23.7. Svetový deň starých rodičov

Vatikán 21. júla (VaticanNews/TK KBS) Pri príležitosti tretieho Svetového dňa starých rodičov a seniorov je pozvaná aj mládež, aby sa zapojila. Ako sa uvádza v tlačovej správe Dikastéria pre laikov, rodinu a život, už v túto nedeľu o 10:00 bude pápež František predsedať svätej omši v Bazilike svätého Petra. V celom svete sa konajú rôzne iniciatívy na oslavu tohto dňa.

V nedeľu 23. júla si pripomenieme Tretí svetový deň starých rodičov a seniorov s mottom: „Jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie“ (Lk 1, 50). V Ríme bude srdcom dňa svätá omša, na ktorej sa zúčastní viac ako 6 000 ľudí, vrátane mnohých starších ľudí z celého Talianska: starí rodičia v sprievode svojich vnúčat a rodín, seniori z domovov dôchodcov ako aj mnoho starších ľudí zapojených do farského, diecézneho a spoločenského života.

Na záver slávnosti päť seniorov, ktorí budú zastupovať päť kontinentov, symbolicky odovzdajú pútnický kríž Svetových dní mládeže piatim mladým ľuďom, ktorí odchádzajú do Lisabonu na SDM. Týmto spôsobom chcú vyjadriť, čo znamená odovzdávanie viery z generácie na generáciu.

Gesto vyslania zároveň predstavuje záväzok, ktorý seniori prijali na pozvanie Svätého Otca, aby sa modlili za putujúcich mladých ľudí a sprevádzali ich svojím požehnaním.

Dikastérium pre laikov, rodinu a život, ako sa ďalej uvádza v komuniké, obnovuje pozvanie na slávenie Svetového dňa starých rodičov a starších ľudí v každej diecéze sveta svätou omšou venovanou seniorom a návštevou osamelých starších ľudí. Tým, ktorí urobia tieto gestá, sa udeľujú, za obvyklých podmienok, úplné odpustky.

V správe Tlačovej kancelárie KBS sa uvádza, že aj diecézy na Slovensku sa zapoja do slávenia tohto dňa. V mene slovenských biskupov predseda Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, pozval všetkých veriacich k záujmu o seniorov. „Tak ako pápež František pozýva mladých ľudí osláviť Svetový deň starých rodičov a seniorov spolu s nimi, aj my biskupi sa pred týmto dňom obraciame na veriacich, osobitne mladých, aby sa zaujímali o seniorov a prežili tento deň v ich blízkosti“.

Ďalej arcibiskup Bober vyzval k otvorenosti srdca slovami: „Starí ľudia sú pamäťou a múdrosťou, vďaka ktorej si mladšie generácie môžu uvedomiť, že sú súčasťou dejín. Otvorme svoje srdcia a venujme zvlášť počas tohto víkendu čas starým rodičom či seniorom, ktorí žijú v našom okolí. Odovzdajme im nádej, počúvajme ich, rozprávajme sa s nimi a učme sa od nich pokoju a trpezlivosti. Nech ľudská a duchovná blízkosť premosťuje generácie a vytvára základ zdravej a stabilnej spoločnosti, ktorá si vie vážiť hodnoty a chce ich rozvíjať“.

Konferencia biskupov Slovenska pozýva farnosti, spoločenstvá, rodiny i jednotlivcov k sláveniu Svetového dňa starých rodičov a seniorov. V Cirkvi sa tento deň každoročne slávi na štvrtú júlovú nedeľu, blízko sviatku svätého Joachima a svätej Anny, Ježišových „starých rodičov“. Na margo toho arcibiskup Bober dodal: „Biskupi na ich príhovor vyprosujú všetkým seniorom potrebné milosti, ochotu obetovať Bohu svoje trápenia a túžbu odovzdávať mladším generáciám svoje svedectvo. Pre mladých ľudí sú pripomienkou, že celý život, no najmä staroba nás má pripravovať na večnosť“.

KBS zároveň pripomína, že aj v tomto roku bude možné získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. Okrem tých, ktorí sa zúčastnia na svätej omši, ktorej bude vo Vatikánskej bazilike predsedať pápež František, ich budú môcť získať aj chorí, ktorí budú slávenie sledovať na diaľku z domu i tí, ktorí v tento deň navštívia opustených či chorých seniorov. Materiály k Svetovému dňu starých rodičov a seniorov je možné nájsť na stránke Rady KBS pre rodinu.

Martin Jarábek – Vatikán

ZDROJ: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230721012

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás