Škola ruženca: radostný ruženec

ruzenec kríž modlitba

Dominik Chmielewski: škola ruženca – radostný ruženec

Správny spôsob modlitby svätého ruženca môžeme hľadať u svätých. Títo svätí si vyberali na vstúpenie do Božej prítomnosti modlitbu Zdrava´s Mária a tieto slová opakovali niekoľko 100-1000 krát denne. Napr. sv. Faustína sa na niektoré mariánske sviatky modlila niekedy až 1000 Zdravasov. To Zdrava´s Mária bolo tak preniknuté všetkým, čo robila, takže prakticky to bola jej modlitba dýchania. 

Samozrejme, je to pre nás nepredstaviteľné, no môžeme ísť krôčik po krôčiku, a stále si napríklad pridávať jeden desiatok denne. Postupne sa vieme vhĺbiť do modlitby, až nakoniec zistíme, že nie je vôbec náročná, či zdĺhavá, a už vôbec nie nudná. 

Ďalším svätcom, ktorý bol mariánsky ctiteľ je sv. Páter Pio. Modlil sa 30-40 ružencov denne. Aj v noci, neustále. On mal dar mystickej modlitby ruženca, čo znamená, že sa dokázal modliť sv. ruženec a sústredil sa pri tom, a zároveň sa dokázal rozprávať s človekom a tiež sa pri tom vedel sústrediť. Páter Pio hovorí: ,,Všetky dary i milosti, ktoré som dostal, som získal kvôli modlitbe sv. ruženca.“

Asi najväčším mariánskym ctiteľom, ktorý rozvinul mariánsku úctu v západnej Európe, bol sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu. On hovorí, že by sme sa mali začať modliť ružence veľmi pomaly, aby sme vošli do Božej prítomnosti. Radí nám začať od meditácie slova, ktoré vypovedáme. Rozmýšľať nad tým, čo znamenajú všetky slová v ruženci. 

Ježiš je v centre Zdrava´s Mária. Celé Zdrava´s je zamerané na to najväčšie meno, meno Ježiš. 

,,Pri modlitbe ruženca sa máme naučiť meditovať nad každým slovom. Modli sa pomaly, rozmýšľajúc nad každým slovom.“ Ľ. Mária Grignion 

MODLITBA RUŽENCA SRDCOM

Mali by sme sa naučiť srdcom vchádzať do každého tajomstva. Tajomstvá ruženca obsahujú všetky milosti, ktoré v živote potrebujeme. Všetky tajomstvá zahŕňajú náš život. Mária je nazvaná archanjelom Gabrielom Kecharitomene – plná milosti. Ona bola, je a stále bude plná milostí. Všetky milosti, ktoré Boh stvoril pre človeka, sú obsiahnuté v Márii. Ona je odetá vo všetkých milostiach Boha. Tieto milosti sú symbolicky obsiahnuté v ruženci – vo všetkých desiatkoch a vo všetkých častiach. 

podporte nás

TAJOMSTVÁ RADOSTNÉHO RUŽENCA 

  1. ZVESTOVANIE PANNY MÁRIE 

Zvestovanie Panny Márie je milosť úplného oddania sa Bohu, Jeho slovu a plánu pre nás. Fiat, ktoré Mária vyslovila znamená: Nech sa stane tvoja vôľa. Úplné odovzdanie sa Bohu. 

Pri tomto desiatku meditujeme a predstavujeme si scénu, ako prichádza anjel k Panne Márii. Potom prosíme, aby nám Mária vyprosila milosť úplného sa oddania Bohu, tak ako sa Mu Ona oddala. Úplného Fiat. Mám byť pripravený na to, aby sa po tomto premenil celý môj život. Aby sa rozbilo to, čo sa buduje falošné. Po Máriinom Fiat, celý život úplne zmením. 

        2.   NAVŠTÍVENIE ALŽBETY

Mária, keď sa dozvedá, že je tehotná, ide 153 km k svojej príbuznej Alžbete, ktorá je v 6. mesiaci tehotenstva, aby jej slúžila. Aby dala Alžbete a Jánovi v Alžbetinom lone Ježiša. Vtedy malý Ján Krstiteľ zostal naplnený Duchom Svätým, skrze Máriu. 

Toto je tajomstvo nadšenia evanjelizácie. Byť sluhom a služobníkom evanjelizácie. Byť sluhom odovzdávania Ježiša druhému človeku. Vždy z pozície sluhu, v úplnej pokore. 

        3.   NARODENIE SA BOHA

Ježiš sa rodí odhodený všetkými. Nechcú Ho v Betleheme, rodí sa v stajni, uprostred zvierat, na okraji Betlehema. Je odmietnutý všetkými. 

V tomto tajomstve je radosť, ktorá nie je z tohto sveta. Keby to bola radosť z tohto sveta, Ježiš by sa narodil v paláci, obklopený slúžkami, mal by mlieko. 

Nebeská radosť je iná ako pozemská radosť. Nebeská radosť je dar Ducha Svätého. Pozemská radosť je iba a výlučne chvíľou prítomnosti, prežitou zmyslami. 

On sa chce narodiť v našich životoch, v našich srdciach. Chce sa narodiť v tom mieste, v ktorom Ho neprijímame. V mieste, v ktorom smrdíme hriechom, kde nechceme žiadnym spôsobom nikoho vpustiť. Miesto, v ktorom sa hanbíme, bojíme. 

Ježiš sa narodil v mieste smradu medzi zvieratami, aby nám ukázal, že sa nebojí našich hriechov, slabostí, že nie je z nás znechutený. Chce sa narodiť v mieste v nás, aby sme už prestali odhadzovať seba samých. On svojim neprijatím, zobral na seba naše vlastné neprijatie. Chce sa narodiť v mieste nášho hriechu, neustále sa tu chce rodiť a prinášať nám milosť večného života. 

      4.   OBETOVANIE PÁNA JEŽIŠA V CHRÁME

Mária obetuje Bohu toho, ktorý Jej je najcennejší – svojho Syna. 

Nebeská radosť, je radosť obetovania Bohu všetkého, bez čoho nemôžeme žiť, čo najviac milujeme. Ale Tebe to oddávam, Bože, chcem Teba milovať, lebo Ty si pre mňa najdôležitejší. Nebeská radosť, je radosť úplnej slobody. Ak nechceme odovzdať to, čo je pre nás najdôležitejšie, vtedy prichádza duch strachu pred stratou, duch kontroly, manipulácie. Ak neodovzdáme Bohu milovanú osobu, nad tou osobou budeme dominovať, budeme ju kontrolovať, budeme mať strach, že ju stratíme. 

Našou úlohou je spolu s Pannou Máriou, oddávať Bohu to, čo je pre nás najcennejšie. Boh je láskou, preto odovzdanie všetkého Jemu, je tou najlepšou investíciou aká existuje. 

      5.   NÁJDENIE BOHA

Radosť z nájdenia Boha, je fenomenálnym tajomstvom. Hovorí o tom, že sme sa stratili vo svojom živote, a stratili sme Ježiša. Je toľko situácii, v ktorých strácame Ježiša. Mizne nám z nášho dohľadu, mizne nám z z nášho srdca, lebo sú veci dôležitejšie ako On. Týmto veciam zasväcujeme celý život, celé srdcia. Ježiš viac nie je na prvom mieste. Stratili sme Ho a Mária nám ukazuje, že práve vtedy Ho treba začať hľadať. Hľadať Ho ako najväčší poklad, ktorý sme stratili. 

Toto tajomstvo nám dá milosť, aby sme spolu s Máriou hľadali Ježiša z celého srdca a hlavne vtedy, keď sme Ho stratili. 

,,Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom, dám sa vám nájsť – hovorí Pán.“ Jer 29,13

Päť radostných vyliatí v ruženci. Päť milostí radosti Svätého Ducha, ktoré nie sú radosťou pozemskou, zmyselnou, príjemnou, ale sú darom neba, darom Ducha Svätého. 

Spracovala: Dominika Knapová

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás