Svätí o hodnote Eucharistie

Nechajme sa poučiť výrokmi svätých o veľkom tajomstve Eucharistickej úcty na ich ceste k dokonalosti.

⚪ SVÄTÝ JÁN MÁRIA VIANNEY

,,Všetky dobré skutky spolu nestoja za jednu svätú omšu, pretože sú to ľudské diela a omša je Božím dielom.“

,,Nič nie je pre Satana strašnejšie, ako časté a hodné sväté prijímanie.“

,,Keby sme poznali cenu obety svätej omše, alebo skôr keby sme mali hlbšiu vieru, zúčastňovali by sme sa na nej s oveľa väčšou horlivosťou.“

⚪ SVÄTÝ JÁN BOSCO

,,Chceš, aby ti Pán dal veľa milostí? Navštevuj Ho často. Chceš, aby ti dával darčeky len zriedka? Navštevujte Ho zriedka.“

,,Chcete byť veselí a spokojní? Milujte celým srdcom Ježiša prítomného v Oltárnej sviatosti.“

,,Prijímanie nie je pre svätých, ale pre tých, ktorí sa chcú stať svätými. Chorým sa podávajú lieky a slabým potrava.“

,,Časté návštevy Ježiša v Eucharistii premenia bežných ľudí na svätých.“

⚪ SVÄTÁ SESTRA FAUSTÍNA

,,Jediná svätá omša, ktorej sa zúčastníš vo svojom živote, viac ti osoží, ako početné obetovanie inými za teba po tvojej smrti.“

„Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím svätému prijímaniu.“ (Den. 1392).

,,Len jedno ma drží, a to sväté prijímanie, z neho čerpám silu, v ňom je moja moc. Bojím sa života v ten deň, keď nemôžem prijať sväté prijímanie. Bojím sa seba samej. Ježiš ukrytý v hostii je mi všetkým. Zo svätostánku čerpám silu, moc, odvahu, svetlo…“ (Denníček 1037)

„Ježišu, v mojom živote je ešte jedno tajomstvo – najhlbšie, ale aj najsrdečnejšie –, si to ty sám v podobe chleba, keď prichádzaš do môjho srdca. Tu je celé tajomstvo mojej svätosti. Tu moje srdce spojené s tvojím stávajú sa jedným, tu už neexistujú nijaké tajomstvá, lebo všetko tvoje je moje, a moje – tvoje…“ (Den. 1489)

⚪ SVÄTÝ JÁN PAVOL II.

,,Prijímajme sväté prijímanie čo najčastejšie – každý deň. Svet potom bude lepší, pretože sa staneme lepšími…“

,,Eucharistia je tajomstvom môjho dňa. Dáva silu a zmysel všetkým mojim činom.“

,,Eucharistia je najväčší poklad, ktorý v Cirkvi máme. Boh sa nám dáva v podobe chleba, aby sme sa ním mohli nasýtiť a aby nás mohol premieňať a pripodobňovať sebe. Toto jedlo nám dáva silu, aby sme si v boji dobra so zlom vždy vybrali dobro.“

V závere svojej encykliky Ecclesia de Eucharistia pripomína, že ,,pred našimi očami stoja príklady svätých, ktorí v Eucharistii našli pokrm na ich ceste k dokonalosti.“

💫 Svätých spája spaľujuca túžba byť s Eucharistickým Kristom. Celé ich bytie sa sústreďovalo na prežívanie svätej omše a zohrávala takú veľkú úlohu, že žiť pre nich znamenalo vlastniť Eucharistického Ježiša.

Svätý Ján Bosco, svätý Ján Mária Vianney, svätá Faustína a svätý Ján Pavol II.: vyproste nám milosť živej viery, aby každá prijatá sviatosť bola pre nás privilegovaným stretnutím s Ježišom, a aby sa Eucharistia stala stredobodom celého nášho života a premenila ho na lásku.

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Mária Lipták – Rytier Nepoškvrnenej ⚔️💙

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás