Traja králi vo videniach bl. A. K. Emmerichovej

Zvestovanie trom kráľom-mudrcom

Keď sa Ježiš narodil, videla som, čo bolo zjavené trom kráľom. Z nich jeden menom Mensor mal bielu pokožku, Sair tmavú a Teoken, najstarší z nich, žltú. Zaoberali sa skúmaním hviezd a na jednom vrchu mali stupňovitú pyramídovitú vežu, postavenú z veľkej časti z dreva. Na nej sa striedali ‒ jeden z nich tu vždy pozoroval hviezdy spolu s niekoľkými kňazmi. Výsledky svojich pozorovaní zaznamenávali a navzájom sa o nich informovali. Myslím, že v tú noc, keď sa narodil Ježiš, som videla na veži dvoch kráľov. Tretí, ktorý býval na východe, v oblasti Kaspického mora, niekoľko dní chôdze odtiaľ, nebol s nimi.

Ako vždy skúmali isté zoskupenie hviezd, v ktorom teraz nastali určité zmeny. Nevideli jednu hviezdu, ale postavu tvorenú viacerými hviezdami, ktorá sa hýbala.

Na mesiaci, ktorý bol v prvej štvrtine, videli peknú dúhu. Na dúhe bola panna. Sedela na ľavej nohe a pravú nohu mala spustenú nadol a mala ju položenú na mesiaci. Pred pannou som videla kalich, z ktorého vyšlo dieťa. Nad dieťaťom bol svetelný kotúč, z ktorého vychádzali lúče. Mala som predstavu Oltárnej sviatosti.

Neviem, ako králi zistili, že to dieťa sa narodilo v Judei, už si na to nespomínam. Tretí kráľ, ktorý býval ďaleko, videl ten istý obraz v tej istej hodine vo svojej vlasti.

Tento výjav naplnil kráľov neopísateľnou radosťou. Hneď pripravili vzácne dary a vydali sa na cestu. Stretli sa po niekoľkých dňoch. Na veži som ich videla už niekoľko dní pred Ježišovým narodením ‒ napäto očakávali, čo sa stane, lebo na oblohe si všimli najrôznejšie vyobrazenia.

Aký milosrdný bol Pán k pohanom! Už päťsto rokov pred narodením Krista predkovia troch kráľov prorokovali. Patrili k najbohatším a najmocnejším, lebo ich majetok a dedičstvo bolo ešte nerozdelené.

Aj vtedy žili v mestách zo stanov, s výnimkou predka, ktorý žil na východe, v oblasti Kaspického mora. Domy v jeho meste mali kamenné základy a strechy tvorilo pevné plátno. Mesto sa rozprestieralo na vrchu, napravo i naľavo od neho bolo more.

Už títo predkovia sa zaoberali pozorovaním hviezd. V tých časoch žili tri dcéry týchto predkov troch kráľov. Vyznali sa vo hviezdach a všetky tri boli obdarené prorockým duchom a súčasne mali rovnaké videnie: od Jakuba vyšla hviezda a panna bez manžela porodila Syna. Oblečené do dlhých plášťov chodili po celej krajine a povzbudzovali ľudí k tomu, aby sa polepšili. Ohlasovali, že ako prvé sa dozvedeli o príchode Spasiteľa, ktorý ich privedie k pravej bohoslužbe. Prišli aj s mnohými inými proroctvami, ktoré sa vzťahovali na budúcnosť.

Rodičia týchto troch panien vystavali budúcej Božej Matke chrám na mieste, v ktorom sa dotýkali ich tri kráľovstvá. Tu prinášali obety, aké majú vo zvyku konať pohania. Proroctvá troch panien obsahovali presné správy o obraze, ktorý sa má ukázať na hviezdnej oblohe, a určité zmeny, ktoré v ňom majú nastať. Odvtedy začali králi pozorovať oblohu z kopca neďaleko chrámu budúcej Božej Matky. Na základe toho, čo videli, robili zmeny na samotnom chráme. Stanovili, že ich sviatočným dňom v týždni bude sobota, a nie štvrtok ako prv.

Traja králi pochádzali z Jóbovho rodu a prišli z Kaukazu.

Traja králi vo videniach bl. A. K. Emmerichovej 1

Traja králi vidia hviezdu a vydajú sa na cestu

To, ako sa traja králi dozvedeli o narodení Ježiša, som už opísala. Videla som, ako Mensor a Sair pozorovali v Mensorovej vlasti hviezdy. Všetky svoje nástroje pripravili na cestu. Z pyramídovitej veže skúmali dlhými trubicami Jakubovu hviezdu ‒ mala dlhý chvost. Hviezda sa pred ich zrakom otvorila a zjavila sa im nádherná Panna so žiarivým dieťaťom.

Hneď potom sa traja králi vydali na cestu. Teokén, tretí kráľ, býval niekoľko dní odtiaľ, východným smerom. Aj on uvidel v tú istú hodinu obraz na hviezde a ponáhľal sa za svojimi dvomi priateľmi. Krajiny, z ktorých pochádzali traja králi, vytvárali medzi nimi trojuholník ‒ Mensor a Sair bývali blízko seba, Teokén trochu ďalej od nich.

Videla som mnoho vecí, ktoré sa týkali troch kráľov, a chcela by som vyrozprávať, čo som si zapamätala.

Tmavý Mensor bol Chaldejec. Názov jeho mesta znel podobne ako Achajaja. Mesto obtekala rieka, takže sa zdalo, akoby ležalo na ostrove. Mensor nebýval často v meste. Väčšinu času trávil pri svojich stádach. Sair bol v noci, keď sa narodil Ježiš, u neho. Neďaleko mesta bolo jazero. Tmavú pleť mal len on a jeho ľudia. Pery mali červené. Ostatní, ktorí bývali v tejto oblasti, však mali svetlú pleť.

Teokén pochádzal zo vzdialenejšej krajiny, ktorá sa rozprestierala medzi dvomi moriami. Býval v meste, ktoré tvorili stany na kamenných základoch. Teokén bol z troch kráľov najbohatší. Do Betlehema mohol ísť priamo, ale radšej si kus cesty nadišiel, aby mohol cestovať so svojimi priateľmi. Keď sa chcel s nimi stretnúť, musel prejsť popri Babylónii.

Mensorova krajina bola vzdialená tri dni cesty, čiže trikrát dvanásť hodín putovania od Sairovej krajiny a päť dní cesty od Teokénovej.

Teokénova pokožka mala pekný žltkastý odtieň. Spoznala som ho aj vtedy, keď o tridsaťdva rokov neskôr Ježiš navštívil troch kráľov v Arábii. Vtedy ležal chorý vo svojom stane. Mensora pokrstil po Ježišovej smrti svätý Tomáš a prijal meno Leander. Svätý Tomáš pokrstil aj Teokéna a ten dostal meno Leo. Sair zomrel ešte pred Ježišovou návštevou.

Každého kráľa sprevádzali štyria príbuzní alebo rodinní priatelia, takže v sprievode bolo pätnásť vysokopostavených ľudí a veľké množstvo poháňačov tiav a sluhov. Medzi chlapcami zo sprievodu, ktorí boli do pása nahí a veľmi šikovne skákali a behali, som rozoznala toho Eleazara, ktorý sa neskôr stal mučeníkom a ktorého relikviu mám.

Traja králi boli veľmi obľúbení. Voči svojim sluhom a otrokom sa správali ako otcovia. Vo veľkej karaváne, ktorá putovala do Betlehema, vládla veľká pohoda. Ó, aká dojímavá bola vľúdnosť a detská jednoduchosť týchto svätých kráľov! O všetko sa delili s ľuďmi, ktorí s nimi cestovali, a ku všetkým boli veľmi štedrí.

Cesta bola dlhá. Trvala asi šesťdesiat dní ‒ každý deň sa putovalo dvanásť hodín. Oni však prišli do cieľa už za tridsaťtri dní, lebo ich ťažné zvieratá boli veľmi rýchle a často putovali dňom i nocou. Traja králi išli pešo s odkrytými hlavami vedľa svojich zvierat a modlili sa. Niekedy šli pomalšie a vtedy si v noci spievali. Ich sprievod bol veľmi usporiadaný a všetkých ovládala veľká radosť. Neraz, keď sa zastavili, aby si oddýchli a napojili zvieratá, ani nezložili svoje veci a ani nepostavili stany, aby mohli rýchlejšie putovať. Karavána postupovala neuveriteľne rýchlo. Keď sa na to s odstupom pozriem, podobali sa letiacemu kŕdľu vtákov, tak rýchlo a harmonicky napredovali.

Hviezda, ktorá ich viedla, sa podobala okrúhlej guli. Vyzerala ako žiarivý mesiac. Králi sa vydávali na cestu podvečer, keď bolo hviezdu dobre vidno a zanechávala za sebou dlhú stopu. Cez deň žiarila jasnejšie než denné svetlo.

Mária mala videnie, v ktorom jej bolo zjavené, že sa blížia traja králi, a povedala to Jozefovi a Alžbete. Povedala tiež, že musia uvoľniť jaskyňu s jasličkami a pripraviť všetko potrebné, aby mohli kráľov prijať.

Celý článok nájdete na tomto odkaze: https://modlitba.sk/traja-krali-vo-videniach-bl-emmerichovej/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás