Zázrak na príhovor sv. Jozefa! Lietadlo zlomené na polovicu no ani jeden mŕtvy

sv. jozef sdzr

O. Gonzalo Mazarrasa, španielsky kňaz, pripisuje sv. Jozefovi zásluhy zázračného príhovoru – za prežitie všetkých cestujúcich lietadla, ktoré sa v roku 1992 pri pristátí v Granade zlomilo na polovicu. Toto nešťastie však prežili všetci z 94 cestujúcich. Lietadlo pilotoval jeho brat Jaime Mazarrasa.  

o. Gonzalo, v tom čase seminarista študoval v Ríme. Práve absolvoval 30 dní modlitieb k sv. Jozefovi. Toho istého dňa sa počas pristávania lietadlo jeho brata rozbilo na polovicu. Podľa miestnej tlače bolo zranených 26 z 94 cestujúcich a nikto nebol mŕtvy. V śpanielskej televízii El Hormiguero ho nazvali „zázračným lietadlom“.

Zázrak na príhovor sv. Jozefa! Lietadlo zlomené na polovicu no ani jeden mŕtvy 1
O. Gonzalo Mazarrasa

O. Gonzalo, v nedávnom rozhovore pre katolícku sociálnu sieť Hozana rozprával príbeh „zázračného lietadla“, ktoré výrazne posilnilo jeho oddanosť sv. Jozefovi – svätcovi, ktorý má veľkú moc pred Božím trónom. O. Gonzalo povedal: „V tých dňoch som študoval v Ríme a býval som na Španielskom kolégiu sv. Jozefa, ktoré v tom roku oslavovalo sté výročie. Dokončil som 30 – dňovú modlitbu aby som požiadal Svätého patriarchu o nemožné veci. V lietadle, ktoré sa rozbilo na polovicu a ktoré pilotoval môj brat nebol ani jeden mŕtvy! Len jeden muž bol ťažšie zranený, no uzdravil sa. V ten deň som pochopil, že sv. Jozef má pred Božím trónom veľkú silu príhovoru. Tento rok som sa v marci, ktorý je jeho mesiacom opäť modlil tridsaťdňovú modlitbu k jeho manželke Márii. Robím to už 30 rokov a on ma nikdy nesklamal. Práve naopak – ďaleko prekročil moje nádeje. Viem do koho som vložil svoju dôveru. Pre vstup na tento svet Boh potreboval ženu – Pannu Máriu. Ale taktiež bolo potrebné aby sa o Máriu a Božieho Syna staral muž – z rodu Dávidovho – sv. Jozef. Vo sne anjel povedal Jozefovi, ktorý neveril, že je hodný toho aby si priviedol do domu Matku Pána a Archu Novej zmluvy, aby s tým neváhal ale aby dal Synovi meno Ježiš, pretože On zachráni ľud od jeho hriechov. Keď boli Jozefove obavy rozptýlené, sv. Jozef poslúchol a vzal svoju manželku Máriu do svojho domu.“

Kňaz o. Gonzalo povzbudzuje ľudí, aby sa modlili k sv. Jozefovi, aby nás naučil priviesť Máriu s Ježišom do nášho domu, aby sme im vždy žili a vždy slúžili. Tak ako to urobil on – sv. Jozef.

Zdroj: catholicnewsagency.com

Obrázok: https://gonzalomazarrasa.wixsite.com/gonzalomazarrasa

O tomto veľkom svätcovi vyšla nová podnetná kniha – Zasvätenie sa svätému Jozefovi, ktorú si môžete zakúpiť TU. V tejto knihe nájdete okrem iného aj podrobné zasvätenie sa sv. Jozefovi s rozjímaniami na každý deň.

zasvätenie sv. jozefovi

Plášť sv. Jozefa – Tridsiatnik modlitieb k svätému Jozefovi

Vysvetlenie o posvätnom plášti svätého Jozefa

Táto novéna je o tom, ako si osobitným a zvláštnym spôsobom vyprosiť patronát tohto veľkého svätca a zároveň mu vzdávať úctu. (Nie sa mu klaňať, lebo v Katolíckej cirkvi sa klaniame iba Trojjedinému Bohu.)

Táto modlitba sa modlí tridsať po sebe nasledujúcich dňoch na pamiatku tridsiatich rokov, ktoré svätý Jozef strávil v spoločnosti Ježiša Krista, Božieho Syna.

Ak sa z nejakého dôvodu stane, že sa nemôžete modlitbu v niektorý z tridsiatich dní pomodliť, môžete v tridsiatniku pokračovať a doplniť chýbajúcu modlitbu na tridsiaty deň toľkokrát, koľko dní ste počas tridsitnika vynechali.

Mimoriadne milosti, ktoré sa dajú obsiahnuť touto modlitbou, sú nespočítateľné. Sv Terézia hovorí“ „Ak chcete v tento tridsiatnik skutočne veriť, dokážte si to sami sebe tým, že sa ho budete modliť na nejaký úmysel – a na konci budete presvedčení.“

A aby ste získali ešte viac milostí, pripojte modlitby za duše v očistci. S rovnakým záujmom, s akým sa snažíme osušovať slzy trpiacich duší, môžme tiež dúfať, že svätý Jozef bude pomáhať sušiť vaše slzy vo vašich potrebách. Týmto spôsobom sa plášť svätého Jozefa rozprestrie ponad vás a bude slúžiť ako štít proti všetkým tým nebezpečenstvám, ktoré nás postihujú, aby sme všetci raz s milosťou Božou dosiahli bránu večnej spásy.

Kiež sa svätý Jozef na nás usmieva a žehná nás všetkých.

Ježiš a Mária pozývajú celý svet milovať, ctiť si a modliť sa k svätému Jozefovi

Sám Pán Ježiš povedal sv.Margite : „Želám si, aby si každý deň prednášala zvláštne modlitby k mojej Matke i k svätému Jozefovi mojim najsladším strážcom.“

Panna Mária povedala ctihodnej Dagrete: „Musíš si dať záležať na tom, aby si neprestajne zväčšovala svoju lásku a oddanosť k tomuto veľkému svätcovi. Vo svojích potrebách sa musíš utiekať pod jeho ochranu, za všetkých okolností musíš povzbudzovať čo možno najväčšie množstvo ľudí, aby si osvojovali túto úctu …, lebo o čokoľvek môj oddaný manžel prosí v nebi, to Všemohúci Boh dá na zemi.“

Tridsiatnik začni modlitbami obety svätému Jozefovi

Potom sa modlia modlitby tridsiatnika

V mene Otca Syna i Ducha svätého. Amen.

Ježiš, Mária, Jozef, dávam Vám svoje srdce i svoju dušu .

( pomodli sa 3x Sláva Otcu ako poďakovanie Otcovi za to, že vyzdvihol svätého Jozefa na stupeň takej mimoriadnej dôstojnosti.)

Obetovanie

Ó slavny patriarcha svätý Jozef, pokorne sa skláňam pred tebou. Prosím Pána Ježiša, tvoju Nepoškvrnenú manželku Pannu Máriu a všetkých anjelov a svätých v nebeskej dvorane, aby sa pridali k tejto úcte k tebe. Ponúkam ti tento prevzácny plášť s prísľubom svojej najúprimnejšej viery a úcty. Sľubujem urobiť všetko, čo je v mojej moci, aby som si ťa ctil počas svojho života a tak dokazoval svoju lásku k tebe.

Pomôž mi svätý Jozef. Pomáhaj mi teraz i počas života, no najmä vo chvíli smrti tak, ako pomáhali tebe Ježiš a Mária, aby som sa jedného dňa mohol k tebe pridať v nebi a tam si ťa ctiť celú večnosť.

 Ó slávny patriarcha, svätý Jozef sklonený pred tebou a tvojím božským Synom Ježišom, ti obetujem so srdcom plným oddanosti, tento vzácny poklad modlitieb. Som si vedomý množstva čností, ktoré zdobili tvoju svätú osobu. V tebe slávny patriarcha, sa splnil sen tvojho predchodcu Jozefa egypského, ktorého Boh poslal, aby pripravil cestu pre tvoju prítomnosť na Zemi. Nielenže si bol obklopený žiarivou nádherou lúčov božského slnka, Ježiša, ale nádherne si sa odrážal v brilantnom svetle tajomného mesiaca – Blahoslavenej Panny Márie. Ó slavny patriarcha, ak príklad starovekého Jakuba, ktorý osobne išiel poblahoželať svojmu najobľúbenejšiemu synovi, povýšenému na egypského ministra, poslúži tomu, aby všetko jeho potomstvo odišlo za ním, nemal by príklad Ježiša a Márie, ktorí si ťa ctili svojou najvyššou úctou a dôverou, slúžiť aj mne, tvojmu oddanému služobníkovi, aby som ťa obdaroval týmto prevzácnym plášťom, utkaným z modlitieb na tvoju počesť? Svätý Jozef, pros, aby všemohúci Boh obrátil svoju láskavú tvár ku mne. Ako staroveký Jozef neodvrhol svojích vinných a krutých bratov, ale prijal ich s láskou, ochraňoval ich a zachránil ich od hladu a smrti, tak i ja teraz teba prosím, daj, aby ma Pán nikdy neopustil v tomto slzavom údolí. Daj, aby ma vždy počítal za jedného z tvojich oddaných služobníkov, ktorí žijú v pokoji pod ochranou tvojho svätého plášťa. Daj aby som žil pod tvojou ochranou každý deň života, no najmä vo chvíli, keď naposlady vydýchnem.

Amen.

Modlitby

I.

Zdrav buď slávny svätý Jozef, ty, ktorému boli zverené nesmierne poklady neba i zeme a ty , ktorý si bol pestúnom Pána, ktorý sa stará o všetky stvorenia sveta. Po svojej manželke, Panne Márii, si svätcom najhodnejším našej lásky a úcty. Zo všetkých svätých si bol práve ty vyvolený pre tú najvyššiu česť starať sa, viesť,živiť a dokonca objímať Mesiáša, o ktorého by sa boli chceli starať toľkí králi.

Svätý Jozef, zachráň moju dušu a od Božieho milosrdenstva mi získaj vyplnenie tej prosby, za ktorú sa pokorne modlím.

A čo sa týka svätých duší v očistci, prosím, vypros im veľkú úľavu v utrpení.

(Pomodli sa 3x Sláva Otcu…)

II.

Ó mocný svätý Jozef ty si bol vyhlásený za patróna všeobecnej cirkvi, preto ťa vzývam ako najväčšieho ochrancu skľúčených a obetujem nespočetné množstvo požehnaní tvojmu najštedrejšiemu srdcu, ktoré je stále pripravené pomáhať v akejkoľvek potrebe. Ku tebe slávny svätý Jozef prichádzajú vdovy, siroty, opustení, žialiaci, utláčaní. Nejestvuje žiaľ, boľavé srdce alebo úzkosť, ktorú by si nepotešil.

Prosím ťa, využívaj na môj prospech tie dary, ktoré ti Boh dal dovtedy, kým neobsiahnem odpoveď na moju prosbu. A vy sväté duše v očistci, proste svätého Jozefa za mňa, prosím.

(3x Sláva Otcu…)

III.

Sú nespočetné zástupy tých, ktorí sa modlili k tebe predo mnou a obsiahli úľavu a pokoj, milosti i dobrodenia. Moje srdce, také smutné a užialené, nemôže nájsť pokoj uprostred tejto skúšky, v ktorej som sa ocitol. Slávny svätý Jozef, ty poznáš všetky moje potreby skôr ako ich vložím do modlitby. Ty vieš, aká je dôležitá je táto moja prosba. Skláňam sa pred tebou s ťažkými povzdychmi pod ťarchou problému, ktorý je predo mnou.

Nejestvuje ľudské srdce, ktorému by som sa mohol zveriť so svojím žiaľom. Ak by som aj našiel súcitnú dušu, ktorá by mi bola ochotná pomôcť, i tak by mi nepomohla.

Len ty mi môžeš pomôcť v mojom trápení, svätý Jozef.

Preto ťa prosím vypočuj moju naliehavú prosbu.

sv. Terézia píše : „Svet by mal vždy vedieť, že o čokoľvek bude prosiť svätého Jozefa dostane to.“

Ó svätý Jozef, potešiteľ zarmútených, zmiluj sa nad mojím trápeníma zľutuj sa nad tými úbohými dušami, ktoré vkladajú toľko nádeje do svojich modlitieb k tebe.

(3x Sláva Otcu…)

IV.

Ó vznešený patriarcha, svätý Jozef vďaka tvojej dokonalej poslušnosti Bohu sa môžeš za mňa prihovárať.

Vďaka svojmu svätému životu, plnému milosti a dobrodenia, vypočuj moju modlitbu.

Pre svoje najsladšie meno, pomôž mi.

Pre svoje najsvätejšie slzy, poteš ma.

Pre svoje žiale, prihováraj sa za mňa.

Pre svoje radosti, potešuj ma.

Od každého ublíženia na tele i na duši, osloboď ma.

Od všetkého nebezpečenstva a pohromy, ochráň ma.

Pomáhaj mi svojími mocnými príhovormi a vyhľadávaj pre mňa skrze svoju moc a milosrdenstvo všetko, čo je potrebné pre moju spásu, obzvlášť však milosť, ktorú teraz tak naliehavo potrebujem.

( 3x Sláva Otcu… )

V.

Slávny svätý Jozef, nespočetné sú milosti a dobrodenia, ktoré si obsiahol pre zarmútené duše. Ty si skrze svoje príhovory u nášho Pána schopný potešiť chorých, utláčaných, prenasledovaných, zradených, pozbavených akejkoľvek ľudskej útechy, dokonca aj tých, čo nemajú chlieb života a všetkých, ktorí sa utiekajú o tvoj mocný príhovor vo svojom položení. Nedovoľ, najdrahší svätý Jozef, aby som bol jediným komu by bola odmietnutá prosba, o splnenie ktorej ťa teraz tak úprimne prosím … Ukáž svoju láskavosť a štedrosť aj mne, aby som mohol s vďakyvzdávaním volať : „Večná sláva nášmu svätému patriarchovi, svätému Jozefovi, môjmu veľkému ochrancovi na zemi a obrancovi svätých duší v očistci.“

(3x Sláva Otcu…)

VI.

Večný Otče, ktorý si na nebesiach, skrze zásluhy Ježiša a Márie, ťa vrúcne prosím, aby si vyslyšal moju prosbu. V mene Ježiša a Márie sa skláňam pred Tvojou božskou prítomnosťou a volám, aby si prijal moju nádejeplnú prosbu, aby som vydržal v modlitbách a aby som mohol byť pripočítaný k zástupom tých, ktorí žijú pod patronátom svätého Jozefa. Rozšír svoje požehnani na tento prevzácny poklad moditieb, ktoré mu dnes obetujem ako záruku svojej oddanosti.

( 3x Sláva Otcu…)

Koniec tridsiatnika

Záverečná modlitba Tridsiatnika

( Modlí s av posledný 30. deň.)

Ó slávny patriarcha, svätý Jozef, ty, ktorého Boh vyvolil nad všetkývh mužov, aby si bol pozemskou hlavou najsvätejšej z rodín, vrúcne ťa prosím, prijmi ma do záhybov svojho presvätého plášťa, aby si sa stal ochrancom a správcom mojej duše !

Od tejto chvíle si ťa vyberám za svojho otca, ochrancu, poradcu, patróna a prosím ťa, aby som mohol vložiť do tvojho správcovsta aj svoje telo, dušu, všetko čím som, všetko čo vlastním, svoj život i svoju smrť.

Pohliadni na mňa ako na jedno zo svojích detí, ochraňuj ma od zradnosti mojich nepriateľov, viditeľných i neviditeľných. Pomáhaj mi v každej chvíli vo všetkých potrebách; utešuj ma v horkostiach života, no najmä v hodinu smrti. Strať aspoň slovko za mňa u Božského Vykupiteľa, ktorého si bol hodný držať v náručí, i u Preblahoslavenej Panny Márie, tvojej najčistejšej manželky. Vypros mi tie požehnania, ktoré ma môžu priviesť k spáse. Zahrň ma medzi tých, ktorí sú ti najdrahší a ja sa vynasnažím byť hodným tvojho patronátu.

Amen.

K tomuto každý deň pridaj:

LITÁNIE K SVÄTÉMU JOZEFOVI

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Bože, náš nebeský Otče, zmiluj sa nad nami

Bože Synu, Vykupiteľ sveta, zmiluj sa nad nami

Bože Duchu svätý, zmiluj sa nad nami

Bože v Trojici Jediný, zmiluj sa nad nami

Svätá Mária, oroduj za nás

Svätý Jozef, oroduj za nás

Slávny potomok Dávidov, oroduj za nás

Svetlo patriarchov, oroduj za nás

Snúbenec Božej rodičky, oroduj za nás

Prečistý strážca svätej Panny, oroduj za nás

Živiteľ Syna Božieho, oroduj za nás

Starostlivý ochranca Kristov, oroduj za nás

Hlava svätej Rodiny, oroduj za nás

Jozef najspravodlivejší, oroduj za nás

Jozef najčistejší, oroduj za nás

Jozef najrozvážnejší, oroduj za nás

Jozef najmužnejší, oroduj za nás

Jozef najposlušnejší, oroduj za nás

Jozef najvernejší, oroduj za nás

Zrkadlo trpezlivosti, oroduj za nás

Milovník chudoby, oroduj za nás

Vzor pracujúcich, oroduj za nás

Ozdoba rodinného života, oroduj za nás

Ochranca panien, oroduj za nás

Útecha nešťastných, oroduj za nás

Nádej chorých, oroduj za nás

Patrón umierajúcich, oroduj za nás

Postrach zlých duchov, oroduj za nás

Ochranca cirkvi, oroduj za nás

Baránok Boží, ty si na seba vzal hriech sveta,

zmiluj sa nad nami

Baránok Boží, ty si na seba vzal hriech sveta,

zmiluj sa nad nami

Baránok Boží, ty si na seba vzal hriech sveta,

zmiluj sa nad nami

 V. Ustanovil ho pánom domu svojho

O. a správcom všetkého statku svojho.

 Modlime sa:

Bože, ktorý si v nevýslovnej Prozreteľnosti vybral svätého Jozefa za snúbenca Panny Márie, presvätej Rodičky svojho Syna, dopraj nám, prosíme, aby sme si zaslúžili jeho orodovanie v nebi, keď ho ako svojho Ochrancu vzývame na zemi. Ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.

K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval.

Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach.

Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu.

Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti, a tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen. 

Prosby na počesť skrytého života svätého Jozefa s Ježišom a Máriou

Svätý Jozef, pros, aby Ježiš prišiel do mojej duše a posväcoval ma.

Svätý Jozef, pros, aby Ježiš prišiel do môjho srdca a inšpiroval ho láskou.

Svätý Jozef, pros, aby Ježiš prišiel do mojej mysle a osvecoval ju.

Svätý Jozef, pros, aby Ježiš viedol moju vôľu a posilňoval ju.

Svätý Jozef, pros, aby Ježiš viedol moje myšlienky a očisťoval ich.

Svätý Jozef, pros, aby Ježiš viedol moje túžby a usmerňoval ich.

Svätý Jozef, pros, aby Ježiš pohliadol na moje skutky a požehnal ma.

Svätý Jozef, pros, aby Ježiš rozpálil láskou k Nemu.

Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša napodobňovanie tvojích čností.

Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša skutočnú pokoru ducha.

Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša mäkkosť srdca.

Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša pokoj duše.

Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša bázeň pred Otcom.

Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša túžbu po dokonalosti.

Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša jemnosť srdca.

Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša čisté srdce plné lásky.

Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša sväté prijímanie utrpenia.

Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša múdrosť viery.

Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša vytrvalosť v dobrých skutkoch.

Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša silu niesť svoje kríže.

Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša odpútanosť od materiálnych vecí tohto sveta.

Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša milosť vždy kráčať po úzkej ceste vedúcej do neba.

Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša milosť vyhýbať sa všetkým príležitostiam na hriech.

Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša svätú túžbu po večnej radosti.

Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša milosť vytrvať pri Ňom až do konca.

Svätý Jozef, neopusť ma.

Svätý Jozef, pros, aby ťa moje srdce nikdy neprestalo milovať a aby ťa moje srdce i pery neustále chválili.

Svätý Jozef, pre lásku, ktorú si mal k Ježišovi, daj, aby som sa naučil milovať Ho.

Svätý Jozef, prijmi ma milostivo za svojho oddaného služobníka.

Svätý Jozef, dávam sa ti; prijmi moje prosby a vypočuj moje modlitby.

Svätý Jozef, neopusť ma v hodine mojej smrti.

Svätý Jozef, ďakujem Ti.

Ježiš, Mária, Jozef, dávam vám svoje srdce i svoju dušu.

3x Sláva Otcu…

Modlitba za šťastnú hodinu smrti

Blahoslavený svätý Jozef, ktorý si naposledy vydýchol v náručí Ježiša a Márie, vypros mi, prosím, milosť šťastnej smrti. Chráň ma pred útokmi nepriateľa v hodine bolesti a úzkosti, do ktorej ťa teraz pozývam, aby si mi mohol pomáhť svojou prítomnosťou a chrániť ma svojou mocou.

Vypros mi túto milosť, ó svätý Jozef, aby som mohol vydýchnuť dušu v chvále hovoriac v duchu, ak nebudem môcť nahlas, tieto slová : „ Ježiš, Mária, Jozef dávam vám svoje srdce i svoju dušu„ Amen.

Vzývania svätého Jozefa

Rozpomeň sa ó najčistejší manžel Požehnanej Panny Márie, môj dobrotivý ochranca, svätý Jozef, že nikdy nebolo počuť, aby ten, kto sa dostal pod tvoju ochranu a vyhľadal tvoje príhovory, nebol obsiahol pomoc. S dôverou sa skláňam pred tebou a vrúcne prosím o tvoj mocný príhovor.

Ó pestún nášho drahého Vykupiteľa, neodvrhni moju prosbu, ale vo svojom milosrdenstve ma vypočuj a vyslyš a odpovedz mi. Amen.

Slávny svätý Jozef, manžel Panny Márie a panenský Ježišov pestún, pohliadni na mňa a dohliadaj na mňa. Veď ma po ceste posväcujúcej milosti a postaraj sa o súrne potreby, za ktoré ťa teraz prosím a zahrň ich do záhybov svojho otcovského plášťa. Odstráň tie prekážky a ťažkosti, ktoré stoja v ceste mojej motlitbe a daj, aby šťastná odpoveď na moje prosby mohla slúžiť na väčšiu slávu Božiu a na moju večnú spásu.

Ako prísľub mojej nehynúcej vďačnosti sľubujem, že budem rozširovať slová o tvojej sláve a obetovať vďaky Pánovi za to, že tak veľmi požehnal tvoju moc a silu v nebi i na zemi. Amen.

Táto novéna je o tom, ako si osobitným a zvláštnym spôsobom vyprosiť patronát tohto veľkého svätca a zároveň mu vzdávať úctu.

Zdroj : Plášť svätého Jozefa. Z viacerých prameňov preložil a zostavil Vl. Repka

Zázrak na príhovor sv. Jozefa! Lietadlo zlomené na polovicu no ani jeden mŕtvy 2

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás