Medžugorie – Adventné posolstvo Panny Márie

Advent je časom, kedy nás Mária zvlášť pozýva k stíšeniu sa. Vyzýva nás, aby sme svoj zrak upreli na Ňu a Jej Syna. My sme si pre vás v čase adventu pripravili niekoľko relácií na túto tému. V tejto relácii je hosťom Terka Gažiová zo spoločenstva Svetlo Máriino, ktoré pôsobí v Medžugorí. Terka hovorí o momentálnej situácii u nich v Medžugorí a dáva do pozornosti posolstvo Márie o advente. Taktiež sa v relácii veľa hovorí o tom, k čomu nás naša Matka pozýva. Ak nepoznáte pátra Slavka Barbarića, všetko o jeho živote sa dozviete práve v tejto relácii. Pozývame vás modliť sa spolu so spoločenstvom z Medžugoria každého 2. v mesiaci na úmysel za neveriacich. 

AKÁ JE SITUÁCIA V MEDŽUGORÍ A AKO TO TAM VYZERÁ 

Podľa slov tamojších vizionárov sa v Medžugorí zjavuje Panna Mária každý večer. Vizionári neustále opakujú: ,,Toto je čas milosti, kým Mária prichádza medzi nás. Keď sa zjavuje, vtedy hovorí: ,Zostanem s vami dovtedy, kým mi to Najvyšší dovolí. Využite tento čas na vaše osobné obrátenie.´“ Panna Mária sa začala zjavovať v roku 1981 šiestim vizionárom. Prisľúbila zjaviť šiestim vizionárom 10 tajomstiev a keď všetci dostanú po 10 zjavení, prestanú sa im denné zjavenia. Preto traja z nich už nemajú denné zjavenia a ostatným trom sa Matka ešte zjavuje každý večer. Keď k nim prichádza Mária v tomto adventnom období, na Jej tvári vidia obrovskú radosť a lásku, prichádza veľmi radostná. Teší sa z toho, že Jej ešte Najvyšší dovolí prichádzať medzi nás. Stále sa za nás modlí, žehná nás. Nesie nás všetkých vo svojom srdci, prihovára sa za nás. Panna Mária nám vždy dáva posolstvá každého 25. v mesiaci a to posolstvo je pre celý svet. 

podporte nás sdzr

MÁRIINO POSOLSTVO DO ČASU ADVENTU 

Do tohto milostivého času adventu sa nám Mária prihovára a nechce, aby sme podľahli panike, strachu, či zmätku. Prichádza so slovami útechy a ukazuje nám, čo je najdôležitejšie. Hovorí: ,,Drahé deti. Toto je čas lásky, tepla, modlitby a radosti. Modlite sa deti moje, aby sa malý Ježiš narodil vo vašich srdciach. Otvorte svoje srdcia Ježišovi, ktorý sa dáva každému z vás. On ma poslal, aby som bola radosťou a nádejou v tomto čase. A ja vám hovorím, bez malého Ježiša nemáte nežnosť, ani pocit neba, ktorý je ukrytý v novorodeniatku. Preto, deti moje, pracujte na sebe. Čítaním svätého písma odkryjete Ježišovo narodenie a radosť, ako v prvých dňoch, ktoré Medžugorie darovalo ľudstvu. Dejiny sa stanú pravdou, ktorá sa aj dnes opakuje vo vás a okolo vás. Pracujte a budujte pokoj skrze sviatosť zmierenia. Zmierte sa s Bohom, deti moje, a uvidíte zázraky okolo vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 

K ČOMU NÁS MÁRIA POZÝVA 

  • Sviatosť zmierenia
  • Čítanie sv. písma 
  • Viac času na modlitby 
  • Dávať sa iným – láska k blížnym

Sama je nám v tomto príkladom a vzorom. V advente kráčame v modlitbe, v načúvaní Božieho Slova a potom prichádzame k blížnym a darujeme sa im (ako Mária prišla k Alžbete). 

ŽIVOT FARNOSTI V MEDŽUGORÍ 

Úcta k pátrovi Slavkovi Barbarićovi: 

Slavko Barbarić bol františkánom, ktorý v Medžugorí pôsobil od začiatku zjavení. Vyštudoval teológiu a psychoterapiu v Nemecku. Neskôr, hneď ako sa začali zjavenia ho poslali do Medžugoria, aby preskúmal, že zjavenia nie sú vymyslené. Dal sa k dispozícii Panne Márii a otvoril sa pre zjavenia. Bol veľkým priateľom vizionárom, duchovne ich viedol. Položil základy posolstiev a všetkého, čo sa v Medžugorí odohráva – program, aký z Medžugoria poznáme. Tiež založil medzinárodný festival mladých, kde posledné roky prichádza 60-70 tisíc mladých z celého sveta. Napísal niekoľko kníh o tom, ako žiť svätú omšu srdcom, modliť sa srdcom, spovedať sa srdcom, o hlavných témach Panny Márie. Založil dedinku Matkina dedinka, kde sú siroty a sociálne prípady. Založil komunitu Milosrdný otec. Každé ráno začínal modlitbou na Podbrde i Križevaci. Denne bol otvorený rozhovorom s pútnikmi. Hovoril viacerými svetovými jazykmi. Bol nesmierne pokorný, vždy tu prítomný pre pomoc druhým. 

Páter Slavko Barbarić sa stal pre obyvateľov Medžugoria nádherným príkladom, ako žiť posolstvo Panny Márie. Mnohí ho poznali osobne. Hovorí sa o ňom, že žil srdcom. Zomrel vznešeným spôsobom – pri rozjímaní krížovej cesty pod krížom po tretej hodine popoludní. Panna Mária druhý deň po jeho smrti 25. novembra 2000 dala posolstvo, v ktorom povedala: ,,Radujem sa s vami a chcem vám povedať, že váš brat Slavko je v nebi a oroduje za vás.“ Po dvadsiatich rokoch od jeho smrti sa začal proces beatifikácie a farnosť v Medžugorí verí, že jedného dňa bude vyhlásený za svätého. V modlitbách s úctou prosia, aby im a nám všetkým pomáhal. Spomínajú na neho vždy s vďačnosťou na to, že vždy žil tak, ako vraví Mária. 

Modlitby na Podbrde každého 2. v mesiaci:  

,,Modlite sa za tých, ktorí nemajú milosť pocítiť lásku môjho Syna.“ 

Panna Mária pozýva stále od roku 1987 modliť sa každého 2. v mesiaci za jeden z najvážnejších úmyslov – modlitba za neveriacich, za tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku. Túto úlohu má na starosti vizionárka Mirjana Dragičevič Soldo, ktorá mala pravidelne zjavenia každého 2. v mesiaci od augusta 1987 až do 2. marca 2020. Keďže jej sa tieto zjavenia skončili, farnosť pokračuje v modlitbách aj naďalej a zjavenia si týmto spôsobom pripomínajú. 

,,Často som sa ako mladý kňaz pýtal, čo je najväčší hriech človeka. Pýtal som sa múdrych, čítal som, hľadal som odpoveď, až som na ňu prišiel. Najväčším hriechom človeka je nedostatok lásky. Keď človek má lásku, všetko dokáže. Keď láska chýba, vznikajú ťažké rany. (Slavko Barbarić) 

,,Kto zakúsi Božiu lásku, jeho život sa úplne mení. Začína sa viac modliť, má vzťah s Bohom. Keď zakúsime, že nás Boh miluje, na lásku odpovedáme láskou.“ 

,,Všetko zlo, ktoré je vo svete má jednu príčinu – človek nespoznal Božiu lásku.“ (Slavko Barbarić) 

Spracovala: Dominika Knapová

ONLINE RELÁCIU ADVENTNÉ POSOLSTVO Z MEDŽUGORIA NÁJDETE TU:

Medžugorie - Adventné posolstvo Panny Márie 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás