/]cymbalta 30 mg tablets[/url] [url=http://cephalexin.directory/]keflex brand name[/url]

 40. [url=https://zoloft2023.com/]how much is a zoloft prescription[/url] [url=https://onlinepharmacy.us.org/]online pharmacy delivery[/url] [url=https://atarax.company/]atarax tablet 10 mg[/url] [url=https://canadianpharmacy.solutions/]tops pharmacy[/url] [url=https://lexapro.foundation/]lexapro generic cost[/url] [url=https://allopurinol.ink/]allopurinol 300 mg tablet[/url] [url=https://sildalistabs.monster/]buy cheap sildalis[/url] [url=https://albendazole.fun/]albendazole uk online[/url]

 41. [url=https://malegratabs.com/]cheap malegra[/url] [url=https://lyricatabs.online/]lyrica tablet price[/url] [url=https://vermox.sbs/]where to get vermox[/url] [url=https://cialisip.com/]purchase cialis from canada[/url] [url=https://lexapro.foundation/]lexapro 20 mg coupon[/url]

 42. [url=https://wellbutrin.company/]150 wellbutrin[/url] [url=https://prednisolone.trade/]buy prendisalone on line uk[/url] [url=https://lyrica365.online/]lyrica generic[/url] [url=https://zovirax.lol/]zovirax pills cost[/url]

 43. [url=https://cheaponlinepharmacy.org/]rx pharmacy no prescription[/url] [url=https://zoloft.gives/]37.5 mg zoloft[/url] [url=https://zithromax.pics/]azithromycin online australia[/url] [url=https://buycytotec.monster/]buy cytotec canada[/url] [url=https://albuterolr.online/]where can you get albuterol over the counter[/url] [url=https://albendazole.fun/]where to get albendazole[/url] [url=https://sildalistabs.monster/]sildalis online[/url] [url=https://vermox.sbs/]vermox canada price[/url]

 44. [url=https://jjpharmacynj.com/]online pharmacy same day delivery[/url] [url=https://femaleviagra.foundation/]online viagra canada pharmacy[/url] [url=https://dapoxetine.cyou/]order priligy[/url] [url=https://canadianpharmacy.solutions/]internet pharmacy mexico[/url] [url=https://buspartabs.com/]90mg buspar[/url] [url=https://vermox.sbs/]order vermox[/url]

 45. [url=https://antabuse.ink/]antabuse no prescription[/url] [url=https://toradol.life/]toradol 50[/url] [url=https://anafraniltab.shop/]buy anafranil online[/url] [url=https://erectafil.cyou/]erectafil 5mg[/url] [url=https://amoxicillin.men/]21 amoxicillin 500mg[/url] [url=https://sildenafil2023.online/]buy sildenafil us online[/url]

 46. [url=https://neurontinpill.com/]buy gabapentin no prescription[/url] [url=https://modafinil.gives/]modafinil price uk[/url] [url=https://canadianpharmacy.solutions/]no rx pharmacy[/url] [url=https://sildalistabs.monster/]sildalis canada[/url] [url=https://zoloft.gives/]zoloft without script[/url]

 47. [url=http://cephalexin.life/]500mg cephalexin 100[/url] [url=http://cytotectabs.quest/]misoprostol generic price[/url] [url=http://antabuse.ink/]best online no prescription antabuse[/url] [url=http://clonidine.works/]0.1 clonidine gel[/url] [url=http://zithromaxtabs.com/]drug azithromycin 500 mg[/url] [url=http://glucophage.directory/]metformin on line[/url]

 48. [url=https://atarax.company/]buy atarax 10mg[/url] [url=https://valtrex.ink/]valtrex tablets 500mg price[/url] [url=https://lexapro.foundation/]lexapro 60 mg[/url]

 49. [url=http://citalopram.company/]citalopram insomnia[/url] [url=http://cephalexin.directory/]cephalexin over the counter[/url] [url=http://disulfirama.online/]is a prescription required for antabuse[/url] [url=http://erectafil.cyou/]erectafil 10 mg[/url]

 50. [url=https://bupropion.directory/]prescription medication bupropion[/url] [url=https://dapoxetine.cyou/]super avana online[/url] [url=https://anafranilclomipramine.online/]anafranil weight loss[/url] [url=https://albendazole.fun/]albenza for parasites[/url]

 51. [url=https://xenicaltabs.shop/]orlistat canada cost[/url] [url=https://dapoxetinepriligy.online/]dapoxetine 60 mg in usa[/url] [url=https://diflucan.wtf/]diflucan 750 mg[/url] [url=https://anafranilclomipramine.online/]anafranil otc[/url] [url=https://zoloft2023.com/]how much is a zoloft prescription[/url] [url=https://lisinoprilrem.online/]lisinopril 5 mg for sale[/url] [url=https://diflucantbs.online/]how to buy diflucan over the counter[/url]

 52. [url=https://drugstores.store/]canadapharmacy24h[/url] [url=https://xenicaltabs.shop/]xenical price in usa[/url] [url=https://dapoxetinepriligy.online/]priligy buy online paypal[/url] [url=https://ivermectinonlinedrugstore.gives/]where to get ivermectin[/url] [url=https://priligy.best/]dapoxetine 60 mg in uk[/url] [url=https://albuterol.wiki/]albuterol no prescription[/url]

 53. [url=http://disulfirama.online/]can you buy antabuse online[/url] [url=http://antabuse.ink/]how to get antabuse prescription[/url] [url=http://finasteridehr.online/]finasteride 5mg[/url]

 54. [url=http://diflucantbs.online/]diflucan uk online[/url] [url=http://zoloft.wiki/]zoloft 50 mg generic[/url] [url=http://lasix.foundation/]furosemide generic[/url] [url=http://cialisip.com/]where to buy tadalafil in singapore[/url]

 55. [url=https://buyzovirax.monster/]zovirax singapore pharmacy[/url] [url=https://lyricatabs.online/]lyrica usa[/url] [url=https://lisinoprilrem.online/]ordering lisinopril without a prescription[/url]

 56. [url=http://toradol.live/]toradol 10mg pills[/url] [url=http://toradol.life/]30 mg toradol[/url] [url=http://cephalexin.charity/]keflex 500[/url] [url=http://tretinoin.charity/]buy tretinoin cream online[/url] [url=http://malegra.sbs/]buy malegra 100[/url] [url=http://cephalexin.life/]keflex for ear infections[/url] [url=http://ampicillin.ink/]ampicillin 500mg capsules price[/url]

 57. [url=http://cheaponlinepharmacy.org/]canadian pharmacy antibiotics[/url] [url=http://bupropion.directory/]where to get zyban[/url] [url=http://xenicaltabs.shop/]where to buy xenical over the counter[/url]

 58. [url=http://seroquel.pics/]seroquel xr 200 mg[/url] [url=http://cephalexintabs.monster/]cephalexin discount[/url] [url=http://abilifytab.shop/]abilify 20 mg[/url] [url=http://lasix.solutions/]lasix online[/url] [url=http://erectafil.cyou/]buy erectafil 5[/url]

 59. [url=http://anafraniltab.shop/]anafranil medicine[/url] [url=http://propeciatab.com/]order generic propecia[/url] [url=http://lasix.solutions/]cost of furosemide 40mg[/url] [url=http://viagraonlinedrugstore.foundation/]viagra online in usa[/url]

 60. [url=https://toradoltabs.online/]over the counter toradol[/url] [url=https://jjpharmacynj.com/]order pharmacy online egypt[/url] [url=https://cipro.pics/]cipro safe[/url] [url=https://diflucanfl.com/]diflucan 150 mg price in india[/url]

 61. [url=https://cheaponlinepharmacy.org/]legitimate online pharmacy uk[/url] [url=https://neurontinpill.com/]gabapentin 309 mg[/url] [url=https://albuterol.wiki/]albuterol 8.5 g[/url]

 62. [url=http://diflucan.wtf/]diflucan australia over the counter[/url] [url=http://diflucantbs.online/]order diflucan[/url] [url=http://bupropion.directory/]wellbutrin 50 mg price[/url] [url=http://femaleviagra.foundation/]sildenafil tablets india[/url] [url=http://buycytotec.monster/]where can i buy misoprostol tablets[/url] [url=http://toradoltabs.online/]toradol pain[/url] [url=http://allopurinol.ink/]allopurinol tablet brand name[/url] [url=http://lyricatabs.online/]2019 lyrica coupon[/url]

 63. [url=http://amoxicillin2023.online/]buy amoxicillin uk[/url] [url=http://onlinedrugstore.gives/]best online thai pharmacy[/url] [url=http://neurontin2023.online/]1200 mg gabapentin[/url] [url=http://stromectol.gives/]stromectol 3 mg[/url]

 64. [url=http://tizanidine.click/]brand name tizanidine[/url] [url=http://lioresaltabs.online/]where to buy baclofen 50mg[/url] [url=http://albuterol.foundation/]albuterol tablets over the counter[/url] [url=http://finasteride2023.online/]propecia 1mg tablets[/url]

 65. [url=http://isotretinoin.foundation/]accutane 20 mg[/url] [url=http://buyerythromycin.life/]erythromycin canada pharmacy[/url] [url=http://cafergot.cyou/]how to buy cafergot[/url]

 66. [url=http://propranolol.foundation/]propranolol 40 mg tablet price[/url] [url=http://erythromycina.online/]erythromycin cream price in india[/url] [url=http://celexa.cyou/]citalopram 10 mg cost[/url] [url=http://malegra.lol/]malegra 120[/url] [url=http://hydroxychloroquine.charity/]plaquenil 100mg tablets[/url]

 67. [url=https://hydroxychloroquine.charity/]hydroxychloroquine 90 mg[/url] [url=https://tadaciptadalafil.gives/]cialis pharmacy online uk[/url] [url=https://erythromycina.online/]erythromycin tablets[/url] [url=https://cafergot.cyou/]cafergot tablets price[/url]

 68. PBPJK!
  Veľakrát som sa snažila nájsť online vysielanie sv. ruženca tu na stránke Slov.dohovoru, ale takmer na 90% som ho nenašla.
  Práve som zistila toho dôvod: link na online vysielanie je skrytý v smogu mnohých iných informácií na samom spodku stránky … každý deň uvedený zjavne vždy na niektorej inej stránke – treba link prácne hľadať – tak človek odchádza preč zo stránky bez nájdenia online vysielania.
  Prosím, dal by sa dať link na online vysielanie do podstránky s názvom „živé vysielanie“? lebo tam nie je!
  Ďakujem vopred za uvedenie online vysielania do podstránky „živé vyslielanie“ – ďakujem za takého zjednodušenie hľadania.

 69. Prosím Vás o ktorej hodine sa začne deviatnik za zastavenie vojny na Ukrajine a odvrátenie vojny na Slovensku
  tak ako avizoval o. Marcin. Môžete prosím zverejniť aj texty toho deviatika, aby sme vedeli sa zapojiť a modliť sa s Vami.
  Prosíme veľmi, dajte vedieť na Vašej stránke. Ďakujeme veľmi, veľmi…

 70. Prosím za uzdravenie na duši i tele, za obrátenie, pokoj, lásku, silu, vieru, ochranu, Dary Ducha sv. , Božie požehnanie manžela, dcéry, syna, mňa, rodiny, priateľov, kolegov, Slovenska. Prosím o uzdravenie a dar reči pre chorého Mareka. Ďakujem za každý deň.

 71. +! Pán Boh odmeň hojným požehnaním všetkých ktorí organizujú modlitby posvätného ruženca, nech Vám dá Pán Boh pevné zdravie, potrebné milisti , nech Vás a Vašich drahých ochraňuje a sprevádza naša Nebeská Mamka Panna Mária ❤🙏

 72. Za uzdravenie mojej mamy , za dar pevnej viery, za moju rodinu, za chudobných a bezdomovcov a za nevyliečiteľne chorých. Pane staň sa tvoja vôľa🙏❤

 73. +! Za zdravie , Božie požehnanie pre naše rodiny, kňazov, chorých a trpiacich, pre celé ľudstvo, za živú vieru v rodinách, aby na celom svete zavládla jednota, láska a pokoj. Požehnaný deň ❤🙏

 74. Prosím o modlitby za uzdravenie bohuznámych osôb, za pevnú vôľu a vytrvalosť pre bohuznámu osobu, za pokoj a zdravie pre o. Jozefa s rod, za rodičov, súrodencov s rod., za všetkých, ktorí nás prosili o modlitby, ktorí ich potrebujú. PBZ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás