Zmierna obeť za duše v očistci

Služobnica Božia, svätá Margita Mária Alacoque bola Pánom ustanovená do istej miery aj za tešiteľku a zmiernu obeť duší v očistci. Margita často cítila blízkosť tých, ktorí s dôverou hľadali u nej pomoc. Zjavenia, ktoré mala, nám môžu byť poučením.

„Raz, počas sviatku Božieho tela som bdela pred Najsvätejšou sviatosťou, keď sa mi zrazu zjavila akási úbohá duša úplne v ohni. Šírila takú žiaru, až mi bolo, akoby som horela spolu s ňou. Spoznala som, že je v očistci a vrúcne som nad ňou zaplakala. Dozvedela som sa, že je to duša kňaza, benediktína, u ktorého som sa raz spovedala. Vtedy mi prikázal – ako mi to vravel pri zjavení – aby som išla na sväté prijímanie. Preto mu teraz Boh dovolil, aby sa obrátil na mňa a prosil o pomoc vo svojich mukách. Žiadal, aby som za neho obetovala všetko, čo budem počas troch mesiacov konať a trpieť. Sľúbila som mu to a predstavená mi to tiež dovolila. Potom mi ešte povedal, že trpí preto, že dával prednosť svojim záležitostiam pred Božou cťou, priveľmi sa staral o svoje dobré meno, pre nedostatok lásky k spolubratom a napokon pre veľkú prirodzenú príchylnosť k tvorom, ktorú prejavoval pri duchovných náukách, čo sa Bohu veľmi nepáči.“

Tieto tri mesiace boli pre sestru Margitu Máriu dobou ťažkého mučeníctva. Cítila sa, akoby sa ustavične pohybovala v ohni. Ale z plameňov utrpenia vypučali kvety milostí. Po uplynutí stanovenej doby vošiel oslobodený rehoľník plný radosti a slávy do neba. Svojej osloboditeľke sľúbil, že ju bude z neba chrániť.

podporte nás sdzr

Očistec, toto väzenie Božskej spravodlivosti, nebolo pre dôverníčku Ježišovho Srdca uzavretým miestom. Pán jej tam dal veľmi často nazrieť. Po smrti jednej sestry kláštora v Paray bola veľmi potešená zjavením a priznaním zosnulej sestry, ktorá musela prejsť strašným smrteľným zápasom. Jej duša by bola bez najsvätejšej Panny stratená. Diabol myslel, že už ju má vo svojich pazúroch. Tá sestra potom zjavila súcitnej svätici, aké muky znáša v očistci.

Hovorila: „Hoci trpím z mnohých príčin, predsa tri veci mi pôsobia väčšie muky ako všetko ostatné. Prvý je môj sľub poslušnosti, ktorý som tak zle plnila, lebo som počúvala len v tom, čo sa mi páčilo. Takú poslušnosť Boh zavrhuje. Druhou je môj sľub chudoby, lebo som nechcela, aby mi kedy niečo chýbalo a zaobstarávala som svojmu telu mnohé zbytočné občerstvenia. Ach, tie rehoľníčky, ktoré chcú mať viac, než je potrebné, sú u Boha v nenávisti. Treťou príčinou sú moje chyby proti láske, pretože som rozsievala roztržky a v nich s inými žila. Preto mi tiež neprospievajú modlitby, ktoré sú za mňa konané a Najsvätejšie Srdce Ježišovo pozerá na moje muky bez zmilovania, pretože som nemala zľutovanie s tými, ktorých som videla trpieť.“ Úbohá sestra bola asi z tých, ktorí Božiu služobnicu prenasledovali a teraz sa k nej musela obrátiť s prosbou pomoci o úľavu.

Láska Margity Márie sa vzťahovala na všetkých týchto väzňov Božej spravodlivosti. Matke de Saumaise napísala: „Volám ich len mojimi trpiacimi priateľkami.“ 

Keď sa raz modlila za dve osoby, ktoré požívali vo svete veľkú vážnosť, jednu z nich videla odsúdenú na dlhé očistcové muky. Všetky modlitby a príhovory, ktoré boli Bohu obetované za pokoj tejto duše, boli privlastnené zosnulým niektorých rodín, ktorá oná duša priviedla do biedy nedostatkom lásky a zmyslu pre spravodlivosť. Pretože tým rodinám nezostali prostriedky, aby dali za svojich zosnulých slúžiť sväté omše, Pán usúdil, aby im bolo týmto spôsobom všetko nahradené.

Raz na Nový rok sa svätica modlila za tri zosnulé priateľky. Dve zomreli ako rehoľníčky, tretia žila vo svete. „Ktorú z nich mám vyslobodiť ako novoročný dar pre teba?“ pýtal sa jej Pán.

V hlbokej pokore ho prosila, aby zvolil sám. Nato oslobodil dušu svetskej osoby a povedal, že ho menej bolí, keď vidí trpieť duše rehoľných osôb, pretože im v živote dával viac prostriedkov, aby sa zachovávaním svojich pravidiel posvätili.

Povesť o nadprirodzenej známosti, ktorú mala sestra Alacoque s dušami v očistci, sa časom tak rozmohla, že ľudia prichádzali, aby sa od nej dozvedeli niečo o svojich zosnulých. 

Sestra odpovedala pokorne: „Či viem, čo sa deje v očistci?“ 

Ale raz predsa len jednému pýtajúcemu sa odpovedala: „Boh preukázal N. veľkú milosť. Vzal ho do neba. M. bol v očistci len tak a tak dlho.“ Iných opäť napomínala, aby v modlitbách neustávali.

Keď zomrela manželka lekára Billeta, zjavila sa jej a poverila ju, aby oznámila jej mužovi dve tajomstvá, týkajúce sa spravodlivosti a spásy jeho duše. Podobné posolstvá sa Matke Greyfié nepáčili, preto nechcela tento odkaz odovzdať. 

Čoskoro potom sa zjavila tá pani sestre Alacoque po druhý raz, ale predstavená sa stále ešte zdráhala. V noci nato nastal v cele Matky Greyfié strašný lomoz, až sa celkom chvela hrôzou. Keď sa spamätala, dala rýchlo lekára o všetkom upovedomiť.

ZDROJ: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2022/06/zmierna-obet-za-duse-v-ocistci.html

FACEBOOK DLHODOBO BLOKUJE NÁŠ OBSAH A ŽIVÉ VYSIELANIA. NAŠE VYSIELANIA MÔŽETE AJ NAĎALEJ SLEDOVAŤ NA NAŠEJ STRÁNKE A YOUTUBE KANÁLI. PRIDAJTE SA TIEŽ DO NAŠEJ SKUPINY NA TELEGRAME AK CHCETE ZOSTAŤ PRAVIDELNE INFORMOVANÍ, ALEBO SA PRIHLÁSTE NA ODBER NOVINIEK EMAILOM.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás