Veštenie – odkiaľ majú veštice výnimočné schopnosti?

Veštenie je aj na Slovensku pomerne obľúbenou okultnou praktikou. Veď kto by nechcel vedieť aká bude jeho budúcnosť? Dokonca sú niektorí veštci prizvaný aj k policajným prípadom pri pátraní, či odhaľovaní zločinov. Často zaskočia aj tých najväčších skeptikov, keď dokážu povedať presné detaily ich súčasného života. Ako ľahko je potom uveriť ich predpovediam o budúcnosti… Odkiaľ v skutočnosti vedia tak presné detaily nášho života, ba dokonca odhalia aj časť našej budúcnosti?

V prvom rade treba jednoznačne povedať, že veštenie a akýkoľvek druh bielej či čiernej mágie, alternatívne liečiteľstvo, reiky, jóga a iné praktiky východných náboženstiev, ezoteriky a okultizmu sú nielen ťažkým hriechom, no otvárajú prístupové cesty zlému. V Biblii nájdeme na viacerých miestach jasnú odpoveď na otázku či môžeme vyhľadávať a navštevovať tieto služby:

„Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, neuč sa konať podľa ohavností tamojších národov. Nech sa nenájde u teba taký, čo by syna alebo dcéru prevádzal ohňom, ani veštec, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník, ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, ani jasnovidec, ani kto by sa vypytoval mŕtvych. Lebo je Hospodinovi ohavný každý, kto robí tieto veci. Pre tieto ohavnosti ich vyháňa Hospodin, tvoj Boh, spred teba.“ (5. kniha Mojžišova 18,9-12)

Čo v praxi znamená, že návštevou veštca, mága, liečiteľa a pod. otvárame prístupové cesty zlému? Každý exorcista by vám odpovedal, že využívanie týchto služieb je najčastejším dôvodom posadnutia človeka.

Možno teda s úplnou určitosťou tvrdiť, že moc a predpovede veštcov, pochádzajú od diabla. Pokiaľ ide o jasnovidcov, veštice či vykladačov kariet, diabol je tu prítomný do detailov. Ako je však možné, že diabli majú takéto schopnosti a vedia o nás uhádnuť takmer každý detail? Dokonca aj ten najskeptickejší z nás sa niekedy udiví, ako dokáže jasnovidec alebo médium rozoznať dôverné detaily o živote človeka. “Ako to môže o mne všetko vedieť?” V skutočnosti je to jednoduchšie, než si myslíme. Akonáhle sa človek zoznámi s démonickými silami, odpoveď je úplne jasná. New York Times sa pustil do témy tohto temného predmetu záujmu už pred niekoľkými týždňami v článku, v ktorom sa objavili ľudia, ktorí konvertovali po tom, čo im im jasnovidci poskytli rôzne úžasné odhalenia o sebe.

Napríklad, isté jasnovidecké médium – osoba, ktorá hostila skupinové sedenie – sa priblížila k jednej z účastníčok a povedala jej, že jej zosnulá matka jej chce poradiť, ako zariadiť miestnosť v ich dome. Príjemkyňa tohto posolstva bol vydesená, pretože skutočne prerábali dom a niektoré detaily, ktoré táto osoba poskytla, boli skutočne na mieste. „Ako to mohla vedieť? Teraz verím,“ zvolala žena.

Ďalšia žena, ktorá sa vyjadrila k článku, napísala: „Išla som prvýkrát k veštici, aby som jej dokázala, že podvádza, až kým mi nepovedala všetko, čo som si predtým napísala v žiadosti o zamestnanie, a to doslova. A presne mi povedala, čo som urobila doteraz vo svojom živote, ktorý bol priesečníkom 3 polí, ktoré nemohla len tak nejako uhádnuť. Jedného dňa sa naučím podstatu toho zvláštneho sveta, ktorý umožňuje ľuďom vidieť, čo iní nemôžu.

Veštenie – diabol má úžasnú inteligenciu – jediným pohľadom vie porozumieť celému vednému odboru či zistiť aj našu DNA

Ako úžasné sa tieto zjavenia môžu zdať, tak nie sú ani trochu záhadné pre každého, kto chápe, akú moc má Satan a ako ju využíva. Napríklad z Písma a tradície vieme, že satan je anjel, ktorý je nadprirodzenou bytosťou. Svätý Tomáš Akvinský, jeden z najbrilantnejších mysliteľov v našej histórii, dostal od Boha najväčšie množstvo informácií o anjeloch. Hovorí, že najvýraznejšími znakmi anjela sú jeho vznešené znalosti a inteligencia. Teológovia ich často označujú ako „mysle“ alebo „intelektuálne bytosti“. Majú tak úžasnú inteligenciu, že dokážu porozumieť jedným pohľadom celému vednému odboru.

Kardinál Lepicier vo svojej knihe The Unseen World (Neviditeľný svet) vysvetľuje, že tento jeden pohľad môže zachytiť celú vednú oblasť tak, ako keď náš pohľad zachytí peknú scenériu. To, čo sa postupne učíme, okamžite poznajú. Napríklad, keď sa pozerajú na telo, okamžite o ňom vedia všetko, dokonca aj našu DNA.

Je samozrejmé, že táto ich schopnosť poznať (a mnoho ďalších fantastických vlastností, ktoré nie sú nevyhnutne dôležité pre tento článok) ich úplne uschopňuje vidieť, ako oná žena prerábala svoj dom alebo akú inú informáciu uviedla v žiadosť o zamestnanie.

Pre démona je len bonusovou úlohou odovzdávať tieto informácie dôverčivému veštcovi, ktorý sa už otvoril jeho vplyvom. Ponaučením z tohto príbehu je, že niektorí jasnovidci skutočne majú schopnosť poznať rôzne intímnosti a inak nepoznateľné fakty o životoch cudzích ľudí, ale tam, kde tieto informácie získavajú, je niečo, čo by malo zalarmovať kresťana, ktorý takéto veci rozlišuje. Všetci musíme rozvíjať postoj rozlišovania, ktorý uverejnil istý pán v komentári k článku denníku Times.

„Pred niekoľkými rokmi som kráčal po Robson Street vo Vancouveri. Zastavil ma istý jasnovidec a spýtal sa ma: „Chcete prečítať z kariet?“ Odpovedal som: „Ako to, že ešte nepoznáš moju odpoveď?“

Čo robiť ak som navštívil veštca, mága či liečiteľa?

Všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva, ktorými si človek chce podmaniť skryté mocnosti, aby ich postavil do svojich služieb a dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnym – hoci aj preto aby mu získal zdravie – vážne odporujú čnosti nábožnosti. (KKC, 2117)

Čo však v prípade, že ste v minulosti navštívili veštca, mága alebo liečiteľa? Prvým a najdôležitejším krokom je vyznať to vo sviatosti zmierenia – vyspovedať sa. Pokiaľ vnímate vo svojom živote pôsobenie zlého ducha, je vhodné navštíviť kňaza a poprosiť ho o duchovný rozhovor, poprípade modlitby oslobodenia. Pokiaľ sú Vaše problémy vážne, kňaz posúdi, či je potrebné navštíviť aj exorcistu. Modlitby oslobodenia, či zriekania zlého ducha sa môžete modliť aj sami doma pravidelne. Nájdete ich na našich stránkach, poprípade v modlitebných knihách venujúcich sa tejto problematike. Všetky predmety, ktoré máte od veštca, či liečiteľa, všetky knihy a predmety spojené s okultizmom musíte zničiť, ak sa dá tak spáliť…

Modlitba proti útokom diabla

Ó, večný Bože Otče, v spojení s Tvojím Božským Synom a Duchom Svätým a skrze Nepoškvrnené Srdce Márie, Ťa prosím, aby si zničil moc svojho najväčšieho nepriateľa – zlých duchov. Zvrhni ich do najhlbších priepastí pekla a navždy ich tam spútaj reťazami! Ujmi sa svojho kráľovstva, ktoré si stvoril a ktoré je právom Tvoje.
Nebeský Otče, vládni nám skrze Najsvätejšie Srdce Ježiša a Nepoškvrnené Srdce Márie.
Túto modlitbu sa modlím z čistej lásky k Tebe, s každým úderom môjho srdca a s každým mojím nadýchnutím. Amen

Vhodná literatúra k preštudovaniu danej problematiky:

Od bývalého exorcistu o. Jozefa Marettu:

Povery ničiace rodiny

Odpoveď cirkvi na fenomén zlého vo svete

Sme vo víťaznom tíme

Diabol kradne maličkých

Knihy si môžete zakúpiť u nás – na mailovej adrese info.somkatolik@gmail.com

Novú knihu s názvom Duchovný boj a rozlišovanie zlých duchov si môžete zakúpiť na https://www.zachej.sk/produkt/35096/duchovny-boj-a-rozlisovanie-duchov/

Veštenie – odkiaľ majú veštice výnimočné schopnosti? 1

Spracované podľa článku: https://www.verim.sk/tajomstvo-vestic-odkial-maju-vynimocne-schopnosti/

ONLINE NA TÉMU DOSTALI SME SA ZO SPAROV OKULTIZMU 1. ČASŤ NÁJDETE TU:

Veštenie – odkiaľ majú veštice výnimočné schopnosti? 2

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás