Zabudnutá sila pôstu

Emmanuela Maillard známa ako sestra Emmanuela z Medžugoria, rehoľníčka Komunity Blahoslavenstiev – už od roku 1989 žije a pôsobí v Medžugorí. Sama bola svedkom mnohých zázračných situácií, kde sa zjavila Božia moc a ochrana Panny Márie.

Emmanuela

Zabudnutá sila pôstu

Pôst a modlitba kráčajú spolu, sú ako dvojičky. Pôstom a modlitbou môžeme poraziť satana, dosiahnuť uzdravenie – duchovné, psychické i telesné a môžeme nimi dosiahnuť vyslobodenie duší z očistca. Prostredníctvom modlitby a pôstu je možné spoznať svoje povolanie, svoju špeciálnu úlohou v Kristovom tele, v Cirkvi a vo svete. Tí, ktorí sa postia, sú viac inšpirovaní a vedení Duchom Svätým ako tí, ktorí sa nepostia. 

Hlavné posolstvo našej Pani o pôste znie: „Drahé deti, pozývam vás postiť sa o chlebe a vode každú stredu a piatok. Pretože iba cez modlitbu a pôst môžete zastaviť vojny, predchádzať vojnám a zmeniť prírodné zákony.“ Nenachádzame sa teraz v čase vojny? V čase duchovnej vojny? Teraz vojna zúri dokonca aj v Cirkvi. Naša Pani nám dala nástroje na porazenie zla – modlitbu a pôst.

Otec Slavko, začiatkom vojny v r. 1991, zorganizoval v Medžugorí svoj prvý seminár modlitby a pôstu. Približne 20 ľudí sa počas piatich dní postilo o chlebe a vode. V závere tohto seminára pozval vizionárku Mariju Pavlovič na modlitbu ruženca a požiadal ju, aby sa počas zjavenia spýtala našej Pani, či nechce niečo povedať účastníkom seminára. Panna Mária zanechala toto posolstvo: „Moji najmilovanejší, aké ľahké by bolo pre mňa zastaviť túto vojnu, keby som našla viac ľudí, ktorí by sa postili a modlili ako vy. Stačilo by iba viac ľudí…“ Vojna sa skončila v r. 1995 a toto povedala na konci r. 1991. Celému tomu ničeniu, utrpeniu, smrti, by sa mohlo predísť, keby sme počúvali toto posolstvo a uviedli ho do praxe.

Pôst je preto tak mocný a silný proti satanovi, lebo je náročný. Je to obeta Pánovi a satan nenávidí tých, ktorí sa postia. Bude presviedčať, že pôst je hlúpy, nezmyselný a je nad naše sily. On nechce, aby sme sa postili. Všetci svätí sa postili a naša Pani hovorí, že na pôst sa zabudlo. V Katolíckej Cirkvi sa postíme na Popolcovú stredu a na Veľký piatok. Dáme si dobrú rybu a povieme si: „Postil som sa.“ Nie je to však pôst o chlebe a vode. Od dávnych čias sa pôst praktizoval. Židia sa postili v pondelky a štvrtky, kresťania – na spôsob Krista – v stredy a piatky.

V prvých rokoch zjavení ľudia prinášali k našej Pani chorých ľudí a hovorili: „Matka, Mária, mohla by si, prosím, uzdraviť túto osobu?“ Ona povedala: „Ja neuzdravujem, sám Boh uzdravuje, ale budem sa modliť k môjmu Synovi za tohto chorého človeka a pozývam rodinu tohto chorého, aby sa modlila a postila za neho. Pretože ak sa modlíte a postíte, dosiahnete oveľa viac uzdravení.“ Mnoho uzdravení je hore pozastavených, pretože sa nepostíme! Niekedy sa za chorých ani len nemodlíme!

Pre duše v očistci je náš pôst a modlitba úkonom lásky k blížnemu. Duše v očistci trpia oveľa viac ako je akékoľvek najväčšie utrpenie na zemi. Chceme im týmto umožniť, aby sa dostali do neba a uzreli nádhernú tvár Boha. Je to tá najväčšia blaženosť, akú si vieme predstaviť! 

Prečo práve chlieb a voda? Všetko, o čo Panna Mária v Medžugorí žiada, je prepojené na Ježiša. Ona je milovníkom Eucharistie. Keď rozpráva o chlebe ako o základnom jedle, je to preto, lebo Ježiš sa stal chlebom života. Ježiš sa nestal banánom, ani cibuľou, ani zemiakom, ale chlebom života! Zrnko pšenice musí ísť do zeme a odumrieť. Až keď je mŕtve, vyrastie a vyprodukuje viac zŕn. Je to hojná úroda. Toto je obraz život Pána Ježia. On zomrel, aby mohol  vstať zmŕtvych a ovocím je spása. Preto je naša Pani tak spojená s chlebom.

Existuje zlý a dobrý chlieb. Nedobrý chlieb je ten, ktorý nájdeme v akomkoľvek obchode. Pšeničný biely. Pšenica bola modifikovaná a to vám môže spôsobiť bolesť hlavy a iné symptómy. Vyhýbajte sa pšenici z obchodu, pretože vám môže uškodiť. Odporúčam použiť špaldu. Špalda je kráľovnou zŕn. Kvalita vášho chleba je veľmi dôležitá, pretože musíte byť zdraví. Cieľom našej Pani je, aby sme boli zdraví a mali blízky vzťah k Ježišovi s dobrým chlebom.

Prečo sa postiť v stredy a v piatky? Pretože medzi týmito dvomi dňami je štvrtok. Naša Pani si žiada, aby sme každý štvrtok slávili ako svätý štvrtok, na pamiatku Poslednej večere, kedy Ježiš sám seba ustanovil za živý chlieb, aby mohol prísť do našich sŕdc vo svätom prijímaní. Pôstom o chlebe deň pred tým, vstupujeme do tajomstva chleba života. Po štvrtku sa postíme o chlebe ešte jeden deň, aby sme neopustili príliš rýchlo toto tajomstvo. To všetko je o Eucharistii!

Čo sa týka množstva chleba, je potrebné ho zjesť toľko, koľko potrebujeme, aby sme vládali fungovať, pretože tieto dni sú dňami pracovnými, nie oddychu. Pri tom je nevyhnutné veľa piť. Voda môže byť prevarená, chladná, studená alebo trocha čaju.

Pôst nám pomáha rozoznať, čo je v nás zlé. Odhaľuje veľa vecí a my potom môžme na nich pracovať. Ježiš sa postil 40 dní na púšti, aby bojoval proti satanovi. Uveďme do praxe aj my pôst a onedlho uvidíme jeho ovocie.

Modlitbou a pôstom môžeme zastaviť vojny! Prvá vojna je tá, ktorú nosíme v srdci, ak niekoho nenávidíme – v rodine, vo farnosti, v našom meste, v krajine a vo svete. Pôst je neskutočne silný. Úsilie, ktoré musíme vynaložiť počas pôstu, je 100 krát viac zaplatené v ovocí pôstu, v porovnaní s obetou, ktorú musíme vykonať zo srdca a z lásky. Toto je nepoznaná sila pôstu. Používajme ju!

Naša Pani hovorí: „Drahé deti, IBA modlitbou a pôstom môžete zastaviť vojny, predchádzať vojnám a môžete zmeniť prírodné zákony.“ Tzn. zemetrasenia, záplavy, tsunami, požiare, epidémie, koronavírus… Panna Mária sa na nás spolieha! Staňme sa nástrojmi v rukách Boha, apoštolmi lásky, aby sme urýchlili koniec všetkých katastrof. Potom zavládne pokoj v našich rodinách, farnostiach, v mestách, vo svete a bude sa vlievať do našich sŕdc ako rieka.

VIDEO SESTRA EMMANUELA – ZABUDNUTÁ SILA PÔSTU SI MÔŽETE POZRIEŤ TU:

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

One Response

  1. Zdravím,

    bolo by skvelé, keby sa/Ste znova na webe začali zverejňovať kázne Maroša Kuffu 🙂
    Viem, sem to nepatrí, no pod Marianove videá tu na webe sa nedá vložiť komentár.

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás