Prinášam vám Ježiša (Terézia Gažiová)

„Svet potrebuje Ježiša, preto ho hľadajte v modlitbe.“ Také jednoduché a také hlboké pozvanie. Ježiš je tichý a pokorný srdcom. Kto ho hľadá v tichu svojho srdca, stáva sa mu podobný. 

Teda, keď hľadáme Ježiša, svet ho nájde v našej premene podľa jeho srdca. 

Ticho v Máriinej škole sa začína spoveďou. Ak je v srdci hriech, ktorý ničí naše životy, nemôžeme v ňom pocítiť Ježišov pokoj. „Len čistým srdcom budete môcť znovu zakúsiť narodenie Ježiša vo vás a svetlo jeho narodenia ožiari váš život,“ povedala Panna Mária v posolstve vizionárovi Jakovovi 25. decembra 2023. 

„Vo veľkej Božej láske prichádzam dnes k vám, aby som vás viedla cestou pokory a tichosti. Prvé zastavenie, deti moje, na tejto ceste je spoveď. Odhoďte svoju pýchu a pokľaknite pred môjho Syna. Pochopte, deti moje, že nemáte nič a nemôžete nič. Jediné, čo je vaše a čo vlastníte, je hriech. Očistite sa a prijmite tichosť a pokoru. Môj Syn mohol zvíťaziť silou, ale vybral si tichosť, pokoru a lásku. Nasledujte môjho Syna. Dajte mi svoje ruky, aby sme spoločne vystúpili na horu a zvíťazili“ (2.7.2007).

Ďalším krokom vo všetkom, čo sa deje – v radosti i ťažkosti, je neustále hľadať Ježiša. „Moje materinské srdce vie, že ešte existujú tí, ktorí veria a milujú, ktorí hľadajú, ako sa čoraz viac priblížiť môjmu Synovi, ktorí neúnavne hľadajú môjho Syna – a teda takto hľadajú aj mňa. To sú pokorní a tichí so svojimi bolesťami a utrpeniami, ktoré znášajú v tichosti, so svojimi nádejami a nadovšetko so svojou vierou“ (2.1.2019).

Prinášam vám Ježiša (Terézia Gažiová) 1

Na Nový rok 1. januára 2024 nás Panna Mária pozvala modliť sa od 15.00 do 18.00 na kopci Podbrdo, mieste prvých zjavení. Stovky pútnikov sa zhromaždili na spoločnej modlitbe na jej úmysly, ako si to priala cez vizionárku Mariju Lunetti pri zjavení 31. decembra 2023.

Po celý čas modlitby pršalo, všade blato, voda. V momente zjavenia Panny Márie sa obloha rozjasnila a zavládol hlboký pokoj. Bol to Ježišov pokoj, ktorý naplnil srdcia nás všetkých. Mária nám znovu priniesla Ježiša v náručí a zopakovala nám dôležitú lekciu v jej škole pokoja. Keď sa modlíme a prinášame obety na jej úmysly, ona sa raduje, lebo môže prinášať Ježišov pokoj svetu, ktorý ho potrebuje. Modliť sa na jej úmysly znamená modliť sa i za seba a svoje úmysly. Matka vie, čo svet a každý z nás potrebuje najviac.  

Vizionárka Marija nám po zjavení povedala: „Panna Mária prišla radostná a modlila sa nad nami. Na záver nám povedala: Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie, že ste sa modlili na moje úmysly. Neoľutujete ani vy, ani vaše deti, ani deti vašich detí. A všetkých nás požehnala.“ 

Týmto sa začal nový rok v Medžugorí pod Máriiným vedením. Pre nás, ktorí chceme kráčať cestou svätosti s ňou, je to pozvanie obnoviť svoje rozhodnutie: všetko obetovať na jej úmysly. To je naše vyznanie lásky Márii. Radostné darovanie sa Márii slovami Jána Pavla II. „Totus tuus“ (celý tvoj), Mária. Keď sa darujeme Márii na uskutočnenie jej úmyslov, prináša nám Ježiša a požehnanie na celé pokolenia.

Modlitba: Ježišu, ďakujeme ti, že ešte stále dovoľuješ prichádzať Márii s tebou v náručí. Ďakujeme ti za to, že nám rozumieš a vieš, že potrebujeme mamu, ktorá nás povedie, i týmto novým rokom, cestou pokoja domov do neba, ku tebe. Ďakujeme ti za to, že ťa vždy môžeme nájsť v tichu svojho srdca, kde nás čakáš so svojím pokojom. Posilni našu túžbu vytrvalo a verne ťa hľadať v modlitbe, prežívať s tebou dobré i zlé. Tak, ako si to robil ty, Ježišu, keď si vo všetkom hľadal v tichu srdca svojho Otca a jeho pokoj. Prosíme ťa za všetkých, ktorí o tebe a o tvojom pokoji nevedia.  Amen.

ZDROJ: https://svetlomariino.sk/prinasam-vam-jezisa-terezia-gaziova/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás