Piotr Glas – kto sú falošní proroci? Ako ich rozoznať? 1. časť.

V prvej časti prednášky o falošných prorokoch hovorí Piotr Glas o ostražitosti kresťanov. O tom, aby sme nehľadali len to dobré, ale prijali aj utrpenie. Ako rozoznať falošných prorokov od pravdivých a Bohu milých? To sa dozviete v tejto časti zaujímavej prednášky otca Piotra Glasa z Poľska. 

Piotr Glas hneď na začiatku prednášky vyzýva všetkých, aby boli veľmi ostražití. Nesmieme hovoriť: je nám dobre, nejako bude, nemáme sa prečo trápiť. Začína boj o dušu každého z nás! Ľudia vravia: ,,Všetko je dobré.“, ale keď vycestujeme do okolitých krajín, všetko sa mení. Zanechávame Boha, zanechávame Ježiša, zanechávame posvätnosť a ostávajú len ľudské tradície, kde už nie je duchovný charakter. Dúfame vo veľkonočné vajíčka, vo Vigíliu, vo vianočný stromček. To sú síce veci pekné, no nie dostačujúce pre silnú vieru. Netreba nám ani odísť zo svojich miest, aby na nás diabol zaútočil. Diabol už útočí tam, kde sa nachádzame. Hovoriac, že nič nám nehrozí, a že nič sa nedeje. Je to ale falošné chápanie, uspanie nášho svedomia a presne o to ide satanovi. Aby sme my žili vo falošnom sne, že všetko je dobré.  

NEBUĎME FALOŠNÝMI PROROKMI 

Stále viac prichádza do našich krajov vlna protestantizmu. Protestanti vedia, kde je štrbina medzi evanjelizáciou omšovou a nedeľnou a dávaním ľuďom to, čo hľadajú. V tom je nebezpečenstvo. Oni dávajú to, čo hľadáme ale nie vždy je to, čo hľadáme pravda. Oni prichádzajú pod rúškom, že Ježiš ťa miluje, Ježiš ťa uzdravuje. Samá chvála. Tam nie je kríž a nehovorí sa o Panne Márii. Nejdú do hĺbky, nepočúvajú to, čo hovorí Ježiš, ale zostávajú v jednej rovine – evanjelia prosperity a neposúvajú sa ďalej. Treba ísť do hĺbky a v tento čas začať vážne. Ježiš dnes od nás vyžaduje extrémnu vieru. Piotr Glas nazýva protestantov v katolíckej cirkvi falošnými prorokmi. Sú  zamaskovaní, chodiaci svätci. Vystupujú na veľkých miestach. Rozprávajú o krásnych veciach a chybou ľudí je, že sa na to nachytajú. Ľudia, ktorí nie sú ostražití a nevedia sa orientovať v duchovných záležitostiach sú ľahkou korisťou. 

Príspevky - podporte nás

AKO ROZOZNAŤ PRAVDIVÝCH PROROKOV 

Falošní proroci sú už vo Svätom písme v Starom zákone. Hlásali pokoj, ľahostajnosť, o nič sa netreba starať, všetko je už zaobstarané, ty len miluj. Nevedeli prísť na to, čo chce skutočne Boh. To, že sa niečím angažujeme, že sme v stave duchovnom, či svetskom, neznamená, že sme na správnej ceste. Falošní proroci neprivádzajú ľudí k pravej vernosti Bohu. Falošný prorok sa podlizuje ľuďom, ide mu o počty. Sú veľmi populárni, lebo hovoria, čo chcú ľudia počuť. Skutočný prorok hovorí pravdu, pretože miluje ľudí, pretože prichádza od Boha. Piotr Glas upozorňuje, aby sme si nenechávali od laikov vkladať na seba ruky. Môžu sa za nás modliť, ale ruky nech na nás nedávajú, je to veľmi nebezpečné. Nedajme sa zviesť falošnými prorokmi!

Piotr Glas hovorí o tom, že chodia za ním a za kňazmi ľudia a prosia ich, aby nehovorili o pekle, o zlých veciach, lebo ľudia sa boja. A to presne preto, lebo počúvajú reči falošných prorokov a chcú počuť len to dobré, len o šťastí. Už Mária v roku 1917 vo Fatime ukázala trom deťom víziu pekla, ako sú ľudia spútavaní démonmi. A Mária deťom povedala, že peklo je skutočnosť pre tých, ktorí nepotrebujú Boha, ktorí odhodia Boha. Preto je potrebné hovoriť o pekle a o reálnych veciach, aby sme videli svoje srdce. 

Falošní proroci dnešného času nehovoria o kríži, o spoluutrpení s Ježišom, nebudú hovoriť o spoluvykupiteľstve s Ježišom, že utrenie má hodnotu. Títo falošní proroci hovoria, že Ježiš to všetko už spravil, že my už nemusíme robiť nič. Niektorí ľudia nerozumejú, prečo musia trpieť, veď Ježiš si to všetko už zobral na kríž, všetko by malo už byť v poriadku, ale tak to nie je, takto to nemá zmysel. Utrpenie má zmysel, ak sa na to pozrieme inak – cez Písmo. Ako hovorí Pavol: ,,Nechcem poznať iného, ako Ježiša ukrižovaného.“ Preto kríž protestantov nemá na sebe Ježiša. Ďalším poznávacím znakom falošných prorokov je neprítomnosť Panny Márie. Dajte si pozor na spoločenstvá, kde sa nehovorí o Panne Márii. Mária tam vždy musí byť, ona je prvou charizmatičkou cirkvi. Ona je prostrednicou všetkých milostí. Ona nás vedie a kričí: ,,Nechoďte za falošnými prorokmi. Nechoďte len tam, kde je dobre a príjemne, kde sa ľudia len bavia a podskakujú, lebo o to tu nejde.“ Najlepší spôsob od rozoznania falošného proroka je v Biblii v liste Galanťanom: ,,Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty!“ Milovať Ježiša môžeme len, ak budeme plniť jeho prikázania. 

Nakoľko nás sociálne siete začali blokovať prosíme Vás o registráciu aby sme Vás vedeli informovať o našich akciách: prihláste sa na odber noviniek

Znaky falošných prorokov, spoločenstiev do ktorých netreba vstupovať:

  • hlásanie len evanjelia prosperity, zisku, zdravia (žiadne utrpenie, kríž, obeta a pod.), Ježiš už vykonal všetko čo je potrebné za nás, my nemusíme robiť nič len uveriť
  • neprítomnosť Panny Márie (nehovorí sa o nej, prípadne sa považuje len za matku Ježiša, neprejavuje sa jej zvláštna úcta)
  • neúcta k Eucharistii

Prednášku o. Piotra Glasa – o falošných prorokoch si môžete pozrieť tu:

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

One Response

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás