Očistec 5. časť – svätá omša ako najsilnejší prostriedok pomoci

OMšA sdzr

Ponúkame vám ďalšiu časť o očistci. V tomto článku sa dočítate o konkrétnych prostriedkoch na pomoc dušiam v očistci. Medzi ne sa radia svätá omša, sväté prijímanie a pôst. Tiež vás povzbudzujeme prečítať si reálne príbehy nekonečnej sily svätej omše i pôstu. 

SVÄTÁ OMŠA AKO NAJSILNEJŠÍ PROSTRIEDOK POMOCI PRE DUŠE V OČISTCI 

Svätá omša je jednou z najsilnejších zbraní, ako pomáhať dušiam v očistci. Je to preto, lebo síce naše dobré skutky sú veľmi záslužné, prínosné a cenné, avšak ak ich spojíme so svätou omšou je omnoho účinnejšie. Pre duše to má veľmi silný efekt. Obeť Ježiša Krista je najsilnejšia. 

,,Všetky dobré skutky, ktoré by ste zhromaždili, sa nevyrovnajú jednej svätej omši – pretože sú ľudské diela a svätá omša je Božou prácou.“ 

Výroky o svätej omši 

,,Svätá omša je Pánu Bohu milšia, ako tisíc svetov naplnených Serafínmi.“ (neznámy spisovateľ) 

,,Keď sa za mnohé sväté duši slúži svätá omša, počas tej doby netrpia.“ (sv. Hieroným) 

,,Mnoho svätých duší opúšťa očistec, keď sa za nich slávia sväté omše.“ 

Hodnota svätej omše

Ježiš sv. Faustíne povedal: ,,Na osobný súd si nesieš so sebou každú svätú omšu a tieto sväté omše budú tvojimi orodovníkmi. Horlivým počúvaním svätej omše poskytuješ, čo najviac pomoci dušiam trpiacim v očistcovom ohni. Jediná svätá omša, ktorej sa zúčastníš vo svojom živote ti viac osoží, než početné obetovanie inými za teba po tvojej smrti. Prítomnosťou na svätej omši si skracuješ očistcové trápenie, ktoré by ináč na teba čakalo.“ 

Dušiam v očistci zvlášť pomáhajú gregoriánske sväté omše. To znamená 30 obslúžených svätých omší počas 30 dní za dušu zomrelého v očistci. Tieto sväté omše zaviedol pápež Gregor Veľký. 

Sila svätej omše pre duše v očistci v skutočných príbehoch 

  • Silný príbeh kňaza, ktorý slúžil sv. omšu za svojho priateľa – Kňaz pri sv. omši držal hostiu v ruke a pri tom predniesol modlitbu: ,,Večný Otče, Ty máš dušu môjho priateľa, ktorý je v očistci, ja mám sväté Telo Tvojho Syna v rukách. Vysloboď teraz môjho priateľa, lebo, hľa, obetujem Ti Tvojho Syna so všetkými zásluhami Jeho Tela.“ V tom istom okamihu videl dušu svojho priateľa stúpať k nebu. Viera kňaza bola obrovská, pretože veril, že jednoduchou modlitbou dokáže pomôcť duši. 
  • Dvaja rehoľníci sa navzájom dohodli, že keď jeden z nich zomrie, ten druhý bude za neho slúžiť počas celého roka týždenne aspoň dve sväté omše. Jeden z nich onedlho zomrel, no ten druhý na sľub pozabudol, nezabudol sa však za neho modliť, tiež za neho obetoval kajúce skutky. Po čase sa zosnulá duša spolubrata zjavila a prosila o sľúbené sväté omše. Pri zjavení povedal: ,,Krv potrebujem. Krv brat môj, aby sa mi uľavilo.“ Po tomto zjavní začal slúžiť sv. omše a pozoroval, ako postava postupuje k nebesiam. 

OBETOVANIE SVÄTÉHO PRIJÍMANIA PRE DUŠE 

Sväté prijímanie je ďalším prostriedkom na pomoc dušiam v očistci. Je takmer nemožné, aby náš Pán vo svätom prijímaní odmietol naše prosby za trpiace duše. Sv. Gertrúde sa podarilo vyslobodiť mnoho duší v očistci a Ježiš jej raz povedal: ,,Je nepravdepodobné, žeby som mal odmietnuť tvoju modlitbu za duše v očistci v týchto dňoch, keď si ku mne zasvätená vo svätom prijímaní.“ Teda nemôžeme pochybovať, že časté prijímanie sv. prijímania je vynikajúcim prostriedkom, ktorým môžeme splatiť vlastné zadlženie a môžeme najefektívnejšie pomôcť trpiacim dušiam. Tiež si sami musíme uvedomiť veľký úžitok svätého prijímania. Sväté prijímanie je potrebné na to, aby sme zostali dobrými kresťanmi a aby sme zostali v spojení s Bohom. Musíme ho prijímať často, ono nám dáva silu. 

 ,,Sväté prijímanie nie je odmenou za nadobudnutú svätosť, ale prostriedkom k jej získaniu.“ 

Sv. Bonaventúra píše: ,,Nech ťa láska a súcit s tvojimi blížnymi nabádajú, aby si pristupoval k posvätnému stolu. Lebo nič nie je také účinné ako sväté prijímanie, aby si získal úľavu pre trpiace duše.“ 

,,Nejsť pri svätej omši na sväté prijímanie je ako nejesť pri nedeľnom obede.“ 

podporte nas - prispevky

PÔST AKO PROSTRIEDOK POMOCI DUŠIAM V OČISTCI 

V knihe Judita je napísané: ,,Vedzte, že Pán vypočuje naše modlitby, ak pred Jeho tvárou zotrváme v pôste a modlitbách.“ Duše kým žili nehľadeli na následky okamžitých uspokojení (som smädný – napijem sa, som hladný – najem sa). Nedokázali si niečo odriecť. Preto teraz musia odčiniť aj to najmenšie potešenie, ktoré vzniklo, najmä tie hriešne. Aby sme my pomohli trpiacim dušiam, musíme Bohu poskytnúť zadosťučinenie za hriechy, ktoré Ho urazili. Týmto požiadavkám musíme vyhovieť zodpovedajúcimi skutkami zmierenia.    

Pôstom svoje telo krotíme a trestáme, keď niečo odopierame. Má to vplyv aj na našu dušu. Pôst môžeme obetovať aj za seba, ale tiež za duše v očistci. Pôstom zmierňujeme hriechy, ktoré sme spáchali my alebo duše. Pôst je dobré obetovať v spojení s Kristovým pôstom, vtedy má väčšiu silu. Sám Ježiš sa postil na púšti 40 dní i Mojžiš zotrval v pôste 40 dní. Pôst je veľmi efektívny na získanie Božieho milosrdenstva.     

Aby bol náš pôst prospešný pre trpiace duše, nestačí, aby sme zriekli jedla, či pitia, ale musíme sa snažiť zdržať sa hriechu. Ak si prajeme úľavu pre trpiace duše, musia byť uvoľnené putá neprávosti, ktoré zväzujú našu dušu. Naša duša nesmie byť v zajatí akéhokoľvek hriechu. Ak má byť náš pôst záslužný, musíme nabádať na slová sv. Augustína: ,,Načo nám bude užitočné, ak sa zdržíme vína, ale budeme opití hnevom. Ak sa zdržíme mäsa, ale ako divé zvieratá zničíme povesť a dobré meno našich susedov.“ Všetky skúšky, ktoré na nás doliehajú sa snažme znášať s trpezlivosťou a dôverou v Božie riadenie a obetujme ich na úľavu trpiacim dušiam v očistci. Týmto si aj my sami môžeme otvoriť brány neba. Pri pôste by sme nemali byť nahnevaní, lebo sme hladní, či smädní a kričať na všetkých naokolo. Mali by sme v tichosti a s úsmevom pôst prežívať vo vnútri a byť na ostatných milí.                        

,,Ak sa postíš, posti sa v skrytosti, ale pôst nech je opravdivý.“ 

Sila pôstu na príkladoch obyčajných ľudí 

Bl. Cecília, rehoľníčkazvykla si odoprieť vodu, keď bola smädná. Ctila si tým posvätný smäd Pána na kríži. Po svojej smrti sa zjavila a povedala: ,,Hneď, keď som vstúpila do očistca, prišiel môj anjel strážny so zlatým džbánom. Všetkou tou vodu, ktorú som nazbierala, kým som sa postila uhasil moje plamene očistca a vyplavil ma do neba.“ 

Leonský kráľ Sancho – kráľ bol otrávený. Jeho manžela, keďže ho milovala, odložila kráľovské šperky a vstúpila do kláštora. Tam sa v službe starala o jeho dušu, dňom i nocou sa za neho modlila a každú sobotu sa postila s úctou k Matke Božej. Práve v jednu sobotu sa jej zjavil, mal oblečené smútočné rúcho a bolo vidieť, že trpí veľkými mukami. Vtedy sa jej za modlitby poďakoval a prosil ju, aby sa neprestávala modliť. Povedal: ,,Ach, keby si ti mohol, manželka moja, povedať aké veľké muky znášam. Ó, koľko súcitu by si so svojím Sanchom mala. Ach, pre milosrdenstvo, pomôž mi.“ Po tomto zjavení sa kráľovná modlila a postila 40 dní. Na štyridsiaty deň znovu uvidela manžela a už bol odetý v nebeskom lesku. Prehovoril k nej: ,,Teraz som zo svojich trýznivých múk vyslobodený. Za to ďakujem tebe, zbožná kráľovná. Boh ti za to večne žehnaj. Pokračuj v tomto svätom modlení a premýšľaj o trestoch druhého sveta. Zvlášť však o velebnosti neba, kam sa poberám pred tebou, aby som ťa tam čakal a bol tvojím mocným orodovníkom.“ 

Zo série článkov očistec si môžete pozrieť ďalšie články tu:

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás