Varovanie – nová kniha o osvietení svedomia

Varovanie - nová kniha o osvietení svedomia 1

Panna Mária Marii Esperanze vo venezuelskej Betánii povedala: „Prichádza veľká chvíľa veľkého dňa svetla.” Táto strhujúca kniha ponúka svetu doposiaľ najdôkladnejšie objasnenie „varovania“ alebo „osvietenia svedomia“ – zlomového okamihu v dejinách ľudstva, kedy každý človek uvidí svoju dušu tak, ako ju vidí Boh. Nejde pritom o žiaden výmysel, ale o monumentálnu udalosť, o ktorej hovoria svätci […]

Zástanca LGBT páter James Martin a jeho nová kniha

Zástanca LGBT páter James Martin a jeho nová kniha 2

Katolícka duša je plná smútku, keď musí kritizovať člena kedysi slávnej Spoločnosti Ježišovej, ktorú založil svätý Ignác z Loyoly, náboženského rádu, ktorý pre Cirkev urobil toľko dobra. Bohužiaľ, corruptio optimi pessima – skaza najlepších je najhoršia. Táto úvaha mi prichádza na myseľ pri pohľade na knihu pátra Jamesa Martina, SJ, Building a Bridge:How the Catholic Church and the LGBT […]

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu 28. deň

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok

▶️▶️ Odovzdať sa Božiemu Milosrdenstvu: aj tento príspevok je vysielaný, organizovaný a hradený z dobrovoľných príspevkov darcov. AK CHCETE PRISPIEŤ, môžete tak urobiť na: Podporte nás Štvrtý týždeň – Odovzdám sa milosrdnej Matke 28. deň – Márii zverím moju prácu a povinnosti – video Modli sa srdcom v spojení s Máriou (Den. 32) Modlitba k Duchu Svätému […]