Kvôli akému hriechu ide najviac ľudí do pekla? Desivá pravda, zjavená P. Máriou vo Fatime

 

Kvôli ktorému hriechu ide najviac ľudí do pekla?

Po tom, čo Panna Mária vo Fatime ukázala trom pastierikom (Lucii, Hyacinte a Františkovi) hrôzostrašnú víziu pekla, Hyacinta povedala Lucii o hriechu, kvôli ktorému ide najviac ľudí do pekla. Svojej sesternice sa spýtala “Lucia – pamätáš si, ako bolo srdce Panny Márie poprepichované tŕňmi potom, čo nám ukázala peklo?“ Lucia odvetila: „Isteže si pamätám … To znamená, že Jej srdce je doráňané hriechmi ľudí; Panna Mária ich prosí, aby svoje hriechy ľutovali a aby robili zadosťučinenie za ne, aby ich potom Boh príliš nepotrestal. Nemôže však ľudí donútiť, aby boli dobrí. Oni to musia sami chcieť.“ 

Hyacinta neskôr prezradila, že podľa Panny Márie „hriechy, kvôli ktorým ide najviac ľudí do pekla, sú hriechy tela; hriechy proti čistote“. 

„Keby ľudia vedeli, čo je večnosť, urobili by všetko možné, aby zmenili svoj život. Prídu módy, ktoré budú urážať Pána Ježiša. Osoby, ktoré slúžia Bohu, nemôžu byť otrokmi módy. V Cirkvi nieto miesta pre módu. Pán Boh je vždy ten istý. Hriechy, ktoré privádzajú do pekla toľké duše, sú to hriechy nečistoty.“ (Panna Mária Hyacinte vo Fatime 1919).

Panna Mária Fatimská, pros za nás, aby sme vzrastali v čnosti čistoty!

Hriechy proti čistote:

VI. BOŽIE PRIKÁZANIE:

Vnútorné hriechy proti čistote:
 Nečisté myšlienky: myšlienky a predstavy nejakej veci so sexuálnej oblasti – ak sa
konajú pre sexuálne vzrušenie sú hriešne.
 Nečistá túžba: je túžba vykonať nedovolenú sexuálnu akciu – je toho istého druhu, ako
žiadaný skutok (Každý, kto z hriešnou túžbou pozrie na ženu, už s ňou scudzoložil vo
svojom srdci)
 Sledovanie erotických a porno filmov: tu je dôležité si uvedomiť, že ak človek
úmyselne pozerá také filmy, alebo vyhľadáva vo filmoch také scény, alebo tie filmy
pozerá kvôli tým scénam, je to ťažký hriech.


Vonkajšie hriechy proti čistote:
 Onania (masturbácia, sebaukájanie)
 Homosexualita, lesbizmus
 Smilstvo

Ťažšie formy smilstva sú:
 Konkubinát
 Prostitúcia
 Cudzoložstvo
 Krvismilstvo (incest)
Poznáme i množstvo sexuálnych porúch – hriechov v živote človeka, ktoré sa
v súčasnosti vyskytujú a delia sa podľa spôsobu vzrušenia:
 Pedofília: sexuálna aktivita s deťmi.
 Gerontofília: sexuálna aktivita so starými ľuďmi.
 Nekrofília: sexuálna aktivita s mŕtvolami.
 Exhibicionizmus: vyzliekanie sa na verejnosti.
 Erotografománia: hľadanie sexuálnej radosti písaním a kreslením sexuálnych vecí.
 A mnohé iné sexuálne úchylky.


IX. BOŽIE PRIKÁZANIE


„Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.“ (Mt 5, 27)

V manželstve:
 Prerušený styk
 Mechanické prostriedky – u muža kondóm; u ženy vnútromaternicové
telieska
 Chemické prostriedky – pilulkami. Dnes najčastejšie sa používajú dva typy.

  • Hormonálna antikoncepcia
  • tabletka po

 vyzývavé a nevhodné obliekanie„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Mt 5, 8)

Prostriedky v boji proti týmto hriechom: pravidelná, úprimná modlitba, pravidelné a časté prijímanie sviatostí (Eucharistia, sv. spoveď), premáhanie sa a bojovanie s pokušeniami, sebazapieranie, vyhýbanie sa príležitosti zhrešiť…

Kvôli akému hriechu ide najviac ľudí do pekla? Desivá pravda, zjavená P. Máriou vo Fatime 1

Niekoľko citátov zo Svätého Písma na tému čistoty:

„Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé
tvoje telo vo svetle. Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme.“ (Mt 6, 22-23a)


„A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho a odhoď od seba: je pre
teba lepšie, keď vojdeš do života s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do ohnivého pekla.“ (Mt 18, 9)

„Neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.“
(1 Kor 6, 19-20)

„Smilstvo a akákoľvek nečistota … nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých, ani mrzkosť ani hlúpe reči a neprístojné žarty, lebo to sa nesluší; radšej vzdávajte vďaky.“ (Ef 5, 3-4)

„Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov … nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.“ (1 Kor 6, 9b-10)

„Skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť … O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo.“ (Gal 5, 19-21)

„Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť … Pre takéto veci prichádza Boží hnev na odbojných synov.“ (Kol 3, 5-6)

Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti … ale oblečte si Pána Ježiša Krista; a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí.“ (Rim 13, 13-14)

Zvlášť chceme vyzdvyhnúť tému, ktorej sa nevenuje v dnešnej dobe už takmer žiadna pozornosť a tou je cudné obliekanie žien. K tejto téme sme uverejnili článok, Prečítať si ho môžete tu: List ženám a dievčatám

Veriaci podali žiadosť cirkvi na dôslednejšie vodítka a presnejšie vedenia. Ako odpoveď na žiadosť boli vypracované zásady vhodného obliekania, ktoré sú zhodné s nasledujúcimi:

  1. Šaty majú skôr zahaľovať než ukazovať.
  2. Šaty nemajú byť priehľadné.
  3. Nohy žien majú byt zakryté aspoň poniže kolien.
  4. Ženy by sa mali vyhýbať šatám a blúzkam bez rukávov.
  5. Treba sa celkom vyhnúť tenkému, tesnému oblečeniu.
  6. Vo väčšine situácií žena by sa mala vyhnúť noseniu nohavíc a ak potreba vyžaduje ich použitie, mali by byt skôr voľné, než tesné.
  7. Vykroj šiat by nemal byť viac než päť centimetrov pod hrdelnou jamkou.

Zdroj: http://www.lifenews.sk/27869/kvoli-akemu-hriechu-ide-najviac-ludi-do-pekla-desiva-pravda-zjavena-p-mariou-vo-fatime

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

podporte nas - prispevky
Kvôli akému hriechu ide najviac ľudí do pekla? Desivá pravda, zjavená P. Máriou vo Fatime 2
Kvôli akému hriechu ide najviac ľudí do pekla? Desivá pravda, zjavená P. Máriou vo Fatime 3

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás