Tetovanie!

V dnešnej dobe sa takmer na každom kroku môžeme stretnúť s  tzv. fenoménom tetovania. Možno sme si položili otázku: čo si o tom myslieť alebo aký postoj k takémuto „skrášľovaniu“ tela zaujať?

Český kňaz, karmelitán a  exorcista Vojtech Kodet sa k tejto téme vyjadruje takto: Vo Svätom písme je o tetovaní odkaz len na jednom mieste v Starom zákone, kde je tetovanie výslovne zakázané: „Pre mŕtveho si nerobte zárezy do tela! Nevypaľujte si (do kože) nijaké znamenia! Ja som Pán! “(Lv 19,28). Dôvodom zákazu bolo to, že spolu s  modloslužbou prenikali tieto a  iné rôzne pohanské zvyky do Izraela. 

Okolité národy mali vo zvyku si na kožu tetovať mená alebo symboly svojich bohov a tým dávať najavo, komu patria. Bol to teda symbol otroctva a podriadenosti. 

Zaujímavosťou je, že v židovstve je tetovanie dodnes zakázané a tetovaný žid nesmie byť dokonca pochovaný na židovskom cintoríne. V islame je tetovanie znakom satana a znamením prekliatia.

Tetovanie bolo kresťanom zakázané ako pohanský zvyk v roku 787 pápežom Hadriánom I. na Druhom nicejskom koncile. 

Tetovanie určite nie je od Boha a Boh to takto nezamýšľal a nechce to ani keď ide o vytetovanie kresťanského symbolu. 

Nejde predsa o to mať vytetované na tele zbožné veci, ale mať zbožné srdce a čistú dušu, mať v poriadku vzťahy. 

podporte nás sdzr

To, že nesieme v sebe obraz Boží, je naša vnútorná záležitosť. Telo je pre kresťana chrámom Ducha Svätého, preto mu patrí úcta a veriaci ho nemá právo ničiť, mrzačiť ani deformovať. (1 Kor 3,16; 6,19). 

V dnešnej dobe sa mnoho ľudí necháva tetovať, pretože je to módny trend a berú to ako ozdobu, alebo tým chcú vyjadriť, že si so svojím telom môžu robiť to, čo sami chcú. 

Tetovanie býva spájané so životným štýlom, ktorý nie je formovaný kresťanstvom a  úctou k  ľudskému telu. Tetovanie často vedie k závislosti. Mnohí ľudia, keď s tetovaním začnú, chcú mať na tele postupne stále viac a viac tetovaní. 

Tetovanie býva tiež súčasťou ezoterických praktík alebo pohanských, či dokonca satanistických rituálov. 

Pri modlitbe za oslobodenie som sa často stretol s tým, že sa konkrétneho tetovania držali konkrétni démoni, ktorí sa snažili dotyčného týmto spôsobom ovládať. 

Záležalo aj na tom, kto tetovanie robil, s  akým úmyslom ho robil a  aký symbol tetoval. Stretol som sa s  tým, že skrze tetovanie lebky došlo k privolaniu démona smrti, skrze obraz africkej šamanskej masky k privolaniu démona šamanizmu, skrze tetovanie satanského symbolu k  privolaniu démonov satanizmu. 

Anton La Vay, autor satanskej biblie, hovorí, že „každé tetovanie je vždy výrazom satanizmu, nech je to akékoľvek znamenie“. 

Tetovaním kresťanských symbolov sa iste nikto nestane viac kresťanom. Som presvedčený o tom, že tetovanie nemá s kresťanstvom nič spoločné a  neospravedlní sa ani tým, že si necháme vytetovať na svoje telo nejakú zbožnú vec.

ZDROJ: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2017/09/tetovanie.html

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Tetovanie! 1
Tetovanie! 2
Tetovanie! 3

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás