Stanovisko Mons. Kuboša k zverejnenému prípadu zneužívania

Televízia Markíza natočila reportáž k prípadu kňaza, ktorý bol obvinený zo zneužitia maloletej osoby. Napriek tomu, že prípad je stále v štádiu vyšetrovania, redaktorka nerešpektovala informácie, ktoré dostala od hovorcu Spišskej diecézy. Vo svojej reportáži uviedla nepravdivé informácie. Takto vyzerá žurnalistika v liberálnych médiách. Polopravdy či klamstvá pokiaľ sa jedná o Cirkev. Veríme, že to nebolo úmyselne, no uvedené fakty je potrebné uviesť na správnu mieru. Preto vám prinášame vyjadrenie Mons. Jána Kuboša, administrátora Spišskej diecézy. Samozrejme, odsudzujeme akékoľvek sexuálne zneužívanie detí nech sa ho dopustí ktokoľvek a veríme, že každý takýto prípad bude riadne a zodpovedne prešetrený a vinník adekvátne potrestaný.

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU – VIAC INFO TU

Dňa 7.2.2022 bol v relácii Reflex na Markíze zverejnený prípad kňaza Spišskej diecézy, ktorý je obvinený zo sexuálneho zneužitia maloletej osoby. Aj napriek poskytnutému jasnému stanovisku zo strany Spišskej diecézy, redaktorka, ktorá pripravovala reportáž, nerešpektovala informácie, ktoré dostala od hovorcu Spišskej diecézy a v reportáži uviedla nepravdivé informácie.

Je pravda, že obvinený kňaz je stále kňazom, ale podľa učenia Cirkvi, kňazská vysviacka udeľuje nezmazateľný duchovný znak a vysvätený kňaz zostane kňazom navždy. (Porov. KKC 1582 – 1583) Nie je však pravda, že obvinený kňaz je stále kaplánom. Kaplán je funkčné zaradenie, ktoré obvinený kňaz hneď na začiatku vyšetrovania tohto prípadu stratil. Nie je pravda, že Cirkev ho iba preradila na iné miesto. Obvinený kňaz je mimo pastorácie a hneď od začiatku vyšetrovania mu boli dané všetky reštriktívne opatrenia, ktoré sú vymenované v kánone 1722 Kódexu kánonického práva. Spišská diecéza takéto záležitosti považuje za veľmi vážne a rieši ich veľmi prísne s tým, že rešpektuje všetky cirkevné zákony, ktoré platia v týchto prípadoch. Zároveň Spišská diecéza je otvorená spolupráci s civilnými orgánmi.

V tomto prípade stále prebieha cirkevný proces, a preto nie je možné poskytnúť bližšie informácie.

Je mi veľmi ľúto, že v súvislosti s naším kňazom musíme riešiť takúto záležitosť. Súcítim s obeťami sexuálnych zločinov a ospravedlňujem sa všetkým obetiam, ktorým takýmto spôsobom ublížili kňazi.

Mons. Ján Kuboš, diecézny administrátor

Prevzaté z: https://kapitula.sk/vyjadrenie-mons-jana-kubosa-k-zverejnenemu-pripadu-zneuzivania/

podporte nás sdzr

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás