Tradičná púť do Hájička spojená s modlitbou sv. ruženca

Hájiček - púť

Sobotu 9.9.2023 od 16:30 Vás RKC Veľké Kostoľany pozýva do Hájička pri Veľkých Kostoľanoch, kde sa bude slúžiť sv.omša s príhovorom o.Matúša Marcina, modliť non-stop sv. ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou sv. omšou – hlavným celebrantom bude Mons. Pavel Posád, českobudejovický pomocný biskup

Vysielanie TU:Pozvánka:

Archív z vysielania na spodu stránky, klikni TU: ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

Pozvánka:

HÁJIČEK- 2023 – Tradičná púť

Hájiček pri VEĽKÝCH KOSTOĽANOCH – Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Narodenia Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček.

Blíži sa nedeľa 10.9.2023, kedy opäť naplníme tento sľub – pridajte sa k nám.

▶▶▶ Program:

▶▶ Začiatok sobota 9.9.2023 o 16:30
▶▶ Koniec nedeľa 10.9.2023 o 13:00

sobota 9.9.2023

 • 16:30 Modlitba posvätného ruženca
 • 17:15 Loretánske litánie
 • 17.30 sv. omša – príhovor o.Matúš Marcin – Hájičku
 • 19:00 – nepretržitá modlitba sv.ruženca veriacich v Hájičku ( do nedele 8:00)
  22:00-23:00 modlitba + kňazské požehnanie – otec Matúš Marcin – osobne v Hájičku
  (Pridajte sa k nám!!! Dôverujme sile modlitby a s nádejou sa spolu modlime.)

Nedeľa 10.9.2023

 • do 8:00 nepretržitá modlitba sv.ruženca veriacich
 • 6:00-07:00 modlitba + kňazské požehnanie – otec Matúš Marcin – osobne v Hájičku
 • 07:30 sv. omša na filiálkach v Dubovanoch a v Pečeňadoch
 • 08:30 hod pešia procesia od farského kostola RKC V.Kostoľany do Hájička – hrať bude dychovka ROVINA
 • pred sv.omšou bude výroba balónového ruženca
 • 10:15 Loretánske litánie v Hájičku
 • 10:30 slávnostná svätá omša v Hájičku Mons. Pavel Posád, českobudejovický pomocný biskup
  po sv. omši púšťanie s DEŤMI balónového ruženca– všetky deti srdečne pozývame

👉👉Mimoriadna zbierka pre Inštitút Krista –Veľkňaza v Žakovciach v Hájičku:
➡️ Označená biela dodávka bude v Hájičku len v čase:
👍Sobota 17:00-18:30
👍Nedeľa 8:00 – 12:00

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Budeme sa snažiť zabezpečiť prenos z celého podujatia, sledovať nás môžete na:

Tradičná púť do Hájička spojená s modlitbou sv. ruženca 1


Archív foto 2021:

Modlitba Sv.ruženca:

Úmysly modlitieb sv.ruženca:

ruženec je obetovaný za odprosenie a odčinenie urážok Božského Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, na jej úmysly a obrátenie hriešnikov.

 • každý piaty desiatok sv. ruženca sa budeme modliť už tradične za úmysly modliacich (v súlade s Božím zámerom), ktoré píšu do komentárov počas online prenosu.

Ukončenie modlitby sv.ruženca:

Modlitba – Ježiš požiadal cez Myrnu Nazzour všetkých, aby sa ju modlili každý deň po sv. ruženci.

Milovaný Ježišu, daj mi v tebe spočinúť.
Nad všetky veci, nad všetky stvorenia, nad všetkých tvojich anjelov.
Nad všetku chválu, nad všetku radosť a jasot.
Nad všetku slávu a česť.
Nad všetky nebeské zástupy.
Lebo ty jediný si najvyšší.
Ty jediný si všemocný a nadovšetko dobrý.
Príď a utíš ma. Osloboď ma od mojich pút.
A daruj mi slobodu.
Lebo bez teba moja radosť nie je úplná.
Bez teba je môj stôl prázdny.
Boh ma ochraňuje, Ježiš ma osväcuje,Duch Svätý ma oživuje.
Nemám sa čoho báť.
Otče pre zásluhy rán tvojho milovaného Syna spas nás. (3x)

Zdravas, Kráľovná:

Zdravas‘, Kráľovná, matka milosrdenstva;
život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas‘.
K tebe voláme, hriešni synovia Evy,
v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci.

A preto teda, Orodovnica naša,
obráť k nám tie svoje premilosrdné oči.
A nám Ježiša, ktorý je požehnaný
plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž.
Ó milostivá a nad všetky pobožná,
ó presladká Panna, Matka Božia Mária.

Oroduj za nás, Kráľovná posvätného ruženca
aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu:

Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen

Vzývanie Panny Márie: Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Modlitba ku Kristovi Kráľovi

Pane Ježišu Kriste, teba za Kráľa uznávam,
Všetko čo bolo stvorené, pre teba je určené.
Uplatňuj nado mnou práva svoje!
Obnovujem si svoje krstné sľuby:
Zriekam sa zlého ducha i všetkej jeho pýchy,
i všetkých jeho skutkov a sľubujem,
že budem žiť ako príkladný kresťan katolík.
Obzvlášť sa zaväzujem, že vynaložím všetko úsilie,
aby som právam svätej cirkvi tvojej k víťazstvu dopomohol.

Božské Srdce Ježišovo,
obetujem Ti skromné skutky svoje s tým úmyslom,
aby všetky srdcia uznali tvoje sväté kráľovstvo,
a tak sa kráľovstvo tvojho pokoja upevnilo na celom svete.
Amen.
(Pri recitovaní tejto modlitby sa získavajú plnomocné odpustky 1 krát denne, za obvyklých podmienok)
Imprimatur Nitriae, die 17.11.1943 Carolus m. p. episcopus

modlitba za kňazov

Môj milovaný Ježiš, zahliadni na mňa: znova k Tebe prichádzam a prinášam Ti v srdci všetkých kňazov.
Prosím Ťa, požehnaj ich dnes a udeľ im všetky potrebné milosti, aby žili sväto a s čistým srdcom.
Naplň ich Duchom Svätým, nech poznávajú a milujú, učia a slúžia podľa priania Tvojho Najsvätejšieho Srdca.
Prosím Ťa, aby sa ich život čo najviac zhodoval s Tvojím životom, aby ich srdce bilo len z lásky k Tebe.

Nech sa učia pozerať na svet Tvojím pohľadom, pohľadom Tvojho Najsvätejšieho Srdca.
Prosím Ťa, daj, aby Tvoje Najsvätejšie Srdce navrátilo všetkých poblúdených kňazov k Tebe, k jedinej Pravde.
Žehnaj zo svätostánku všetkých kňazova priveď ich do nebeského kráľovstva. Amen
( Z brožúrky prosby k Pánovi žatvy – Imprimatúr Mons.Ján Orosch Trnava 27.02.2012, č. 1523/12)

…všetko konať z lásky…

Miluj bez prestania, nikdy neustávaj. Každú vec konaj len z lásky.
Kríž, ktorý musíš niesť – z lásky.
Ťažkú prácu, ktorú musíš vykonať – z lásky. Vrúcnu modlitbu, ktorú od teba žiadam – z lásky.
Utrpenie, ktoré od teba denne žiadam – z lásky.
Únavu, ktorá sa ťa zmocňuje – z lásky. Vyčerpanie, ktoré ťa zráža k zemi – z lásky. Tvoje obmedzenia, ktoré ťa pokorujú – z lásky.
Nedostatky, ktoré ťa sprevádzajú – z lásky. Celý svoj život, ktorý mi ako dar prinášaš – z lásky.
Len vtedy budeš na zemi slávou Máriinou. Len vtedy budeš môcť splniť poslanie, ktoré som ti zverila a dáš vykvitnúť vo svojej osobe, vo svojom živote a vo svojom diele, záhrade mojich najväčších a najmimoriadnejších divov.

S láskou a radosťou ťa žehnám… MKH 22. marca 1988

Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu ▶️: podporte nás Ďakujeme za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás❤


Prosíme Vás pridajte sa k pôstu

…“modlitbou a pôstom je možné aj vojny odvrátiť“…

Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu ▶️: podporte nás Ďakujeme za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás❤

Modlíme sa za ochranu našich detí, pripojte sa k nám.
ZDIEĽAJ-LIKE-pošli ďalej❤️

▶▶Pre každý národ je dôležitá rodina, zvyky a tradície a je na nás aby sme odkaz našich kresťanských predkov odovzdávali ďalej naším deťom nech budúcnosť našich deti aj budúcnosť ma taške chvíle sa dajú prekonať len v súdržnej rodine kde modlitba spája všetkých a bezpečnosť našich deti vie zabezpečiť len súdržný národ posilnený modlitbou posvätného ruženca.

Modlíme sa v Hájičku pri VEĽKÝCH KOSTOĽANOCH. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Narodenia Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto… A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Teraz sa tu modlíme my za naše úmysly.

Ruženec za Slovensko – modlíme sa v Hájičku – video

Ruženec za Slovensko – modlíme sa v Hájičku – len zvuk zvuk:

modlitby v Hájičku začali 9/2020

 • Na podnet Tomáša Dobiša a výzvy a prosby pani Janky Ladickej, starej mamy Maxine , sme sa začali v nedeľu spoločne modliť ruženec za malú MAXIN  a všetky deti , ktoré boli nezákonne odobraté sociálnym úradom v zahraničí, ale i na Slovensku . https://slovenskydohovorzarodinu.sk/clanky/barnevernet/modlime-sa-za-ochranu-nasich-deti/
 • o nedeľné modlitby bol veľký záujem, modlitby sa začali vysielať, do vysielania sa pripájali 10 tisíce ľudí
 • prvý 24 hodinový ruženec za Slovensko, rodiny a deti bol práve z Hájička – ktorý realizoval Slovenský Dohovor začal 16.1.2021 od 18:00 – modlilo sa vonku, pred sochou v extrémnej zime, vtedy sa modlil aj o. Maroš Kuffa  – takže je tu práve na 2 ročnom výročí založenia týchto modlitieb.
 • postupne modlitby v Hájičku pribúdali a modlilo sa dlhšie. Práve z Hájička vyšli 24 hod. modlitby sv. ruženca na fatimský dátum 13, v súčasnej dobe sa v Hájičku modlíme takmer každý deň od 5:00 do 6:30 a každú nedeľu je to pravidelná celodenná modlitba 13hodinová.
 • postupne sa k Hájičku pridávajú aj pútnické miesta  z Klina, Rabčice,..
 • vďaka vysielaniam Slovenského dohovoru sa do týchto modlitieb za 2 roky vysielania z rôznych pútnických miest na Slovensku, ale aj v zahraničí pripojilo niekoľko miliónov ľudí ( len vysielanie v Levoči mesiac na to – na fatimský dátom 13.2.2021 malo viac ako 500 000!!!! pripojení)

Modlitby v Hájičku:

Prosíme Vás – tieto vysielania sú vďaka Vaším príspevkom. Aj 5 eurový príspevok pre nás veľkú cenu. Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu : podporte nás Ďakujeme za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás

➡️➡️➡️ Linky na vysielanie:

Facebook klikni TU: SlovenskýDohovorZaRodinu
Facebook klikni TU: SomKatolik

Youtube – klikni TU: SlovenskýDohovorZaRodinu
Youtube – klikni TU: SomKatolí
k

? Nakoľko nás sociálne siete začali blokovať prosíme Vás? o registráciu aby sme Vás vedeli informovať o našich akciách: prihláste sa na odber noviniek

Ďakujeme všetkým modliacim, ktorí zapísali svoje modlitby na stránke 1 000 000 Ružencov za Slovensko. S vašou pomocou sme prekročili hranicu 388 000 modlitieb ruženca.
ďakujeme Vám https://www.milionruzencovzaslovensko.sk/

ruženec
Príspevky - podporte nás

Príspevky – podporte nás

Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu : podporte nás Ďakujeme za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás

Dominik Chmielewski – škola ruženca – slávnostný ruženec:

Dominik Chmielewski – škola ruženca – bolestný:

Dominik Chmielewski – škola ruženca – ruženec svetla:

Dominik Chmielewski – škola ruženca – radostný ruženec

Nefunguje Vám modlitba??? Možno robíte aj vy túto chybu – pozrite si aspoň 45min z videa:

Archív vysielania klikni dolu :⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

Pozvánka:

Tradičná púť do Hájička 2021 – časť 1

Tradičná púť do Hájička 2021časť 2 sobota od 22:40

Tradičná púť do Hájička 2021 – časť 3 nedeľa od 6:30

Archív v tomto okne:⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆
Komentáre DOLU?????????

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás