Pôst mi zachránil život – skutočný príbeh

Luca z Talianska zažil dojímavým spôsobom, aké pravdivé sú tieto slová. Rozpráva: „Dlhé roky som bol otrokom myšlienok na samovraždu, trápený neustálou túžbou ukončiť svoj život. Čo ma k tomu viedlo, bola bolesť nad životom mojich rodičov, ktorí žili odlúčene, citová neistota, ťažkosti v práci, finančné problémy… a nakoniec aj moje snahy nájsť pomoc v hnutí new age.

Keďže sa mi to nepodarilo, prešiel som na špiritistické praktiky; až po mágiu a okultizmus. Tým som doslova otvoril dvere tme a dovolil som vstup myšlienkam, ktoré mi hovorili, že som nebol stvorený pre život a že všetko, čo podnikám, je odsúdené na neúspech.

V detstve som počul o Medžugorí a vedel som, že tam Panna Mária prosí o modlitbu ruženca a o pôst, aby nám mohla vložiť do srdca pokoj. Či to platilo aj pre mňa? O tom som mal svoje pochybnosti. Ale keď som jedného dňa našiel na internete CD s názvom Pôst prostriedok na uzdravenie a oslobodenie, ihneď som si toto CD kúpil a jedným dychom som si ho vypočul. Na konci som si pomyslel: Prečo by som to nemal skúsiť; postiť sa raz o chlebe a vode 24 hodín? Horšie to už nemohlo byť, pretože v mojom vnútri bola priepasť smútku a strachu. 

Nasledujúci deň, bolo to v stredu, som odštartoval svoj pokus. Povedal som Panne Márii: Keď to nebude fungovať, skončím so svojím životom. To bola celá moja modlitba. No predsa sa udialo vo mne niečo mocné.

Cez deň som cítil, ako do mňa stále viac prichádzal život a ako sa moje srdce stávalo ľahším a slobodnejším. Temné myšlienky, predovšetkým tie, ktoré ma nabádali vziať si život, sa mi odrazu zdali smiešne a hlúpe. 

Bolo mi jasné, že to boli démoni, čo mi celé roky vštepovali do hlavy myšlienky prinášajúce smrť, myšlienky proti životu, proti láske, proti radosti a predovšetkým proti Ježišovi, môjmu Vykupiteľovi!

podporte nás sdzr

V tú stredu sa vo mne všetko zmenilo. Mohol som osobne na tele i na duši pocítiť duchovnú moc pôstu. Dnes žijem ako dieťa Panny Márie s veľkou vďačnosťou, že mi vrátila život.“

Nasledovať Ježiša: Ani wellness, ani fitness nebolo tým, čím sa Pán Ježiš pripravoval na svoje verejné účinkovanie. On sa na 40 dní utiahol na púšť, aby sa tam modlil a postil. Tým nám ukazuje, aký veľký význam má pôst v boji proti pokušeniu. Pán tak dokonale dôveroval pomoci svojho nebeského Otca, že neučinil ani len ten zázrak, aby premenil kamene na chlieb, pretože chcel byť závislým jedine od Otca a len od neho očakával všetku pomoc.

Keď sa my kresťania postíme, tak to robíme v prvom rade preto, aby sme nasledovali Ježišovu pokoru v úplnej závislosti od Otca. 

Kto sa postí ako Ježiš – z lásky – stále viac sa otvára na prijatie Božej vôle, oslobodzuje sa od seba samého a necháva sa napĺňať Duchom Svätým. 

Kde však býva Duch Svätý, tam démoni nemajú miesto. 

Kto sa vnútorne oslobodí od všetkého, čo nie je Boh, toho pokušenie nemôže zviesť a stáva sa schopným pomáhať aj druhým, aby sa oslobodili od škodlivých závislostí.

Linda zo Škótska mala s pôstom hlboký zážitok. Rozpráva: „Môj brat, poslušný, pokojný, ale aj veľmi spoločenský, sa ako študent medicíny dostal do zlých kruhov, ktoré ho zviedli na alkohol a hazardné hry. Čoskoro už nedokázal vykonávať svoje povolanie lekára, stal sa závislým od alkoholu a hier.

Všelijakým spôsobom sme sa pokúšali pomôcť mu, ale bolo to bez úspechu. Nakoniec sme sa s mojou mamou rozhodli, že si urobíme púť k Panne Márii do Medžugoria. To bolo v októbri 2012. 

Keď sme prosili sr. Emmanuel zo Spoločenstva blahoslavenstiev, aby nám pomáhala modliť sa za môjho brata Patricka, povedala mojej matke: ,Keď chcete vyhrať tento boj, nestačí sa len modliť, musíte sa aj postiť. Potom Boh vykoná to svoje.‘

Keď sme sa opäť vrátili domov, začali sme sa s mamou postiť každú stredu a piatok; boli sme len o chlebe a vode. 

A predstavte si, udial sa zázrak! 

Nie naraz, ale krok za krokom: počas nasledujúcich dvoch rokov Patrick prestal s hrami úplne. Dokázal splatiť svoje dlhy a dnes pracuje ako úspešný lekár. Už nie je závislý ani od alkoholu a našiel si milú priateľku. Pôst mal tú moc, že v ňom zlomil niečo, čo nedokázali žiadne naše snahy a slová.“

Sr. Emmanuel Maillard vydala knižnú publikáciu Pôst, prostriedok na uzdravenie a oslobodenie. V prepracovanom talianskom vydaní obšírne rozpráva o prípade Lucu z Talianska (porov. str. 21). Úvodné slovo k tomuto vydaniu knihy napísal svetoznámy exorcista P. Gabriele Amorth. Okrem iného uvádza: „Vedel som o účinku pôstu, ale nepoznal som všetky aspekty, ktoré tu ty tak dôkladne predstavuješ. Čítaním tejto knižky človek naozaj dokáže nanovo objaviť pôst a jeho hodnotu. … Argumenty, ktoré uvádzaš, a predovšetkým príklady, ktoré spomínaš, nám pomáhajú pochopiť, prečo Panna Mária tak veľmi trvá na tomto prostriedku, ktorý je veľmi účinný pre dušu, pre telo a pre apoštolát už tu na zemi, ako aj pre duše v očistci … Bola to s určitosťou Panna Mária, ktorá ťa inšpirovala k tejto knihe. Ďakujem ti a žehnám ťa!“

ZDROJ: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2019/03/post-mi-zachranil-zivot.html

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Pôst mi zachránil život - skutočný príbeh 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

14 Responses

 1. Struggling to unlock your Facebook account? Antiban Pro is here to guide you through the process and help you regain access swiftly and securely. Our platform offers step-by-step instructions and expert advice to assist you in unlocking your locked Facebook account.

  With Antiban Pro, you can navigate through the necessary steps to verify your identity and unlock your account with ease. Whether your account was locked due to suspicious activity or a forgotten password, we provide the resources you need to resolve the issue quickly.

  Why choose Antiban Pro? We prioritize user support and satisfaction, ensuring that you receive the assistance you need to regain access to your Facebook account promptly. Our team of experts is dedicated to helping you overcome any obstacles standing in the way of accessing your account.

  Don’t let a locked Facebook account keep you from connecting with friends and family. Trust Antiban Pro to help you unlock your account and get back to enjoying everything that Facebook has to offer. Take control of your digital presence and regain access today!

  Antiban.pro – [url=https://antiban.pro/en/]tricks for recovering hacked instagram account[/url]

 2. Struggling to unlock your Facebook account? Antiban Pro is here to guide you through the process and help you regain access swiftly and securely. Our platform offers step-by-step instructions and expert advice to assist you in unlocking your locked Facebook account.

  With Antiban Pro, you can navigate through the necessary steps to verify your identity and unlock your account with ease. Whether your account was locked due to suspicious activity or a forgotten password, we provide the resources you need to resolve the issue quickly.

  Why choose Antiban Pro? We prioritize user support and satisfaction, ensuring that you receive the assistance you need to regain access to your Facebook account promptly. Our team of experts is dedicated to helping you overcome any obstacles standing in the way of accessing your account.

  Don’t let a locked Facebook account keep you from connecting with friends and family. Trust Antiban Pro to help you unlock your account and get back to enjoying everything that Facebook has to offer. Take control of your digital presence and regain access today!

  Antiban.pro – [url=https://antiban.pro/en/]instagram locked account solutions[/url]

 3. Are you considering deleting your Instagram account but feeling overwhelmed by the process? Look no further! At Antiban Pro, we understand that sometimes you need a break or want to part ways with social media platforms. Our service provides a seamless solution to delete your Instagram account without any hassle.

  With just a few simple steps, you can bid farewell to your Instagram presence and reclaim your time and privacy. Our user-friendly interface guides you through the process effortlessly, ensuring that your account is permanently deleted without any lingering traces.

  Why choose Antiban Pro? Our platform prioritizes security and confidentiality, ensuring that your personal information remains protected throughout the account deletion process. We value your trust and take every measure to safeguard your privacy.

  Say goodbye to unwanted notifications, endless scrolling, and digital noise. Deleting your Instagram account has never been easier with Antiban Pro by your side. Take control of your online presence and experience the freedom of disconnecting from social media.

  Ready to take the plunge and delete your Instagram account? Trust Antiban Pro to make the process smooth and stress-free. Say hello to a clutter-free digital life today!

  Antiban.pro – [url=https://antiban.pro/en/]how do i unlock facebook[/url]

 4. Are you considering deleting your Instagram account but feeling overwhelmed by the process? Look no further! At Antiban Pro, we understand that sometimes you need a break or want to part ways with social media platforms. Our service provides a seamless solution to delete your Instagram account without any hassle.

  With just a few simple steps, you can bid farewell to your Instagram presence and reclaim your time and privacy. Our user-friendly interface guides you through the process effortlessly, ensuring that your account is permanently deleted without any lingering traces.

  Why choose Antiban Pro? Our platform prioritizes security and confidentiality, ensuring that your personal information remains protected throughout the account deletion process. We value your trust and take every measure to safeguard your privacy.

  Say goodbye to unwanted notifications, endless scrolling, and digital noise. Deleting your Instagram account has never been easier with Antiban Pro by your side. Take control of your online presence and experience the freedom of disconnecting from social media.

  Ready to take the plunge and delete your Instagram account? Trust Antiban Pro to make the process smooth and stress-free. Say hello to a clutter-free digital life today!

  Antiban.pro – [url=https://antiban.pro/en/]blocked instagram[/url]

 5. Struggling to unlock your Facebook account? Antiban Pro is here to guide you through the process and help you regain access swiftly and securely. Our platform offers step-by-step instructions and expert advice to assist you in unlocking your locked Facebook account.

  With Antiban Pro, you can navigate through the necessary steps to verify your identity and unlock your account with ease. Whether your account was locked due to suspicious activity or a forgotten password, we provide the resources you need to resolve the issue quickly.

  Why choose Antiban Pro? We prioritize user support and satisfaction, ensuring that you receive the assistance you need to regain access to your Facebook account promptly. Our team of experts is dedicated to helping you overcome any obstacles standing in the way of accessing your account.

  Don’t let a locked Facebook account keep you from connecting with friends and family. Trust Antiban Pro to help you unlock your account and get back to enjoying everything that Facebook has to offer. Take control of your digital presence and regain access today!

  Antiban.pro – [url=https://antiban.pro/en/]assistance with recovering hacked instagram account[/url]

 6. Полное удовлетворение потребностей клиентов
  Ремонт автомобилей в Москве [url=http://www.tokyogarage.ru/]http://www.tokyogarage.ru/[/url].

 7. Благодарю за статью! Возможно, для вас будет интересно:
  Остекление фасадов и балконов в Санкт-Петербурге хороший метод для повышения комфорта без изменения фасада. Благодаря современным материала и технологиям, остекление надежно защищает от ветра, холода и шума.
  [url=https://specbalkon.ru/zamena-ostekleniya]Замена окон на балконе на теплые[/url] от компании Спецбалкон – отличное предложение в Санкт-Петербурге.

 8. Откройте для себя мир комфорта и стиля с кроссовками PUMA в интернет-магазине PUMA Moldova! Мы предлагаем эксклюзивные скидки на мужские и женские модели кроссовок. Порадуйте себя и близких качественной обувью, которая подойдет как для спорта, так и для повседневной жизни. Вас ждет разнообразие цветов и моделей. К тому же, мы обеспечиваем бесплатную доставку по Кишиневу. Сделайте свой выбор уже сегодня и ощутите непревзойденное качество от мирового бренда PUMA!

  Pumamoldova.md – [url=https://pumamoldova.md/ru/shop/male/footwear/]кроссовки кишинев[/url]
  Контакты и адрес – Молдова, г. Кишинев

 9. Благодарю за статью! Возможно, вас заинтересует:
  Остекление фасадов и балконов в Петербурге хороший метод для повышения комфорта без изменения фасада. С ипользованием современных технологий и материалов, остекление надежно защищает от ветра, холода и шума.
  [url=https://specbalkon.ru/osteklenie-balkonov]Остекление балконов[/url] от компании Спецбалкон – отличное предложение в Санкт-Петербурге.

 10. Внимание, любители стиля и комфорта! В PUMA Moldova стартовали уникальные скидки на мужские и женские кроссовки! Порадуйте себя качественной обувью, которая сделает каждый ваш шаг легким и непринужденным. Это ваш шанс обновить гардероб и подчеркнуть индивидуальность. Не упустите момент — выбирайте модели, которые отвечают последним модным трендам и технологическим новинкам. Станьте частью большой спортивной семьи PUMA. Посетите наш сайт или магазин и найдите свою идеальную пару!

  Pumamoldova.md – [url=https://pumamoldova.md/ru]интернет магазин одежды[/url]
  Контакты и адрес – Молдова, г. Кишинев

 11. Благодарю за статью! Возможно, вас заинтересует:
  Замена остекления в Петербурге отличный способ для повышения комфорта без изменения фасада. Благодаря современным материала и технологиям, остекление обеспечивает надежную защиту от ветра, холода и шума.
  [url=https://specbalkon.ru/zamena-ostekleniya]Замена балконного остекления на теплое[/url] от компании Спецбалкон – отличное предложение в Санкт-Петербурге.

 12. Отечественный производитель материалов для неразрушающего контроля ndt.su

  Компания инжектор приглашает на свой сайт в каталог продукции для неразрушающего контроля. Российский бренд, который очень хорошо зарекомендовал себя в работе, имеет огромное количество отзывов и покупателей. Смотрите наш ассортимент на сайте ndt.su и оформляйте заказ с доставкой.

  По запросу [url=https://ndt.su/id/gel-dlya-ultrazvukovogo-kontrolya-inspektor-5kg-173.html]контактная жидкость для ультразвукового контроля[/url] Вы пришли по нужному адресу. Также рассмотрите наши спецпредложения по акции на сегодняшний день: гель для ультразвукового контроля Инспектор, магнитная флуоресцентная суспензия Инспектор, ЭЧК Канавочный эталон чувствительности и другие. Полный каталог делится на: капиллярный контроль, магнитно-порошковый, радиографический, визуальный и другие. Переходите в нужный Вам класс, добавляйте товары в корзину или к сравнению с подобными для Вашего удобства выбора.

  Мы находимся по адресу: РФ, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Красногвардейская, д. 60, оф. 13. По любому вопросу звоните по контактному телефону 8(800)555-45-19 или пишите на Email. Время работы понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, суббота и воскресенье выходные дни. Доставка происходит по любым городам России, различными транспортными компаниями и организациями. Также по городу Ижевск проводится доставка до Вашего адреса. При оформлении заказа лучше определить эту информацию нашему консультанту. Оплата возможна любым удобным для Вас способом.

  Если Вы хотели приобрести [url=https://ndt.su/]аналог magnaflux[/url] в сети интернет, то перемещайтесь на наш сайт ndt.su прямо сейчас. Мы уже много лет работаем в определенной сфере и понимаем свои продукты идеально. Также с радостью готовы предложить необходимые товары определенно для сложившейся обстановки. Мы используем в производстве компоненты сугубо Российского происхождения, оттого нам удается поддерживать цены на уровне, при этом не теряя в качестве. Звоните, заказывайте и Вы не пожалеете.

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás