Dominik Chmielewski – škola ruženca – bolestný ruženec

Pre bežného vlažného veriaceho človeka, môže byť ruženec fádnou a monotónnou modlitbou, v ktorej sa veľa hovorí. Práve v tom je problém, že títo ľudia sa nevedia otvoriť, nevedia si otvoriť srdcia, aby túto modlitbu prežívali srdcom. Ak svätý ruženec prežívame srdcom, modlíme sa ho radi, a vtedy nepočítame koľko ružencov sme sa denne pomodlili. 

Správny spôsob modlitby svätého ruženca môžeme hľadať u svätých. Títo svätí si vyberali na vstúpenie do Božej prítomnosti modlitbu Zdravas´ Mária a tieto slová opakovali niekoľko 100-1000 krát denne. Napr. sv. Faustína sa na niektoré mariánske sviatky modlila niekedy až 1000 Zdravasov. To Zdravas´ Mária bolo tak preniknuté všetkým, čo robila, takže prakticky to bola jej modlitba dýchania. 

podporte nás sdzr

Samozrejme, je to pre nás nepredstaviteľné, no môžeme ísť krôčik po krôčiku, a stále si napríklad pridávať jeden desiatok denne. Postupne sa vieme vhĺbiť do modlitby, až nakoniec zistíme, že nie je vôbec náročná, či zdĺhavá, a už vôbec nie nudná. 

Ďalším svätcom, ktorý bol mariánsky ctiteľ je sv. Páter Pio. Modlil sa 30-40 ružencov denne. Aj v noci, neustále. On mal dar mystickej modlitby ruženca, čo znamená, že sa dokázal modliť sv. ruženec a sústredil sa pri tom, a zároveň sa dokázal rozprávať s človekom a tiež sa pri tom vedel sústrediť. Páter Pio hovorí: ,,Všetky dary i milosti, ktoré som dostal, som získal kvôli modlitbe sv. ruženca.“

Asi najväčším mariánskym ctiteľom, ktorý rozvinul mariánsku úctu v západnej Európe, bol sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu. On hovorí, že by sme sa mali začať modliť ružence veľmi pomaly, aby sme vošli do Božej prítomnosti. Radí nám začať od meditácie slova, ktoré vypovedáme. Rozmýšľať nad tým, čo znamenajú všetky slová v ruženci. 

Ježiš je v centre Zdravas´ Mária. Celé Zdravas´ je zamerané na to najväčšie meno, meno Ježiš. 

,,Pri modlitbe ruženca sa máme naučiť meditovať nad každým slovom. Modli sa pomaly, rozmýšľajúc nad každým slovom.“ Ľ. Mária Grignion 

MODLITBA RUŽENCA SRDCOM
Mali by sme sa naučiť srdcom vchádzať do každého tajomstva. Tajomstvá ruženca obsahujú všetky milosti, ktoré v živote potrebujeme. Všetky tajomstvá zahŕňajú náš život. Mária je nazvaná archanjelom Gabrielom Kecharitomene – plná milosti. Ona bola, je a stále bude plná milostí. Všetky milosti, ktoré Boh stvoril pre človeka, sú obsiahnuté v Márii. Ona je odetá vo všetkých milostiach Boha. Tieto milosti sú symbolicky obsiahnuté v ruženci – vo všetkých desiatkoch a vo všetkých častiach.

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

1. Tajomstvo: Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil (Modlitba v Getsemanskej záhrade)

Toto tajomstvo, je tajomstvom Getsemanskej záhrady. Spolu s Máriou vchádzame do záhrady a vidíme Ježiša, ktorý trpí. Ježiš prijíma utrpenie všetkých ľudí, ktoré je najviac spojené so strachom. Podstatou tohto tajomstva, je boj so strachom. Ježiš bojuje so strachom pred smrťou, pred utrpením, bojuje so strachom, s ktorým bojuje každý človek. Ježiš berie na seba strachy všetkých ľudí, kvôli tomu, aby nás mohol oslobodiť od strachu, alebo aby vošiel s nami do tohto strachu. Aby strach porazil procesom oslobodzovania od strachu. 

Ježiš v záhrade videl každý druh strachu, ktorého sa my teraz bojíme. No všetok strach zobral na seba, aby sme sa už nebáli, aby sme vedeli, že nie sme v tomto strachu sami. Ježiš nás zoberie za ruku a prevedie nás cez strach. Môže to byť dlhý proces, ale v tomto procese už nikdy nebudeme sami. Ježiš sa tak veľmi bál, zostal veľmi zdrvený duchom strachu, až sa začal potiť krvou. 

Všetky naše strachy, by sme mali kontemplovať v tomto tajomstve, pokľaknúť spoločne s Pannou Máriou, a prosiť Ježiša, aby nás oslobodil zo strachu tou krvou, ktorou sa v Getsemanskej záhrade potil. Mária sa bude spolu s nami modliť a bude prosiť, aby sme od strachu boli oslobodený.

Ježišova krv nás oslobodzuje od všetkého zla. Príjmime v tomto tajomstve Ježišovu krv, ktorou sa potil v Getsemane a celým srdcom verme, že nás od strachu oslobodil. 

2. Tajomstvo: Bičovanie Ježiša

V tomto tajomstve prichádzame spolu s Máriou k stĺpu, ku ktorému je Ježiš priviazaný a onedlho strašným spôsobom bičovaný. Ježiš prijal bičovanie ako zadosťučinenie za všetky hriechy zmyselnosti, hedonizmu, nečistoty, pornografie, masturbácie a im podobné – za všetky hriechy, ktoré sú spojené s nečistou sférou nášho života. 

Počas týchto desiatich Zdravasov, kľačme spolu s Pannou Máriou pod stĺpom, ku ktorému je Ježiš priviazaný a bičovaný, a z celého srdca odprosujme, aby krv Pána Ježiša, ktorá tiekla pri bičovaní, nás od všetkých nečistôt tela i duše oslobodila a urobila nás úplne čistých. Po skončení tajomstva, môžeme chvíľku vytrvať a  ponoriť sa do krvi Pána Ježiša, ktorá bola vyliata pri bičovaní. 

Ďakujme Ježišovi, že vďaka krvi vyliatej pri bičovaní, nás oslobodil od nečistoty v našom živote. 

3. Tajomstvo: Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním korunovaný

Spolu s Pannou Máriou prichádzame na miesto, kde má Ježiš miesto žezla trstinu, miesto kráľovskej koruny tŕňovú korunu, a prežíva totálne vysmievanie. Pán Pánov a Kráľ Kráľov je vysmievaný tými, ktorí Ho nechcú za Pána a Kráľa prijať. Je vysmiaty v tej oblasti, kde my chceme byť ocenený. Ježiš prijal tŕním korunovanie ako zadosťučinenie za našu túžbu kraľovať nad našimi životmi aj nad životmi iných ľudí. Ježiš prijal toto utrpenie, aby zničil pýchu našej mysle, ktorá je zvýraznená v jednej vete: ,,Chcem byť ako Boh.“ 

V tomto desiatku odprosujme Ježiša za každé naše hrdé a povýšenecké správanie. Príjmime v tomto desiatku Ježišovu krv z tŕňovej koruny, aby sme boli pokorní v myslení a v hľadení na druhého človeka. 

4. Tajomstvo: Ježiš, ktorý pre nás ťažký kríž niesol

S Pannou Máriou pred sebou máme krížovú cestu, v ktorej je 14. zastavení. Na každom zo zastavení by sme sa mali pristaviť a zamyslieť sa nad tým, čo sa tam dialo. Spoločne s Máriou prejdeme krížovou cestou, ktorou prešiel aj sám Ježiš. 

Mali by sme prosiť za to, aby sme načerpali silu na tej našej krížovej ceste. Mali by sme Pána Ježiša prosiť, aby sme dostali ducha mužnosti a odvahy, aby sme mali silu dokráčať až do konca v našom živote a niesť všetky svoje kríže. 

Máme možnosť prosiť Pannu Máriu, aby nám v tomto všetkom pomáhala. Tak ako bola počas krížovej cesty prítomná pri Ježišovi a všetko utrpenie prežívala s Ním, tak je stále aj pri nás, vyprosuje nám dar mužnosti a odvahy, a pomáha nám zvládať naše každodenné kríže. 

5. Tajomstvo: Smrť Pána Ježiša na kríži

Spolu s Máriou stojíme pod Ježišovým krížom a prežívame Jeho posledné chvíle na kríži. V poslednom tajomstve by sme mali kontemplovať 7 slov Pána Ježiša, ktoré vyslovil z kríža.

Mali by sme sa zamyslieť nad našou pozíciou – či sme ako Panna Mária, ako Mária Magdaléna, ako zločinec, či lotor, alebo ako dav pozerajúci na Pánovu smrť a vôbec sa tým nevzrušoval. Kým sme pod krížom? Ježišova krv mám moc oslobodenia, očistenia od hriechu, osvietenia a robenia nás neviditeľnými pre zlo. 

Mali by sme privádzať pod kríž aj ďalších, pretože by sme ich mali naučiť, že tak ako Pán Ježiš zomrel pre nás za naše hriechy, tak máme aj my odumrieť od našich hriechov, závislostí, a od všetkého, čo nás ničí. Zbavme sa všetkého, čo nás odďaľuje od neba, aby sme sa tam raz všetci spoločne radovali. 

Prednášku o. Dominika Chmielewskeho: škola ruženca – bolestný ruženec si môžete pozrieť tu:

Dominik Chmielewski: škola ruženca – radostný ruženec nájdete tu:

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás