13 hodinový ruženec z pútnického miesta Hájiček

Hájiček RKC V.Kostoľany

Každú nedeľu o 4:30 hod. v Hájičku pri V. Kostoľanoch odštartujeme nepretržitý 13hod ruženec s kňazským požehnaním ( za úmysly v komentároch. Ruženec je obetovaný za odprosenie a odčinenie urážok Božského Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, na jej úmysly a obrátenie hriešnikov.)
Klikni Tu pre: Ranná modlitba ruženca z pútnického miesta Hájiček Po, Ut, St, Št, Pia a So od 5:00 do 6:00 v Hájičku pri V. Kostoľanoch

‼️Pozvánka-PRIPOMIENKA‼️ nedeľa od 4:30 – LIVE modlitby
od 4:30 litánie k Duchu Svätému
od 4:40 Ponaučenia sv.Pátra Pia – Cleonice Morcaldi (duchovná dcéra Pátra Pia)
od 4:50 – LIVE rozjímanie so Sv.Faustínou
od 5:00 – 18:00 LIVE celodenná modlitba ruženca z Hájička ( 6:00 – 7:00 o. M. Marcin )

✅Pridajte sa k nám, nech sa nás modlí čo najviac
✅pomôžte nám ZDIEĽANÍM🙏 pomôžte nám šírením ĎAKUJEME – budujeme spoločné dielo🙏❤️🙏


Ďakujeme každému kto sa pripojí zo svojho domova ( na diaľku)
Pridajte sa k nám!!! Dôverujme sile modlitby a s nádejou sa spolu modlime.

Klikni TU: pridaj sa k Slovenskému Dohovoru Za Rodinu

Nikdy nehovor, že nemáš čas na modlitbu…:

Živý-prenos bude v okne nižšie klikni TU: ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

‼️ZMENA‼️ v nedeľu začne ruženec za Slovensko už 4:40‼️‼️‼️ na úmysel všetkých chorých detí, za fyzickú a duchovnú ochranu ✅pomôžte nám ZDIEĽANÍM🙏 nech sa nás modlí čo najviac.

🙏Prosíme o finančnú podporu pre ▶▶▶▶KLIKNI TU: DAR na podporu ruženca ✅pomôžte nám ZDIEĽANÍM🙏 pomôžte nám šírením ĎAKUJEME – budujeme spoločné dielo🙏❤️🙏
Len spolu dokážeme tvoriť veľké diela – ĎAKUJEME VÁM❤️

▶▶▶▶ Úmysly modlitieb celý ruženec je obetovaný za odprosenie a odčinenie urážok Božského Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, na jej úmysly a obrátenie hriešnikov.

 • každý piaty desiatok sv. ruženca sa budeme modliť už tradične za úmysly modliacich (v súlade s Božím zámerom), ktoré píšu do komentárov počas online prenosu.

Klikni TU: pridaj sa k Slovenskému Dohovoru Za Rodinu

Pridajte sa k nepretržitému pôstu za Slovensko, klikni TU: pôst za Slovensko

Ukončenie modlitby sv.ruženca:

Modlitba – Ježiš požiadal cez Myrnu Nazzour všetkých, aby sa ju modlili každý deň po sv. ruženci.

Milovaný Ježišu, daj mi v tebe spočinúť.
Nad všetky veci, nad všetky stvorenia, nad všetkých tvojich anjelov.
Nad všetku chválu, nad všetku radosť a jasot.
Nad všetku slávu a česť.
Nad všetky nebeské zástupy.
Lebo ty jediný si najvyšší.
Ty jediný si všemocný a nadovšetko dobrý.
Príď a utíš ma. Osloboď ma od mojich pút.
A daruj mi slobodu.
Lebo bez teba moja radosť nie je úplná.
Bez teba je môj stôl prázdny.
Boh ma ochraňuje, Ježiš ma osväcuje,Duch Svätý ma oživuje.
Nemám sa čoho báť.
Otče pre zásluhy rán tvojho milovaného Syna spas nás. (3x)

Zdravas, Kráľovná:

Zdravas‘, Kráľovná, matka milosrdenstva;
život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas‘.
K tebe voláme, hriešni synovia Evy,
v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci.

A preto teda, Orodovnica naša,
obráť k nám tie svoje premilosrdné oči.
A nám Ježiša, ktorý je požehnaný
plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž.
Ó milostivá a nad všetky pobožná,
ó presladká Panna, Matka Božia Mária.

Oroduj za nás, Kráľovná posvätného ruženca
aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu:

Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen

Vzývanie Panny Márie: Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Modlitba ku Kristovi Kráľovi

Pane Ježišu Kriste, teba za Kráľa uznávam,
Všetko čo bolo stvorené, pre teba je určené.
Uplatňuj nado mnou práva svoje!
Obnovujem si svoje krstné sľuby:
Zriekam sa zlého ducha i všetkej jeho pýchy,
i všetkých jeho skutkov a sľubujem,
že budem žiť ako príkladný kresťan katolík.
Obzvlášť sa zaväzujem, že vynaložím všetko úsilie,
aby som právam svätej cirkvi tvojej k víťazstvu dopomohol.

modlitba za kňazov

Môj milovaný Ježiš, zahliadni na mňa: znova k Tebe prichádzam a prinášam Ti v srdci všetkých kňazov.
Prosím Ťa, požehnaj ich dnes a udeľ im všetky potrebné milosti, aby žili sväto a s čistým srdcom.
Naplň ich Duchom Svätým, nech poznávajú a milujú, učia a slúžia podľa priania Tvojho Najsvätejšieho Srdca.
Prosím Ťa, aby sa ich život čo najviac zhodoval s Tvojím životom, aby ich srdce bilo len z lásky k Tebe.

Nech sa učia pozerať na svet Tvojím pohľadom, pohľadom Tvojho Najsvätejšieho Srdca.
Prosím Ťa, daj, aby Tvoje Najsvätejšie Srdce navrátilo všetkých poblúdených kňazov k Tebe, k jedinej Pravde.
Žehnaj zo svätostánku všetkých kňazova priveď ich do nebeského kráľovstva. Amen
( Z brožúrky prosby k Pánovi žatvy – Imprimatúr Mons.Ján Orosch Trnava 27.02.2012, č. 1523/12)

…všetko konať z lásky…

Miluj bez prestania, nikdy neustávaj. Každú vec konaj len z lásky.
Kríž, ktorý musíš niesť – z lásky.
Ťažkú prácu, ktorú musíš vykonať – z lásky. Vrúcnu modlitbu, ktorú od teba žiadam – z lásky.
Utrpenie, ktoré od teba denne žiadam – z lásky.
Únavu, ktorá sa ťa zmocňuje – z lásky. Vyčerpanie, ktoré ťa zráža k zemi – z lásky. Tvoje obmedzenia, ktoré ťa pokorujú – z lásky.
Nedostatky, ktoré ťa sprevádzajú – z lásky. Celý svoj život, ktorý mi ako dar prinášaš – z lásky.
Len vtedy budeš na zemi slávou Máriinou. Len vtedy budeš môcť splniť poslanie, ktoré som ti zverila a dáš vykvitnúť vo svojej osobe, vo svojom živote a vo svojom diele, záhrade mojich najväčších a najmimoriadnejších divov.

S láskou a radosťou ťa žehnám… MKH 22. marca 1988

Klikni TU: pridaj sa k Slovenskému Dohovoru Za Rodinu

Prosíme Vás pridajte sa k pôstu

…“modlitbou a pôstom je možné aj vojny odvrátiť“…

Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu ▶️: podporte nás Ďakujeme za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás❤

Živý-prenos bude v okne nižšie klikni TU: ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

Modlíme sa za ochranu našich detí, pripojte sa k nám.
ZDIEĽAJ-LIKE-pošli ďalej❤️
Budeme sa snažiť celú modlitbu nonstop vysielať – všetko je závislé od techniky, či toľko vydrží – my vydržíme 🙂
▶▶Pre každý národ je dôležitá rodina, zvyky a tradície a je na nás aby sme odkaz našich kresťanských predkov odovzdávali ďalej naším deťom nech budúcnosť našich deti aj budúcnosť ma taške chvíle sa dajú prekonať len v súdržnej rodine kde modlitba spája všetkých a bezpečnosť našich deti vie zabezpečiť len súdržný národ posilnený modlitbou posvätného ruženca.

▶️▶️ Podujatie “13 hod. Ruženec za Slovensko je organizované a hradené z dobrovoľných príspevkov darcov.
AK CHCETE PRISPIEŤ, môžete tak urobiť na: Podporte nás

modlitby v Hájičku začali 9/2020

 • Na podnet Tomáša Dobiša a výzvy a prosby pani Janky Ladickej, starej mamy Maxine , sme sa začali v nedeľu spoločne modliť ruženec za malú MAXIN  a všetky deti , ktoré boli nezákonne odobraté sociálnym úradom v zahraničí, ale i na Slovensku . https://slovenskydohovorzarodinu.sk/clanky/barnevernet/modlime-sa-za-ochranu-nasich-deti/
 • o nedeľné modlitby bol veľký záujem, modlitby sa začali vysielať, do vysielania sa pripájali 10 tisíce ľudí
 • prvý 24 hodinový ruženec za Slovensko, rodiny a deti bol práve z Hájička – ktorý realizoval Slovenský Dohovor začal 16.1.2021 od 18:00 – modlilo sa vonku, pred sochou v extrémnej zime…
 • postupne modlitby v Hájičku pribúdali a modlilo sa dlhšie. Práve z Hájička vyšli 24 hod. modlitby sv. ruženca na fatimský dátum 13, v súčasnej dobe sa v Hájičku modlíme takmer každý deň od 5:00 do 6:30 a každú nedeľu je to pravidelná celodenná modlitba 13hodinová.
 • postupne sa k Hájičku pridávajú aj pútnické miesta  z Klina, Rabčíc,..
 • vďaka vysielaniam Slovenského dohovoru sa do týchto modlitieb za 2 roky vysielania z rôznych pútnických miest na Slovensku, ale aj v zahraničí pripojilo niekoľko miliónov ľudí ( len vysielanie v Levoči mesiac na to – na fatimský dátum 13.2.2021 malo viac ako 500 000!!!! pripojení)

Modlitby v Hájičku:

Modlíme sa v Hájičku pri VEĽKÝCH KOSTOĽANOCH. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Narodenia Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto… A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Teraz sa tu modlíme my za naše úmysly.

12 hodinový ruženec za Slovensko – modlíme sa v Hájičku – video

12 hodinový ruženec za Slovensko – modlíme sa v Hájičku – len zvuk zvuk:

Prosíme Vás – tieto vysielania sú vďaka Vaším príspevkom. Aj 5 eurový príspevok pre nás veľkú cenu. Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu : podporte nás Ďakujeme za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás

➡️➡️➡️ Linky na vysielanie – 13 hodinový ruženec za Slovensko:

Facebook klikni TU: SlovenskýDohovorZaRodinu
Facebook klikni TU: SomKatolik

Youtube – klikni TU: SlovenskýDohovorZaRodinu
Youtube – klikni TU: SomKatolí
k

? Nakoľko nás sociálne siete začali blokovať prosíme Vás? o registráciu aby sme Vás vedeli informovať o našich akciách: prihláste sa na odber noviniek

Ďakujeme všetkým modliacim, ktorí zapísali svoje modlitby na stránke 1 000 000 Ružencov za Slovensko. S vašou pomocou sme prekročili hranicu 185 000 modlitieb ruženca.
ďakujeme Vám https://www.milionruzencovzaslovensko.sk/

ruženec
Príspevky - podporte nás

Príspevky – podporte nás

Dominik Chmielewski – škola ruženca – slávnostný ruženec:

Dominik Chmielewski – škola ruženca – bolestný:

Dominik Chmielewski – škola ruženca – ruženec svetla:

Dominik Chmielewski – škola ruženca – radostný ruženec

Nefunguje Vám modlitba??? Možno robíte aj vy túto chybu – pozrite si aspoň 45min z videa:

Živé vysielanie13 hodinového ruženca klikni dolu :⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

Pridajte sa k nepretržitému pôstu za Slovensko, klikni TU: pôst za Slovensko

Klikni TU: pridaj sa k Slovenskému Dohovoru Za Rodinu

Živý-prenos v tomto okne:⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆
Komentáre DOLU?????????

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

23 Responses

 1. I like the valuable information you supply for your articles.
  I’ll bookmark your weblog and test once more here frequently.

  I am slightly sure I’ll be told many new stuff proper here!

  Good luck for the following!

 2. Mária Prosím vypros u svojho syna Násho Pána Ježiša Krista jednotu lásku a spoupatričnosť v mojej rozhádanej rodine 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

 3. Mária pomož mi plniť Božiu voľu daj trpezlivosť a pokoru silu zvladnuť aj tie najťažšie situácie v živote ❤️

 4. Mária pomož pochopiť zložitu životnú situáciu neopušťaj nás v tomto boji ❤️🙏🏼

 5. The next time I read a blog, Hopefully it does not fail me just as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read through, but I truly believed youd have something helpful to talk about. All I hear is a bunch of moaning about something you could possibly fix if you werent too busy seeking attention.

 6. ❤️ Andrea want to meet you! Click here: http://inx.lv/h2W2?h=0b6ec35c42ff8deb1c8ab116030ef995- ❤️ píše:

  sihk34

 7. Za umysly panny Marie a jej plánov stýmto svetom za pokoj a mier vo svete.
  A za zasvetenie sveta tak ako to chcela panna Maria vo fatime.

 8. Za silu a mudrost splnit na, tomto svete Boziu volu a prosba o milosť odpustenia hriechiv

 9. Za zdravie,pokoj a Božie požehnanie pre našu rodinu a za večný odpočinok pre nášho otca.

 10. Za všetky roztratené deti Mária prikry ich svojim plášťom ochrany a pritiahni ich k svojmu Synovi Ježišovi Kristovi❤️🙏

 11. Tento svatý ruženec obetujem za našu rodinu Pane daruj nám zdravie a hojné Požehnanie pre všetkých našich členov 🙏❤️

 12. +! Sv.ruženec iberujem za všetkých študentov, ktorí majú zajtra skúšky, nech ich Duch Sv. vexie, a nech im Pán Boh pomáha 🙏 Požehnanú nedeľu všetkým ľuďom sobrej vôle❤

 13. +! Požehnané ránko! Sv.ruženec obetujem za sv.o. Pápeža Františka, o. biskupov, kňazov, nech im dá Pán pwvné zdeavie, potrebné milosti, hojné Vožie požehnanie, za chorých a trpuacich na celom svete, za duše v očistci. Za p. Vierku ktorú Pán pred rokim povolal do večnosti🙏 Požehnanú nedeľu Krstu Krista Pána❤

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás