Piotr Glas – o falošných prorokoch 2. časť

Druhá časť prednášky Piotr Glas – o falošných prorokoch je o hľadaní a poznaní pravdy.

Ako sa nebáť hovoriť pravdu, ktorá je tak podstatná? Ako viesť ľudí pravdivou cestou, ktorá nie je zas až tak náročná, pretože máme mocných pomocníkov? To a omnoho viac sa dozviete v druhej časti úžasnej prednášky. 

V Biblii sú isté veci, ktoré treba vedieť. Je to učenie Krista, ktoré od každého z nás niečo vyžaduje. Ježiš dnes od nás niečo vyžaduje. Kto dnes hovorí pravdu, hneď ho obviňujú z nenávistnej reči a z klamstva. Keď sa v súčasnosti hlása pravda, je to tak nenávistná reč. Čo to je za problém, keď sa dnes milujú dvaja ľudia rovnakého pohlavia? Vari niekoho zabíjam, niekoho zraňujem? Vari Pán Boh nie je láska? Vari Pán Boh nie je milosrdný? Ak ľudia idú do zahraničia, ako prvé na letisku zanechávajú Pána Boha. Už si môžeme žiť, ako chceme. Na letisku sa zanechali i dary Ducha Svätého. Toto sa deje teraz, čo sa teda stane o chvíľu? Budeme stáť pred voľbou a povieme si, že keď Pán Boh miluje tak s tým budeme súhlasiť? Rozhodne povieme nie. To nie je od Pána Boha! Falošní proroci budú hovoriť, prečo nie, veď urobme kompromis. To je ďalšie zlo. KOMPROMIS. Nejako sa dohodneme, veď Pán Boh je milosrdný, všetko ti odpustí. Dá ti všetko, čo potrebuješ. To je pravda, ale pod jednou podmienkou, že treba začať meniť svoj život. Mnohí z nás nechcú meniť svoj život, veď už nejako bude… 

Toto je prvé učenie Krista, ktoré je veľmi jasné – začať meniť svoj život. U Matúša je napísané: ,,Milosť Božia nás pobáda, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetskej žiadostivosti a žili triezvo, spravodlivo a nábožne.“ Dokážeme sa ale zriecť počítača, mobilu, partnera? Vieme, čo sa dnes deje pred manželstvom. Dokážeme svoj život zmeniť dnes a nie zajtra? Nie po nejakých duchovných cvičeniach. Nie preto, lebo sa má niečo stať. ZMENIŤ SVOJ POSTOJ DNES – to je učenie Krista. Je to naozaj ťažké rozhodnutie zmeniť sa a ísť vpred. Chceme byť svätými, hľadáme svätosť, ale nehľadáme ju na kríži. Hľadáme ju jazdou z miesta na miesto. Pozeráme sa, kde sú ďalšie duchovné cvičenia, len aby sa za nás niekto modlil, aby sa nás niekto dotkol. Chceme kúzla. Problém je ale v srdci. Falošní proroci využívajú našu hlúposť, našu nevedomosť. Koľkí z nás poznajú Bibliu a žijú podľa nej? Koľkí z nás poznajú duchovnosť a účinnosť cirkvi? Koľkých máme fantastických svätcov, ktorých nám Boh dáva. Koľko ľudí nám Boh dáva. 

Podporte nás
Podporte nás

Piotr Glas vyzdvihuje pátra Dolinda – jeho knihu: Ježišu, Ty sa o to postaraj. Nie je to ale tak, že Ježiš má zobrať všetky naše problémy. Páter Dolindo miloval Matku Božiu, spolu s Ježišom trpel na kríži 20 rokov. Žil v skrytosti, modlil sa v tichosti. Nie je teda falošným prorokom. Takto konajú veľkí ľudia. Tí, ktorí si prečítali knihu otca Dolinda a žili v neporiadku, otvorili sa im oči, ako Pán Boh dnes naozaj pôsobí. 

Falošní proroci boli, sú, aj budú. Všetko záleží od nás, či to dokážeme rozpoznať. Symbolom falošného proroka v Biblii je Jezábel. Je to kráľovná, majsterka intríg, manipulácie, klamstva, je teda falošný prorok. Ona riadi všetkých falošných prorokov. Je ženským démonom, démonom falošného učenia. Ak je v nás nejaký hriech, je v nás nejaká bolesť, je v nás čokoľvek, čo nás ťaží, čo hľadáme? Mnohí nehľadajú pravdu. Nehľadajú proroka, ktorý ako Eliáš povie: si hriešny, klameš, obráť sa. Hľadáme tých, ktorí povedia: netráp sa, si super, si milovaný, nemusíš meniť svoju cestu, On za teba už zomrel, už si spasený. Takéto učenie ľudia hľadajú, učenie Jezábel. Široká, jasná a jednoduchá cesta vedie do záhuby. Cesta úzka, tesná, šmykľavá, nepríjemná, kamenistá, strmá, táto cesta vedie do večného života. Túto cestu nachádza málo ľudí. 

Je Duch Svätý prítomný v našich cestách, v našich spovediach? Ak nie je, kráčame po ceste za Jezábel. Ľudia, ktorí nás naozaj milujú, nechcú plytké zážitky. Hovoria, že biele je biele a čierne je čierne. Tam nie sú kompromisy. Mnoho ľudí tak nechce hovoriť, pretože to niečo stojí. Často nemáme odvahu hovoriť pravdu, nemáme odvahu otvoriť ústa. My nemáme ukazovať senzácie, uzdravenia, že ma bolela ruka a už ma nebolí, že ma bolela pečeň a už nebolí… Musíme otvoriť ústa a rozprávať o Ježišovi, pozvať do toho aj Ducha Svätého, vtedy budeme pravdivými prorokmi. 

Piotr Glas
Piotr Glas

Jezábel propaguje žiadostivosť. Raduj sa, netráp sa, všetko je v poriadku! Ale takýmto prístupom ostaneme na jednej úrovni. Nemôžeme sa zastaviť na jednej úrovni. Ak máme problém, a neobjavíme ho, ak ho nenazveme menom, najprv na spovedi, potom na modlitbe oslobodenia, ubijeme sa na smrť. Predsa, môžeme hrešiť, veď nič sa nestane, Ježiš nám odpustí v spovedi. To chce Jezábel, aby sme sa oženili, či vydali za náš hriech, aby sme sa s ním zmierili, že už pomôže len nadprirodzený zázrak Boha. NIE. Najprv treba byť na seba náročný. 

Musíme hlásať pravdu. Sám Ježiš povedal: ,,Kamene budú kričať, ak vy budete farizejmi, ak vy budete v klamstve, ak vy, ktorých som vybral ako svedkov, aby ste išli a prinášali ovocie. Choďte a hlásajte. “ Prvé slová evanjelia sú: ,,Choďte a obráťte sa. Choďte a konajte pokánie.“ To neznamená ísť rýchlo na spoveď, to treba niečo zmeniť vo svojom živote. Jezábel nenávidí Božích prorokov. Boží proroci vždy boli a budú prenasledovaní. Taký je osud ľudí, ktorí budú hovoriť pravdu. Nebudú ich nosiť na rukách. Nebudú sa usilovať o popularitu. 

U Achaba – Jezábelinho otroka bol moment, kedy sa obrátil, ale jeho obrátenie bolo veľmi plytké a jednorázové. Nestalo sa to štýlom jeho života a neskôr začal žiť v súlade z hriechom. Je to najhoršia vec, ktorá môže nastať. Je to priama cesta do skutočnej katastrofy. Všetko je podľa zákonov, podľa katechizmu, všetko je v poriadku, ale v skutočnosti ide náš život smerom ku skale. Sme uspaní. Nepozeráme sa na svedectvá, nepočúvame iných, počúvame len seba, svoju pýchu. Počúvame osobu, ktorá hovorí: ,,Netráp sa, všetko je v poriadku. Netráp sa pre hriech, Pán Boh ti všetko odpustil alebo odpustí. “ 

Ak my, kresťania, nebudeme robiť veci hlavou, ak nedáme ľuďom Ducha Svätého, pravdivú radosť, pravdivé uzdravenie, kde bude zmena a pokánie, vojdú do granitovej steny, po ktorej sa už nebude dať čo zbierať. A ak vojde voda do skaly a zamrzne, ani najtvrdšia skala to nevydrží. Preto dnes veľa ľudí strácame. Dnes nás paralyzuje strach, lebo sa bojíme pravdy. Bojíme sa, že nám niečo ľudia povedia alebo spravia. Ježiš povedal: ,,Zabijú tvoje telo, čo ešte môžu urobiť? Vrhnú ťa do väzenia? Všetci ťa budú nenávidieť, ale pamätaj, že spasíš svoju dušu.“ Spasíš svoju dušu na večnosť, lebo ťa odmením viac, než iných. 

Kde je teda východisko? EVANJELIZÁCIA. ,,Choďte a hlásajte.“ Piotr Glas hovorí, že treba byť ,,duchovným bláznom“. Je potrebné nielen ísť na duchovné cvičenia, obsedieť tam pár dní, načerpať a potom žiť ako doteraz, ale duchovne žiť aj potom. Musí v nás pôsobiť oheň. Oheň Ducha Svätého. 

Buďme milosrdní, ale nebuďme milosrdnejší ako Ježiš. Máme byť milosrdní, ale nie k tým, ktorí žijú v omyle. Pretože otec Piotr Glas hovorí, že videl, čo dokáže satan, aké škaredé veci dokáže robiť. Prosí nás, aby sme neboli nábožensky naivní, aby sme nechodili za všetkým, čo svieti a hovorí, že je Pánom Ježišom. Aby sme nechodili za každým duchom, ktorý nás bude uzdravovať a budeme znovuzrodení. Aby sme nechodili za všetkými novinkami. Vedie sa zápas o každú našu dušu, nech už sme v akomkoľvek duchovnom, či svetskom veku. 

Pán Boh nám však dáva záchranu. Je ňou Panna Mária. Počúvajme ju, spoznávajme ju. Nie je všetko také zlé a beznádejné. Tam, kde je Ona, tam nie je blud. Ten, kto má Matku Božiu v srdci, taký človek nepoblúdi. Odovzdajme sa jej, zverme sa jej, odovzdajme sa jej tak, ako sa odovzdal otec Dolindo Ježišovi. Mária nám ukáže, čo je pravda. S ňou pôjdeme a s ňou budeme aj hlásať. Bude to extrémna jazda, no bude to úžasné. Na záver nás otec upozorňuje, aby sme boli opatrní a pozýva nás, aby sme čítali knihy otca Dolinda, don Gobiho, najmä knihu Kňazom, mojim milovaným synom. Nedávajme priestor satanovi! Netreba sa báť, staňme sa apoštolmi Ježiša. Netreba sa báť spovede, dlhej spovede, lebo ak je niečo nevyznané, spoveď je neplatná. To, čo Mária ukázala pastierikom nie je strašenie, to neznamená, že to chce Boh. To my sami sa rútime do pekla svojimi rozhodnutiami. PÁN BOH ROBÍ VŠETKO PRETO, ABY NÁS SPASIL. Zamyslime sa nad tým, komu sme celý život slúžili. Teraz sa oplatí ísť extrémnou cestou, ktorou je Ježiš, jeho Matka a jeho láska.

Prednášku Piotr Glas o falošných prorokoch 2. časť si môžete pozrieť tu:

1. časť prednášky Piotra Glasa o falošných prorokoch nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/clanky/piotr-glas-kto-su-falosni-proroci-ako-ich-rozoznat-1-cast/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás