Škola ruženca: radostný ruženec

Dominik Chmielewski: škola ruženca – radostný ruženec Správny spôsob modlitby svätého ruženca môžeme hľadať u svätých. Títo svätí si vyberali na vstúpenie do Božej prítomnosti modlitbu Zdrava´s Mária a tieto slová opakovali niekoľko 100-1000 krát denne. Napr. sv. Faustína sa na niektoré mariánske sviatky modlila niekedy až 1000 Zdravasov. To Zdrava´s Mária bolo tak preniknuté … Čítať ďalej Škola ruženca: radostný ruženec