Očistec IV – Radosti a bolesti očistca

Očistec

Vaše otázky k relácií môžete zadávať do formuláru a zodpovieme online v stredu 6.4. o 21:00
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8mF1UFbaetEXq0ULvUhwNB5eA7-Shmu64OPiAGLcY2reevw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Online reláciu Bolesti a radosti očistca s Martinom Handzušom si budete môcť o 21:00 pozrieť tu:

Očistec 4 – Božie Milosrdenstvo a modlitby za duše v očistci

Aké je Božie Milosrdenstvo pre duše v očistci?
Za ktoré duše sa modliť?
Mylné predstavy o očistci

V tretej časti zo série článkov o očistci sa dočítate: 

Aké sú bolesti a radosti očistca. Vedľajšie formy utrpenia duše. Prečo majú katolíci zvláštnu milosť a čo sa stane s neveriacimi v očistci. Dôležitosť sviatostí, ktoré vedú k očisťovaniu od hriechov. Akú úlohu zohrávajú anjeli strážcovia? 

RADOSTI OČISTCA 

Sv. Katarína Janovská napísala traktát o očistci, kde vyzdvihla jeho radosti: ,,Nemyslím si, že existuje väčšie šťastie, ako je šťastie duše v očistci, s výnimkou šťastia svätých v nebi. Toto šťastie zakaždým dňom rastie vďaka Božiemu pôsobeniu v týchto dušiach. Čím viac rastie, tým viac sa sťahuje prekážka, ktorá stojí v ceste tomuto pôsobeniu. Prekážkou je hrdza hriechu a túto hrdzu stravuje oheň. Takto sa duša stále viac otvára Božiemu pôsobeniu. Prikrytý predmet nemôže prijímať slnečné lúče, nie pre nedostatok slnka, ktoré stále svieti, ale kvôli prekážke, ktorá ho prikrýva. Ak sa teda spáli to, čo ten predmet prikrýva, bude sa môcť vystaviť slnku a bude prijímať slnečné lúče do takej miery, do akej bude spálená prikrývka. To isté platí aj pre hrdzu – hriech, ktorá pokrýva dušu a v očistci ju stravuje oheň. Čím viac stravuje, tým viac odpovedá prvému slnku, ktorým je Boh. Čím viac ubúda hrdze, tým viac rastie spokojnosť a duša sa otvára Božiemu lúču. Kým jeden rastie, druhého ubúda a to do tej doby, kým neskončí čas. Avšak bolesť sa nezmierni, zníži sa len čas, v ktorom znáša bolesť. Tieto duše nemôžu nikdy povedať, že tie bolesti sú bolesťami, pretože sa radujú z Božieho nariadenia, s ktorým je ich vôľa zjednotená v čistej láske. Na druhej strane znášajú takú extrémnu bolesť, akú slovami nemožno opísať a rozumom nemožno pochopiť.“  

Najväčšou radosťou očistca na rozdiel od pekla, kde vládne beznádej je tá, že tam vládne nádej a radosť z toho, že majú duše istotu večnej spásy. Tam sa všetky duše milujú. V pekle sa všetky duše nenávidia. 

Radosťou očisťujúcich sa duší je, že sa cítia byť potvrdené v milosti – sú si isté večnou spásou, majú schopnosť nehrešiť, nemôžu už urážať Boha. 

Radosti duší v očistci:

 • Majú istotu
 • Tešia sa, že nemôžu hrešiť a urážať Boha
 • Žijú s spoločenstve svätých
 • Vidia pohyb smerom k nebu 

,,Očistec je miestom utrpenia kvôli hriechu a aj miestom útechy kvôli večnej spáse. V očistci je niečo z pekla a niečo z neba. Spoločnosť očistca bolí, ale zároveň upokojuje kajúce duše. V očistci majú duše úžitok zo spoločnosti iných duší, pretože všetky sú v stave milosti, ktorý je stavom milovať Boha a blížnych. Navyše, žiadna duša v očistci nie je schopná hriechu.“ ( z knihy Nebo, peklo, očistec

podporte nás sdzr

BOLESTI OČISTCA 

Štyri hlavné kategórie bolestí (najmä duchovné):

 1. Dočasné zbavenie neba – najväčšia bolesť. Kvôli sebe a svojim hriechom zavinili, že musia čakať. Oneskorenie vízie, ktorú budú v nebi požívať. Šialene túžia po Bohu a po nebi, dokonca viac, ako svätí na zemi. Duša je veľmi silno priťahovaná k Bohu. Prežívanie obrovských sklamaní, že hriechy tvoria prekážku pri stretnutí sa s Pánom. 
 • V osobnom súde dáva Boh pochopiť každej duši veľkosť svojich hriechov. Duša dostane poznanie a svetlo, čo spôsobili jej hriechy. Vďaka tomu duša pochopí, že je potrebné očisťovanie a nevie, aký dlhý ju čaká očistecJe dané úplné pochopenie hriechov z každej strany ako aj porozumenie toho dobrého. 
 • Práve preto sa máme riadiť 1. Božím prikázaním, lebo duša skôr, či neskôr zistí, že Boha nemilovala a urážala ho hriechmi. Boh MUSÍ byť na prvom mieste. 
 • Dušiam, ktoré potrebujú viac očistenia sa zdá byť nebo ďalej a dušiam, ktoré potrebujú menej očistenia sa zdá byť nebo bližšie. 
 1. Zadosťučinenie za hriechy 
 2. Spoločnosť ďalších hriešnikov v očistci 
 3. Počet a typ hriechov, ktoré duše vykonali – každá duša bude potrestaná presne podľa konkrétneho previnenia.

Sekundárne bolesti očistca

Sú rozdelené na 2 časti: 

 1. Vina za svoje hriechy
 2. Škoda, ktorú hriechy spôsobili 

Utrpenie je menšie, ako dočasné zbavenie neba. Duše majú stále na mysli spáchané hriechy. Berú do úvahy neoľutované hriechy pozemského života a hriechy, za ktoré nestihli zadosťučiniť (dôležitosť sv. spovede). Tiež berú do úvahy hriechy proti čistote, zakliatia, nedostatok pokánia, modlitby, sebazaprenia, skutky milosrdenstva, všetko, čo zanedbali. Anjeli strážny im pripomínajú aj dobré skutky a utešujú ich, aby ešte vydržali, že sú v milosti, budú mať večný život v nebi. Boh zaisťuje, aby očisťovanie každej duše bolo individuálne v závislosti od mnohých faktorov. 

Všetky hriechy sú odpustené dobrou sv. spoveďou, ale mnohí spoveď zanedbávajú. 

,,Utrpenia očistca sú závažné a často horšie ako mnohé utrpenia tohto života.“ 

VEDĽAJŠIE FORMY UTRPENIA, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z DUŠE

 1. Utrpenie z dôvodu vedomia, žeby sa dalo dosiahnuť vyššieho stupňa slávy, keby sme v tomto živote nepremrhali milosti dané Bohom (porov. 2 Kor 12,2) 
 2. Utrpenie z dôvodu uvedomenia si zanedbávania pomoci zo strany žijúcich 
 3. Utrpenie v dôsledku úzkostnej túžby po prostriedkoch pomoci zo strany žijúcich, ktoré skrátia očistec
 4. Utrpenie z dôvodu neistoty týkajúcej sa času vyslobodenia 

Duša v očistci sama sebe už pomôcť nevie, preto je odkázaná na pomoc iných. Na zemi je dôležité robiť to, čo je potrebné. 

PREČO MAJÚ KATOLÍCI NA ROZDIEL OD NEKATOLÍKOV TAKÚ ZVLÁŠTNU MILOSŤ? 

Tým, že sme my katolíci prijali krst, tak sme zaradení do Cirkvi, ako do mystického tela Kristovho. Veľkej milosti sa nám dostáva preto, lebo patríme do Cirkvi. Vzťahujú sa na nás modlitby, ktoré sú prednášané v celej Cirkvi počas denného obetovania sv. omše. Našej duši pomáha strana Cirkvi. Aj keby sme na zemi nemali nikoho, kto by sa za nás modlil, stále si môžeme byť istí, že v katolíckej Cirkvi sa za nás budú modliť minimálne kňazi na svätých omšiach – počas liturgie prinášajú obety za všetkých, ktorí nás predišli. 

DÔLEŽITÉ SVIATOSTI PRE KATOLÍKOV AKO SA OČISŤOVAŤ OD HRIECHOV 

 • Svätá spoveď 
 • Modlitba sebazaprenia 
 • Skutky milosrdenstva 

ČO S NEKATOLÍKMI, KTORÍ NEVYUŽÍVAJÚ SVIATOSTI? 

Pre nich môže byť počet neoľutovaných hriechov v očistci taký veľký, že môžu byť v očistci až do súdneho dňa. Pretože dlh za hriechy je taký veľký, že odpykávanie je neuveriteľne dlhé. Počet ich hriechov je obrovský, ako to mali možnosť vidieť deti vo Fatime. Veľmi veľká pomoc pre nich je mariánska úcta a láska k Božej Matke. Ona má privilégium meniť poradie duší v očistci a viesť ich vyššie a vyššie. 

ÚLOHA ANJELOV STRÁŽNYCH 

Aj anjeli strážny chodia utešovať duše do očistca. Sú ochrancami duší a duše ich dostali pri narodení. Anjel stráži dušu nielen do smrti človeka, ale aj po nej. Lebo ak duša nedosiahla cieľ, ktorý mala dosiahnuť anjelova úloha naďalej pokračuje. Anjeli medzi sebou komunikujú a apelujú aj na ľudí, aby si spomínali na svojich blízkych zosnulých a modlili sa za nich. Preto ak si spomenieme na zosnulého, nie je to náhoda, anjel strážny nám chce povedať, aby sme sa za dotyčného pomodlili. 

PREČO AK SVÄTCI VZKRIESIA MŔTVEHO CHCE DOTYČNÝ RADŠEJ ZOMRIEŤ?  

Mŕtvy cítia istotu večnej spásy, ktorá ich čaká, už ich nemôže ohroziť to, žeby spáchali nejaký hriech v očistci. Táto istota im nedovolí, aby sa znova vrátili na zem a riskovali to, či sa vôbec znova dostanú do očistca. 

,,Najhorším utrpením pekla je zbavenie neba.“  

podporte nas - prispevky

Zo série článkov očistec si môžete pozrieť ďalšie články tu:

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás