Tajomstvá Medžugoria – prichádza nová éra?

panna maria medjugorie sdzr

Úsmev vizionárky Vicky môže byť predzvesťou toho. aký bude život na zemi v novej ére, ktorú prorokovala Panna Mária. Jedného dňa bude 10 tajomstiev Medžugoria patriť minulosti. Po ich naplnení bude svet veľmi odlišný a zmení sa k lepšiemu. Tajomstvá znamenajú koniec jednej éry a úsvit novej. Táto nová éra bude érou pokoja. Panna Mária sa pri svojom prvom zjavení v Medžugori predstavila ako Kráľovná pokoja. Jej úlohou, ako dobrej kráľovnej, je doviesť svoj ľud do tejto novej éry, kde bude ľudstvo žiť v novoobjavenej harmónii s Bohom. Ježiš bude žiť a kraľovať vo všetkých srdciach. Ale vo súčasnom hriešnom stave na to ľudstvo nie je pripravené. A tak konečným cieľom desiatich tajomstiev je očistiť ľudstvo a obnoviť opravdivý vzťah medzi Bohom a človekom.

Vizionárka Marija povedala: “Do budúcna sa pozerám optimisticky. Ak všetci začneme žiť posolstvá Panny Márie,  zrodí sa nový svet.” A tak tajomstvá znamenajú aj koniec Satanovho súčasného železného zovretia ľudstva. V posolstvo z 14.4.1982 Panna Mária hovorí: “Storočie, v ktorom žijete, je pod mocou satana. Keď sa všetky tajomstvá splnia, bude jeho moc zničená. Satan sa stáva ešte agresívnejším, pretože stráca moc. Rozbíja manželstvá, šíri nesvornosť medzi kňazmi, trýzni ľudí a dokonca aj zabíja. Preto sa pred ním chráňte modlitbou, pôstom a predovšetkým spoločnou modlitbou. Obnovte používanie svätenej vody, noste pri sebe posvätené predmety a vystavte ich vo vašich domovoch.”     

Naplniť sa musí proroctvo Panny Márie z Fatimy: “Nakoniec moje Nepoškvrnené srdce zvíťazí!” O 74 rokov neskôr Panna Mária v Medžugori prezradila, že čas jej Trimfu je blízko: „Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Teraz ako nikdy predtým, čo sa začal uskutočňovať môj plán, je satan silný a chce prekaziť moje plány pokoja a radosti, aby ste si mysleli, že môj Syn nie je pevný vo svojich rozhodnutiach. Preto vás všetkých pozývam, drahé deti, aby ste sa ešte viac modlili a postili. Pozývam vás, aby ste sa deväť dní odriekali, aby sa s vašou pomocou uskutočnilo všetko, čo chcem uskutočniť skrze tajomstvá, ktoré som začala vo Fatime. Volám vás, drahé deti, aby ste teraz pochopili dôležitosť môjho príchodu a vážnosť situácie! Chcem zachrániť všetky duše a obetovať ich Bohu. Preto sa modlime, aby sa uskutočnilo úplne všetko, čo som začala!  (25.8.1991)

podporte nas - prispevky

O. Jozef Zovko prorokoval konkrétnejší obsah Triumfu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Niekedy je označovaný aj ako “siedmy vizionár” a niet žiadnych pochýb, že o. Zovko, farár v Medžugorí, má svoje vlastné mystické skúsenosti. 26.4 1992 povedal mníške sr. Emmanuele: “Tu sa končí veľká vojna, ktorá sa začala v Európe príchodom komunizmu. Tu sa napĺňa proroctvo z Fatimy – obrátenie sveta a debakel ateistického komunistického režimu. A tu, kde bol komunizmus a zlo azda najhlbšie zakorenené, sa zjavuje Panna Mária a odohráva sa tu niečo grandiózne a jedinečné: Triumf Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, odstránenie ľudských chýb, pretvorenie ľudských sŕdc, zmena zmýšľania a začiatok nového, lepšieho sveta.”

Vizionárka Mirjana Soldo: “Nebojte sa mať deti!”

Mirjana Soldo vie podrobnosti niekoľkých tajomstiev. To znamená, že musí niesť ťažký kríž, no napriek tomu má aj nesmiernu radosť, pretože pozná taktiež podrobnosti o triumfe Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. 

Vizionári z Medžugoria poznajú budúcnosť a aj tak žijú v manželstve a majú deti. Ivanka, ktorá ako prvá uvidela Pannu Máriu, mala prvá aj dieťa. Dnes majú všetci vizionári deti – spolu 17. Mirjana povedala: ľudia sa mýlia ak sa rozhodnú nemať deti. Sr. Emmanuela sa jej opýtala: Včera ste odovzdali silné posolstvo Panny Márie: “Nebojte sa mať deti. Mali by ste sa radšej báť, že žiadne nebudete mať! Čím viac detí budete mať, tým lepšie!”. Mirjana odpovedala: “Áno Panna Mária to povedala. Ja tiež viem, prečo to povedala… ale viac vám povedať nemôžem. Keď sa odhalia tajomstvá, ľudia pochopia, prečo bolo pre nich také dôležité mať veľa detí. Všetci čakáme na Triumf Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.” 

? Nakoľko nás sociálne siete začali blokovať prosíme Vás? o registráciu aby sme Vás vedeli informovať o našich akciách: prihláste sa na odber noviniek

Ježiš bude kraľovať vo všetkých srdciach. Historickým poslaním Panny Márie je priviesť Ježiša na svet. Od Ježiša dostáva všetko a touto silou a láskou, ktorú zdieľajú s Ježišom vedie každého, kto Jej to dovolí k Ježišovi. Pri všetkom čo robí je Ježiš mierou aj prostriedkom.  Preto nemôžeme povedať, že Srdce Panny Márie zvíťazilo pokiaľ všetky ľudské srdcia nespočinú v Ježišovej láske a pokoji. Cieľom zjavení v Medžugori je preto obrátenie celého sveta. A prečo svoj Triumf spojila s Ježišovou prítomnosťou vo všetkých ľudských srdciach? Triumf Nepoškvrneného Srdca Panny Márie prinesie éru pokoja. Nepríde to cez politikov ale preto, že ľudstvo sa zmieri s Bohom. Jedinečná pokojná atmosféra Medžugoria je otvoreným oknom do budúcej éry. Tento pokoj, ktorý zažili milióny pútnikov má byť prinášaný späť domov prostredníctvom osobného obrátenia, svedectva a modlitby tých, ktorí prichádzajú do Medžugoria. 

“Drahé deti! Dnes som šťastná, že vás vidím v takom veľkom počte a že ste odpovedali a prišli žiť podľa mojich posolstiev. Pozývam vás, milé deti, aby ste sa stali mojimi radostnými nositeľmi pokoja v tomto nepokojnom svete. Modlite sa za pokoj, aby čím skôr zavládol čas pokoja, ktorý moje srdce netrpezlivo očakáva.” (25.6.1995)

„Drahé deti! Toto je čas veľkých milostí, ale aj čas veľkých skúšok pre všetkých, ktorí chcú nasledovať cestu pokoja. Preto vás znovu, milé deti, pozývam modlite sa, modlite sa, modlite sa nie slovami, ale srdcom. Prežívajte moje posolstvá a kajajte sa. Uvedomte si tento dar, že mi Boh dovolil byť s vami, zvlášť dnes, keď vo svojich rukách mám malého Ježiša – Kráľa pokoja. Chcem vám dať pokoj, aby ste ho niesli vo svojich srdciach a darujte ho druhým, kým Boží pokoj nezavládne vo svete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. “ (25.12.2002)

Keď chceme dosiahnuť pokoj, treba žiť odkaz Medžugoria: zúčastniť sa každý deň na svätej omši, prijímať Eucharistiu, adorovať, každý deň sa modliť ruženec, čítať Sväté Písmo, postiť sa o chlebe a vode v stredu a piatok a pravidelne no hlavne dobre sa spovedať. Vtedy dosiahneme pokoj, po ktorom tak veľmi túži každý z nás

Zdroj: Mystic Post

Spracovala: Natália Senderáková

Medžugorje SDZR

Terka Gažiová – 5 kameňov Medžugoria

O. Marinko Šakota: 40 rokov zjavení v Medžugori

Exkluzívny rozhovor so sr. Emmanuelou: Boj o deti a rodinu sa stupňuje

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás