Mystici Cirkvi: hodina milosrdenstva verzus hodina temnoty 

satan demoni noc SDZR

Náš Pán Ježiš Kristus zomrel na kríži o tretej hodine popoludní a Cirkev túto hodinu slávi ako hodinu Božieho Milosrdenstva. Počas tejto špecifickej hodiny vzývame Boha, aby sa pre jeho bolestné umučenie zmiloval nad nami a nad celým svetom. Častokrát sa stretávame s tým, že tretia hodina nadránom je hodinou diabla. Je tomu skutočne tak? 

Diabol sa snaží zosmiešniť a “vyrovnať” Ježišovi a jeho hodine milosrdenstva presne opačnou “hodinou zla” – o tretej hodine ráno. Táto hodina je pre démona ešte vhodnejšia tým, že čas začínajúci okolo tretej hodiny ráno je najtemnejšou časťou noci, keďže v tom čase zapadá alebo už zapadol mesiac a zvyčajne je noc najtmavšia až do svitania. Lucifer sa kvôli svojej nadmernej pýche a chamtivosti často snaží osočovať a zosmiešňovať Boha a táto “hodina tmy” oproti hodine milosrdenstva sa mu veľmi hodí.

“Hodina čarodejníc, satanistov a okultistov”

Častokrát počujeme, že tretia hodina ráno sa označuje aj ako “hodina čarodejníc”.  Je známe, že satanisti často vykonávajú svoje čierne omše o tretej hodine ráno, a tiež tradične čítame o “čarodejniciach”, ktoré vraj vykonávajú svoje kúzla. V tomto období tradične slávia svoje obrady aj okultisti všetkých druhov, pretože sa verí, že sily temna v tomto čase dosahujú svoju najvyššiu aktivitu. 

Wikipédia uvádza nasledujúce poznámky týkajúce sa “čarodejníckej hodiny”:

“V ľudovej slovesnosti je hodina čarodejníc, alebo diabolská hodina, nočný čas spojený s nadprirodzenými udalosťami. Predpokladá sa, že sa v nej zjavujú čarodejnice, démoni a duchovia, a že sú najmocnejší. Čierna mágia je v tomto čase považovaná za najúčinnejšiu. V západnej kresťanskej tradícii sa hodina medzi treťou a štvrtou hodinou rannou považovala za obdobie najväčšej nadprirodzenej aktivity, a to z dôvodu, že v tomto období sa v kánonických hodinách nekonajú modlitby.”

Môžeme vidieť, že svetlo a tma sa v Písme často používajú ako symboly dobra a zla. Boh sám je často symbolizovaný svetlom, zatiaľ čo diabol a jeho démoni sú symbolizovaní tmou. Paradoxne, sám Lucifer, keď bol v nebi, dostal titul “nositeľ svetla” – titul, ktorý samozrejme úplne stratil, keď vyslovil svoje rúhavé “Non serviam” (nebudem slúžiť) na úkor Boha.

V živote mnohých mystikov, ako napríklad svätého pátra Pia, svätého Jána Vianneya, svätej Gemmy a sestry Josefy Menedezovej, často vidíme, ako sa zlomyseľní duchovia snažili tieto sväté duše obťažovať a terorizovať, a to najmä v hlbokej noci, keď všetci ostatní spali. Z toho všetkého sa dá usudzovať, že démoni pravdepodobne získavajú zvýšenú úroveň moci alebo odvahy počas narastajúcej nočnej tmy, avšak nikdy nemajú moc premôcť duše vlastným pričinením – majú len moc pokúšať alebo obťažovať.

Napríklad svätý páter Pio píše svojmu duchovnému vodcovi:

“Títo diabli ma neprestávajú napádať, dokonca ma nútia padať z postele. Trhajú mi aj nočnú košeľu, aby ma udreli! Ale teraz ma už nedesia. Ježiš ma miluje, často ma dvíha a kladie späť na posteľ”.

alebo v spisoch svätej Gemmy čítame:

“Tá beštia ma vytiahla z postele, hodila ma a udrela mi hlavu o podlahu takou silou, že ma to ešte stále bolí. Stratila som zmysel a zostala som ležať, kým som sa po dlhom čase spamätala. Vďaka Ježišovi!”

Ďalší raz Gemma píše:

“Dnes som si myslela, že sa úplne oslobodím od toho mrzutého zvieraťa, a namiesto toho ma veľmi potrápil. Išla som si ľahnúť s plným úmyslom spať, ale dopadlo to inak. Začal ma biť takými ranami, že som sa bála, že zomriem. Mal podobu veľkého čierneho psa a svoje “pazúry” mi položil na plecia, čím ma veľmi zranil. Cítila som to tak veľmi vo všetkých kostiach, že som si myslela, že ich mám zlomené. Aj keď som si brala svätenú vodu, tak mi vykrútil ruku, že som od bolesti spadla na zem. Kosť bola vykĺbená, ale vrátila sa na svoje miesto, pretože sa ma Ježiš dotkol, a všetko sa uzdravilo”. 

Hodina Milosrdenstva 

Podobne ako s hodinou milosrdenstva, mnohí kresťania veria, že svet momentálne prežíva čas milosrdenstva, ktorý sa začal okolo roku 1945 a trvá dodnes. Avšak, mnohí vidia, že nad svetom sa sťahujú vážne búrkové mraky, kvôli stále väčšiemu odmietaniu Boha a jeho prikázaní ľudstvom. Rastie aj náchylnosť k hriechu a ťažkému zlu, ktorého sa dobrovoľne a často vedome dopúšťame ako Božie deti. Preto sa obdobie relatívneho pokoja, ktoré sa spája s týmto časom Milosrdenstva, môže veľmi skoro skončiť.

Hodina milosrdenstva – hodina prisľúbení (slovenskydohovorzarodinu.sk)

“Moc temnoty” je nič v porovnaní s Božou mocou

A keď už hovoríme o tme, môžeme si všimnúť, ako bol Ježiš zajatý v noci v tme záhrady, potom vypočúvaný a mučený dlho do skorých ranných hodín.

“Keď som bol deň čo deň s vami v chráme, nepoložili ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a moc temna.” (Lukáš 22:25)

Samozrejme, že temnota a zlo tej noci na Zelený štvrtok nad Ježišom nezvíťazili, ako to úžasne dokazuje jeho zmŕtvychvstanie vo Veľkonočné ráno. Rovnako nad nami nezvíťazia ani diabolské úklady o tretej hodine ráno, alebo kedykoľvek inokedy, pokiaľ zostaneme pevní vo viere, nádeji a láske. Ježiš je svetlom sveta: “A svetlo svieti vo tme a tma ho nemôže premôcť!”  (Ján 1:5)

Zdroj: https://www.mysticsofthechurch.com/2020/08/the-hour-of-mercy-vs-hour-of-darkness.html 

Z angl. prekladu preložila Jesika Senderáková

PRAKTICKÉ RADY KEĎ SA BUDÍTE O 3:00 NADRÁNOM:

Stáva sa vám, že sa často budíte o 3:00 nadránom? Možno ste sužovaný zlým duchom, alebo sa zapodievate praktikami, ktoré nie sú v súlade s katolíckou vierou a je treba s nimi skoncovať a vyznať to vo sv. spovedi (mágia, veštenie, horoskopy, minerály, liečiteľstvo, jóga…) A možno vás Boh povoláva k duchovnému zápasu. Vždy je za čo sa modliť. Známy je výrok sv. Alfonza Liguoriho: „Kto sa modlí, ten sa spasí. Kto sa nemodlí, ten sa zatratí.“ Často máme v rodine ľudí, ktorí vedú život ďaleko od Pána. Využime tento čas na modlitbu. Zvlášť odporúčaná je modlitba bolestného ruženca, ktorá je pre diabla bolestnou pripomienkou jeho porážky. Ak sa nedokážeme na modlitbu sústrediť, môžeme aspoň opakovať slová: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnu hriešnym! Modliť sa môžeme tiež napr. ruženec oslobodenia za seba, svoju rodinu, no aj menovite za konkrétneho človeka. Ak sa to stáva často a máte pritom strach, určite je vhodné spomenúť to kňazovi a dať posvätiť svoj dom. Aj vy sami môžete pravidelne kropiť izbu, v ktorej spíte, svätenou vodou, prípadne posypať rohy izby alebo posteľ exorcizovanou soľou (ak ju máte k dispozícii). To najlepšie čo môžete spraviť je tiež zasvätiť sa Ježišovi a Márii.

Zasvätenie sa Panne Márii

Milovaná Panna Mária, tvojmu prečistému srdcu zasväcujeme náš domov i všetkých, ktorí v ňom bývajú! Nech sa náš dom, tak ako tvoj v Nazarete, stane oázou pokoja, a to plnením Božej vôle, konaním skutkov láskya odovzdaním sa do Božej prozreteľnosti. Nauč nás milovať členov našej rodiny a mať úctu ku každému človeku tak, ako nás miluje a učí Ježiš Kristus.
Pomáhaj nám, aby sme žili ako kresťania a boli verní našej Katolíckej cirkvi.
Najsvätejšia Panna, zahrň nás svojou nehou a skrze zasvätenie sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu, premeň naše srdcia i našu domácnosť na malé nebo. Požehnaj naše manželstvo, naše deti, vnúčatá!Požehnaj našu rodinu a prihováraj sa za nás u svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

Ruženec oslobodenia

Ruženec oslobodenia  začína Apoštolským vyznaním viery a končí hymnou Zdravas kráľovná, Matka milosrdenstva, život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas. K Tebe voláme hriešni synovia Evy, stenajúci a plačúci v tomto slzavom údolí. A preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje premilosrdné oči a nám Ježiša, plod života Tvojho, tam vo večnosti ukáž. Ó milostivá, ó sladká, Matka Božia, Mária. Amen. 

Namiesto modlitby Otče náš (na veľkých zrnkách) sa pomodlíme Kristove slová:
„Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní“ (Jn 8, 36).

Napríklad, ak sa modlíte za seba, mali by ste povedať (na veľkých zrnkách ruženca):
Až keď ma Ježiš vyslobodí, budem naozaj slobodný.

Ak sa modlíte za svoju rodinu, mali by ste povedať:
Až keď Ježiš vyslobodí moju rodinu, bude moja rodina naozaj slobodná .

Toto je Božie slovo, ktoré sa verejne ohlasuje.

Namiesto Zdravas Mária (na malých zrnkách ruženca) sa modlíme:

Ježišu, zmiluj sa nado mnou!

Ježišu, uzdrav ma!

Ježišu, zachráň ma!

Ježišu, vysloboď ma!

Ak sa modlíte za svoju rodinu, mali by ste sa na každom malom zrnku pomodliť:

Ježišu, zmiluj sa nad mojou rodinou!

Ježišu, uzdrav moju rodinu!

Ježišu, zachráň moju rodinu!

Ježišu, vysloboď moju rodinu!

A na veľkých zrnkách ruženca by ste mali povedať:

Až keď Ježiš vyslobodí moju rodinu, bude naozaj slobodná.

Ak sa modlíte za konkrétneho človeka, napríklad za Jozefa, modlite sa nasledovne:

Na veľkých zrnkách ruženca sa pomodlíte:

Až keď Ježiš vyslobodí Jozefa, bude naozaj slobodný. 

Potom na malých zrnkách:

Ježišu, zmiluj sa nad Jozefom!

Ježišu, uzdrav Jozefa!

Ježišu, zachráň Jozefa!

Ježišu, vysloboď Jozefa!

Keď sa pomodlíte Ruženec oslobodenia, poďakujte Ježišovi za požehnanie, ktorým obdarúva vás i tých, za ktorých orodujete.

Mystici Cirkvi: hodina milosrdenstva verzus hodina temnoty  1

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás