Pápež František: Pravá úcta k Panne Márii rastie rozjímaním o Božom slove

Vatikán 17. februára (Vatican News) Pri príležitosti generálnej kapituly Kongregácie mariánskych klerikov Nepoškvrneného počatia Panny Márie prijal v piatok 17. februára Svätý Otec František jej členov na audiencii vo Vatikáne. V súvislosti s 350. výročím založenia ich inštitútu im vo svojom príhovore zdôraznil hlavné línie spirituality ich zakladateľa sv. Stanislava, „aby si uctili dedičstvo, ktoré im svojou húževnatosťou zanechal“.

Láska k Panne Márii, modlitba za utrpenia a pozornosť voči chudobným – to sú tri základné body spirituality „poznačené živým asketickým a pastoračným dynamizmom“, na ktoré sa pápež František zameral pri audiencii spomínanej mariánskej kongregácie založenej v poľskom Krakove. Ako pápež pripomenul, sv. Stanislav sa nevzdal, lebo dôveroval sile Ducha Svätého.

K prvému aspektu spirituality svätca, ktorou je mariánska úcta, pápež uviedol, že ide o napodobňovanie jej evanjeliového života, „pretože pravá úcta k Pánovej Matke sa živí a rastie počúvaním a rozjímaním Božieho slova“. Pápež František ďalej pokračoval o druhej duchovnej línii i pripomenutím histórie:  

„Druhý aspekt: modlitba za zosnulých, ktorá charakterizuje eschatologický rozmer vašej kongregácie. Sv. Stanislav však do tohto pohľadu na konečný horizont vkladá osobitnú modlitbu za dve veľké skupiny chudobných svojej doby: za vojakov, ktorí padli v boji, a za tých, ktorí zomreli na mor. Dnes je to potrebné za vojakov: sú padlí všade! Len si pomyslite, že v 17. storočí v dôsledku epidémií a vojen zahynulo asi 60 percent obyvateľov Európy! Vtedy bolo potrebné modliť sa za duše mŕtvych a za útechu rodín a spoločenstiev, poznačených smútkom a oplakávaním straty svojich blízkych.“

Pri tretej črte spirituality prítomnej kongregácie, starostlivosti o chudobných, pápež vyzdvihol, že pomohli vážnym problémom doby ako „oslabenie viery, nedostatok kňazských a rehoľných povolaní, stav chudoby veľkej časti obyvateľstva“. Svätý Otec ich preto ďalej povzbudil, aby po sv. Stanislavovi „prevzali štafetu“, tvorivo reagovali na výzvy súčasnosti a nenechali sa odradiť. Na záver im pápež pripomenul tri mariánske tituly, ktorými ich sv. Ján Pavol II. vyzval uctievať Pannu Máriu:

„Mária «Sídlo múdrosti», aby vaše svedectvo o evanjeliu bolo pevné a spoľahlivé; Mária «Utešiteľka trpiacich», aby ľudia našej doby našli vo vás lásku a porozumenie a aby ich vaša láska a nezištná služba priťahovala k Bohu; Mária «Matka milosrdenstva», aby ste boli bohatí na materinský súcit s dušami vykúpenými Kristovou krvou a vám zverenými.“

ZDROJ: Pápež František: Pravá úcta k Panne Márii rastie rozjímaním o Božom slove (tkkbs.sk)

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

One Response

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás