Tajomstvo poznania veľkosti sv. Jozefa odhalené

„Poznanie úcty k svätému Jozefovi je jedna z najvzácnejších milostí, aké Boh môže udeliť duši, lebo je porovnateľná so zjavením celého pokladu milostí nášho Pána. Keď si Boh praje pozdvihnúť dušu do výšin, zjednotí ju so svätým Jozefom tým, že ju obdarí veľkou láskou k tomuto dobrotivému svätcovi,“ povedal sv. Peter Julián Eymard.

⚜️ A čo vy? Poznáte svätého Jozefa? Myslíte si, že rozumiete jeho veľkosti? Nuž, priatelia moji, pripravte sa na to dozvedieť sa niečo viac o prečistom ženíchovi Panny Márie.

💚 A práve Ona sama nás privádza k poznaniu sv. Jozefa. Odhaľuje nám jeho veľkosť i čosi viac, keď hovorí o svojom ženíchovi talianskemu kňazovi Don Gobbimu:

,,Pozrite dnes na môjho čistého snúbenca Jozefa, ktorý pre vás všetkých je vzorom ako treba s láskou, čistotou, vierou a vytrvalosťou nasledovať Boží plán…

Chcela by som, aby aj vo vás rozkvitali tieto čnosti, ktoré ho urobili dokonalým pri plnení plánu, ktorý s ním mala Božia prozreteľnosť.

▪️Nech sa aj vo vás prejavuje jeho mlčanie a utiahnutosť – tieto vlastnosti sú v súčasnosti prepotrebné, aby ste mohli splniť plán, ktorý som vám zverila.

▪️Vezmite si môjho milovaného snúbenca Jozefa za vzor pri jeho dôvery plnej modlitbe, namáhavej práci, v jeho trpezlivosti a veľkej dobrotivosti.

▪️Prežívate činný pokoj môjho čistého snúbenca Jozefa – jeho námahu pri dlhej ceste, jeho vytrvalosť pri hľadaní prístrešia; jeho trpezlivosť, keď nám vždy znova odmietali otvoriť dvere, jeho dôveru, že nám nájde vhodné útočište, jeho ochotu pri vyriadení nehostinnej jaskyne; jeho dôvery plné očakávanie toho, čo malo prísť, a konečne jeho blaženosť, keď pokľakol, aby pobozkal a poklonil sa Bohu, ktorý sa v túto posvätnú noc zo mňa narodil…

▪️ Zverte sa mocnej ochrane môjho najčistejšieho ženícha Jozefa.

▪️Napodobňujte jeho činorodé mlčanie, jeho modlitbu, pokoru, dôveru, jeho prácu.

▪️Nech je i vo vás jeho poslušná a vzácna spolupráca s plánom nebeského Otca v poskytovaní pomoci, ochrany, lásky a opory božskému Synovi Ježišovi.

Nechajte sa teda premeniť…“

Ⓜ️ Presvätá Bohorodička nám odhaľuje skutočnosť, že Svätý Jozef sa nestal len opatrovníkom či živiteľom. Ako inak by mohol predstavovať ochrancu pre Máriu a dieťa Ježiša, ako inak by mohol byť hlavou Svätej rodiny, ak by bol len pasívnym nástrojom. Práve naopak. Bol „podnecovateľom rastu,“ ktorý zohrával nanajvýš aktívnu úlohu pri výchove a ochrane vtelenej Múdrosti.

⚜️ To, čo platí pre dieťa Ježiš, platí aj pre nás: svätý Jozef totiž pomáha rásť v čnostiach. Zúfalo potrebujeme aj jeho ochranu, lebo rodina – základ spoločnosti – čelí mnohým hrozbám a na Božiu rodinu Katolíckej cirkvi zákerne útočí svet, telo, diabol i niektoré jej deti. Potrebujeme svätého Jozefa, aby nás chránil. Je naším milujúcim a milosrdným duchovným otcom; je svätý, silný a pripravený pomôcť; je navždy spojený s Ježišom, Máriou a Cirkvou. Ako chránil Svätú rodinu, bude chrániť aj nás, ak sa zveríme do jeho otcovského srdca a duchovnej starostlivosti.

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Mária Lipták – Rytier Nepoškvrnenej ⚔️💙

Zdroje:

– Zasvätenie sa svätému Jozefovi

– Modrá kniha (Kňazom najmilším synom Panny Márie)

– Všetci Boží svätí – orodujte za nás

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

⏩Aplikáciu Slovenského dohovoru pre každého kresťana katolíka si stiahnete TU:
▶ (Android) https://play.google.com/store/apps/dev?id=6226579243063354869
▶ (iPhone): https://apps.apple.com/sk/app/marianet/id6474481190?l=sk

Tajomstvo poznania veľkosti sv. Jozefa odhalené 1
Tajomstvo poznania veľkosti sv. Jozefa odhalené 2
Tajomstvo poznania veľkosti sv. Jozefa odhalené 3

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás