VŠETKO ZAČÍNAJ MODLITBOU, PRETOŽE VŠETKO JE OVOCÍM MODLITBY

🙏 Modlitba bola pre Alíciu najkrajšou chvíľou stretnutia s Ježišom. Vo svojich duchovných denníkoch spísala Ježišove slová o modlitbe.

🌹 ,,Modlitba je spojenie so mnou. Veď ja som začiatok a koniec všetkého, čo existuje – Alfa a Omega. Bezo mňa nemôžete urobiť nič – nič, čo má pozitívnu hodnotu. Veľa ľudí hynie, svet je ponorený do tmy, pretože ľudia sa nemodlia a nespájajú sa so mnou,“ povedal jej Pán. ,,Všetko je ovocím modlitby.“

🙏 Ak sa človek nemodlí, ,,oddeľuje sa od zdroja svojej existencie a zmieta ním jeho vlastné vnútro, iný ľudia a predovšetkým zlé duchovné sily. Takže jeho skutky, dokonca aj tie, ktoré sa javili ako dobré, nemajú nijakú hodnotu, pretože nemajú základ, ktorým je Boh, jediný Darca dobra. Je teda lepšie, ako povedala svätá Terezka, zdvihnúť nitku s Božou láskou ako postaviť katedrálu bez spojenia s Bohom. Skutok, ktorý sa zrodil z Boha, je večným dobrom.“ Inokedy zas Alícia počula takéto slová: ,,Nepúšťaj z rúk ruženec a adoruj ma v Najsvätejšej sviatosti. Ak cítiš prichádzať satanové útoky, pri ktorých ťa zaplavuje temnota a cítiš útlak v duši, hneď sa pomodli Pod tvoju ochranu, pretože je to exorcizmus.“

MODLITBA a KAŽDODENNÝ ŽIVOT

🌹 ,,Stretnutie so mnou je najdôležitejšou chvíľou tvojho dňa, ktorá má predchádzať všetko ostatné.“

🙏 ,,Všetko je ovocím modlitby. Aká je modlitba, taký je život. Taký je stav tvojej duše a tela, také sú tvoje skutky a taký je ich úžitok pri budovaní Božieho kráľovstva v ľudských dušiach a pri záchrane tých, čo hynú vo svojich hriechoch.“

PODMIENKY DOBREJ MODLITBY

🌹 Uvedom si, že: ,,ak sa s niekým rozprávame, musíme sústrediť celú svoju pozornosť naňho. Chápať ho a vnímať jeho reakcie na naše slová – ešte viac to má platiť vo vzťahu ku mne.“

🙏 ,,Buď so mnou, ostávaj pri mne a nedaj sa znechutiť… . Moja blízkosť je vždy rovnaká: je to láska, vďaka ktorej existuješ.“

ŤAŽKOSTI PRI MODLITBE

🌹 Modlím sa príliš schematicky? Opýtala sa Alícia. ,,Čiastočne áno,“ povedal jej Pán. ,,Môžeš hovoriť menej, ale vrúcnejšie, tak, aby si chápala a precítila každé slovo, aby počas rozhovoru so mnou tvoje myšlienky neblúdili. Nie je dôležitý čas ani množstvo, ale kvalita – zjednotenie so mnou pri modlitbe.“

🙏 Prečo sa nedokážem sústrediť? ,,Zanedbala si pravidelné stretnutia so mnou. Zabúdaš na mňa. Nevenuj pozornosť ľuďom, ich veľavravnosti a zbytočným slovám…“

POKUŠENIE ZANECHAŤ MODLITBU

🌹 Keď v tebe tíchne modlitba. ,,Je zlé, ak nemáš ustavičnú modlitbu, z ktorej má vychádzať tvoj každodenný život: všetky tvoje myšlienky, reakcie a skutky. Ak žiješ v stave modlitby, všetko, čo vychádza z teba, je láskou a milosrdenstvom. Súčasne je to aj mojou múdrosťou a mojím pokojom.“

🙏 ,,V tvojom srdci a v tvojich myšlienkach nemôžu byť prázdne chvíle, akási nijakosť.“

OVOCIE MODLITBY

🌹 ,,Každá modlitba prináša ovocie, nič nie je zbytočné a márne. Nevadí, že ty nevidíš jej ovocie. Ono sa už zrodilo a bude dozrievať v čase.“

🙏 ,,Koľko modlitby, toľko lásky, múdrosti a pokoja je v tvojom srdci. Koľko si odo mňa prijala počas modlitby, toľko môžeš dať druhým. Sama od seba nemáš nič, čo by si mohla dať. Dobro, láska a múdrosť sú energia, ktorá plynie z Božieho prameňa, ak sa s ním spájaš skrze modlitbu.“

🌹 ,,Keď prosíš, zároveň ďakuj, pretože sa plnia tvoje túžby.“

Alíciine mystické rozhovory s Ježišom učia dôležitosti, zmyslu a cieľu modlitby v živote každého z nás. Učia, že modliť sa znamená zo všetkých síl prijímať Boha a radovať sa z toho, že Ty si a On je. Učia, že modlitba je hlbším poznávaním seba samého a všetkého v Bohu.

Veľa ľudí nechápe cieľ a zmysel modlitby. Hľadajú v nej príjemné pocity a mimoriadne zážitky. Možno aj preto, aby uspokojili svoj egoizmus a márnivosť.

Motívom modlitby má byť láska k Bohu, ktorá je sprevádzaná túžbou – poznať Jeho vôľu a získať silu na jej plnenie v každej chvíli života, pretože BOH JE NAJDÔLEŽITEJŠÍ.

✍️ Alícia Lenczewska spísala Ježišove slová do dvoch denníkov (z ktorých úryvky zverejňujeme). Po jej smrti sa denníky dostali do rúk arcibiskupa Andrzeja Dzięgu, ktorý zriadil teologickú komisiu, ktorá preskúmala ich obsah a zhodnotila ho vo svetle učenia Cirkvi. Názor teológov bol jednoznačne pozitívny. Teologická a duchovná hĺbka týchto textov čitateľa nadchne. Ich obsah posilňuje vieru, dáva odpovede na najťažšie otázky a môže byť sprievodcom na ceste duchovného rastu.

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Mária Lipták – Rytier Nepoškvrnenej ⚔️💙

Zdroj: Z duchovných denníkov Alície Lenczewskej-Cesta dozrievania

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás