Otvorenie procesu blahorečenia dona Stefana Gobbiho, zakladateľa MKH

S RADOSŤOU OZNAMUJEME OTVORENIE DIECÉZNEJ FÁZY PROCESU BLAHOREČENIA A KANONIZÁCIE DONA STEFANA GOBBIHO VO SVÄTYNI sv. KRÍŽA V COMO (TALIANSKO)

Mariánske kňazské hnutie

MKH je dielo lásky, ktorému Máriino Nepoškvrnené Srdce dalo dnes vzniknúť v Cirkvi, aby tak pomáhala všetkým svojim deťom prežívať strastiplné časy očisty s dôverou a detinskou nádejou. V tejto dobe vážnych nebezpečenstiev prichádza Matka Božia do Cirkvi neprestajne a bez váhania, aby pomáhala predovšetkým kňazom, synom svojej veľkej materskej lásky. V tomto diele samozrejme používa nástroje: zvlášť si vyvolila kňaza Stefana Gobbiho

MKH nie je teda nejakým – i keď chvályhodným – spolkom, so stanovami a vedúcimi funkcionármi, ktorý by založil nejaký kňaz alebo nejaká horlivá duša, ale je to „jeden duch“, ako to šťastne vytušil Sv. Otec Ján Pavol II. Je to niečo nehmatateľné, ale napriek tomu silné a živé, ako býva to, čo dáva Boh. 

Hlavným cieľom Hnutia je žiť zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Don Stefano Gobbi – zakladateľ Mariánskeho kňazského hnutia

Don Stefano Gobbi sa narodil 22. marca 1930 v Taliansku v provincii Como v dedine Dongo, ktoré leží severne od Milana. Za kňaza bol vysvätený v roku 1964. Doktorát z teológie získal na Pápežskej univerzite Lateráne v Ríme. Bol kňazom sekulárneho inštitútu Svätého Pavla v Miláne.

Kľúčová udalosť, ktorá zmenila tok života otca Gobbiho, sa udiala 8.5.1972, keď bol na púti vo Fatime v Portugalsku a vo svojom srdci začul hlas Panny Márie. Panna Mária si ho vybrala ako svoj nástroj, aby šíril jej posolstvá po celom svete. Tieto posolstvá, ktoré vo svojom srdci počúval 25 rokov, sú zachytené v knihe „Kňazom, najmilším synom Panny Márie“. Z tejto vnútornej inšpirácie vzniklo Mariánske kňazské hnutie (MKH), ktorého úlohou je viesť ľudí k zasväcovaniu sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie – a tieto posolstvá majú pomôcť žiť toto zasvätenie, zakladať Večeradlá modlitby a rozšíriť zmierne pobožnosti v prvé soboty (fatimske soboty).

Od r. 1974 sa začali konať prvé Večeradlá modlitby a bratskej lásky medzi kňazmi a laikmi. Postupne sa rozšírili nielen v Európe, ale aj do všetkých častí sveta. Don Gobbi viackrát navštívil všetkých päť kontinentov, aby predsedal oblastným Večeradlám. Medzi členmi hnutia je asi 400 biskupov, vyše 100 000 kňazov a desiatky miliónov laikov na celom svete.

Na Slovensku je v súčasnosti toto hnutie rozšírené vo všetkých diecézach a veriaci mali možnosť stretnúť zakladateľa tohto hnutia aj osobne, a to trikrát – v rokoch 1991, 1996 a 2005. Určite ešte dnes mnohí čerpáme z týchto nezabudnuteľných stretnutí, kde sme zažili veľkú lásku, ktorou nás don Gobbi zveroval a zasväcoval Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Otvorenie procesu blahorečenia dona Stefana Gobbiho, zakladateľa MKH 1Každoročne v mesiaci júni sa konali celosvetové duchovné cvičenia pre kňazov MKH v Taliansku, ktoré viedol don Gobbi. Dňa 26.6.2011 sa zišlo v mestečku Collevalenza asi 250 kňazov z celého sveta, žiaľ, don Gobbi už na tieto duchovné cvičenia neprišiel. Týždeň predtým ho hospitalizovali pre zlyhávanie srdca. Počas duchovných cvičení 29.6.2011 na sviatok Petra a Pavla prišla správa, že si ho Pán povolal.

Don Gobbi dokončil svoju životnú cestu po splnení úlohy, ktorou ho Panna Mária poverila 29.6.2011 v hodine Božieho milosrdenstva.

Páter Gabrielli, jeho blízky spolupracovník v MKH, oznámil, že don Gobbi už 1. januára napísal svoj duchovný testament. Tento duchovný testament bol zverejnený všetkým kňazom na duchovných cvičeniach.

      V piatok 1.7.2011 telefonoval Mons. Giovanni D`Ercole, bývalý pracovník Štátneho sekretariátu Vatikánu (koncom minulého roka sa stal pomocným biskupom v Aquile), že kardinál Ivan Dias pri stretnutí kardinálov s Benediktom XVI. informoval Svätého Otca o smrti dona Gobbiho a  pápež na túto informáciu reagoval slovami: “On odišiel rovno do neba“.

Môj duchovný testament

Zdravas Mária

Miláno, 1. januára 2011
Prvá sobota v mesiaci i roku

Prijímam smrť, ako a kedy bude Pán chcieť, opakujúc v Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie svoje „Áno“  Božej vôli.

Ako svoj duchovný testament nechávam všetko, čo je napísané v knihe “Kňazom, najmilším synom Panny Márie”, a potvrdzujem, že posolstvá, ktoré obsahuje, som prijal formou vnútornej reči.
        Prajem si, aby po pohrebnej sv. omši, v duchu vďačnosti Pánovi a Panne Márii, spievali všetci Magnificat…
         Prajem si veľmi jednoduchý pohreb: nech sa namiesto kvetinových darov konajú skutky lásky. Žiadam si byť pochovaný v Dongo, vo svätyni Madonna della Lacrime pod oltárom Ukrižovaného. Ak by to nebolo možné, žiadam si provizórne pochovanie v kaplnke kléru na cintoríne v Dongo.

Tak ako som zasvätil Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie každý okamih svojho života, zasväcujem mu aj svoj prechod zo zeme do neba a z času do večnosti.

Všetkým ďakujem za prijaté dobro. Prosím o odpustenie tých, ktorých som aj nedobrovoľne urazil.

Všetkým členom Mariánskeho kňazského hnutia a Mariánskeho hnutia sľubujem svoju osobitnú ochranu a mimoriadnu pomoc z neba, kde dúfam, že sa dostanem pre Pánovo milosrdenstvo a s pomocou vašej modlitby.

 Pozdravujem vás v očakávaní, že sa všetci stretneme pod slávnym plášťom Kráľovnej všetkých svätých a žehnám vám v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.

   
                                                                           Don Stefano Gobbi

Zdroj: Don Stefano Gobbi – zakladateľ MKH – hnutia večeradiel | Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie (maria.sk)

Posolstvá, ktoré zverila Panna Mária don Gobbimu a zvlášť ich každému odporúčame, sú vydané v tzv. modrej knihe. Tú si môžete objednať na stránke www.mkh.sk

Posolstvá z modrej knihy sme nahovorili a môžete si ich vypočuť tu:

https://somkatolik.sk/videa/modra-kniha-don-gobbi

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás