Živý prenos: Máriino Slovensko – nepretržitý maratón sv. ruženca, ktorý začal 1.10.2021

máriino slovensko

OKTÓBROVÝ RUŽENCOVÝ MARATÓN POKRAČUJE !!!

V Máriinom mesiaci október ( od 1. do 31. 10. 2021) sme sa modlili, a stále ešte modlíme, nepretržite na živo 31 dní. Naše milované Slovensko chceme chrániť modlitbami od útokov Zlého.

Mnohí z vás chceli pomôcť a prispieť na toto online vysielanie a poslali financie.

Pán Boh zaplať!

Vyzbieralo sa dostatok financií na pokrytie technických požiadaviek, aj produkcie. Sme schopní vysielať až do konca októbra.

Ale prispeli ste o niečo viac!

Prostriedky, ktoré posielate používame výlučne na zabezpečenie online prenosov.

Preto predlžujeme nepretržité modlitby až do 14-tého novembra, kedy ukončíme túto online reťaz z pútnického miesta na hore Butkov 24 hodinovým ružencom za Slovensko.

Pomôžte nám predĺžiť modlitbovú reťaz svojimi príspevkami. Na celú akciu potrebujeme vyzbierať 22 500 eur k 20.10. máme 16 500 eur. Všetkým dobrodincom vopred ďakujeme. Na záver ružencovej reťaze za všetkých dobrodincov odslúžime svätú omšu.

Pozrite si o tomto pútnickom mieste na internete: https://www.krizbutkov.sk/

Celé podujatie je pod záštitou spišského diecézneho administrátora otca biskupa Kuboša.

Pridajte sa teda a modlime sa spoločne, nepretržite až do 14-tého novembra, kedy ukončíme túto modlitbovú reťaz na hore Butkov.

Erik Zbiňovský Slovenský dohovor za rodinu.

Modlitba, pôst a pokánie. To sú najúčinnejšie zbrane. A preto chceme opäť utvoriť nepretržitú modlitbovú reťaz za naše milované Slovensko.

Budeme sa modliť 24-hodín denne, nepretržite na živo, zo všetkých kútov Slovenska.

Celé podujatie je pod záštitou spišského diecézneho administrátora otca biskupa Kuboša

Živý-prenos
Máriino Slovensko – ružencový maratón, 24 hodín denne posvätného ruženca za Slovensko
v okne nižšie, klikni TU: ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

„Neváhame znovu verejne tvrdiť, že je veľká nádej, ktorú my vkladáme do posvätného ruženca na uzdravenie bied postihujúcich našu dobu. Nie zbraňami, nie nejakou ľudskou silou, ale s Božou pomocou obsiahnutou prostredníctvom tejto modlitby… Cirkev bude môcť nebojácne čeliť pekelnému nepriateľovi.“ (Pius XII.)

V časoch, keď samotné kresťanstvo bolo v ohrození, sa sile ruženca pripisovalo vyslobodenie z nebezpečenstva a Ružencová Panna Mária bola oslavovaná ako sprostredkovateľka záchrany…

Podporte finančne projekt Máriino Slovenskopotrebujeme Vašu pomoc
Naše nepretržité živé vysielanie Máriino Slovensko
sa dá realizovať len s Vašou finančnou podporou, každý deň vysielania je platený,
preto Vás prosíme o finančnú podporu,

KLIKNI TU: PODPORTE

AK CHCETE PRISPIEŤ, môžete tak urobiť na číslo účtu:

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

alebo pre platbu použite QRkód:

Bez sumy
Ľubovoľná suma

—————————————————————————————————————————-

Prečo práve názov Máriino Slovensko?

Chceme vzývať našu patrónku Sedembolestnú Pannu Máriu, aby sa prihovárala za náš národ u svojho Syna. Naša naliehavá prosba adresovaná Božej Matke cez Zdravas stojí na dôvere, že jej materský príhovor v Srdci jej Syna zmôže všetko.

Spojme sa celý národ v nepretržitej modlitbe svätého ruženca! Zjednoťme sa v týchto ťažkých časoch!

Padnime na kolená a pokorne prosme Boha o pomoc. TOTO JE ČAS VEĽKEJ POTREBY VYTRVALEJ MODLITBY A DUCHOVNÉHO ZÁPASU. Srdečne Vás pozývame a vyzývame, aby ste nerezignovali a nenechali sa odviesť od modlitby a nenechali sa duchovne uspať. Matka Božia potrebuje našu spoluprácu, aby sa pred Božou tvárou mohla za nás prihovárať a aby nám mohla vyprosiť milosť. NESMIEME POĽAVIŤ V MODLITBÁCH A HORLIVOSTI.

OD TVOJICH I MOJICH MODLITIEB A OBIET BUDE ZÁVISIEŤ AKO TU BUDE!
Shema Israel – počúvaj Izrael – Pán náš Boh je jediný Pán

Panna Mária vo Fatime: „Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí! Ale modlite sa ruženec, konajte pokánie a zasväťte sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu… Denne sa modlite ruženec, aby ste vyprosili svetu mier.“

Sestra Lucia z Fatimy o ruženci povedala:
„Odkedy dala Panna Mária modlitbe ruženca takú veľkú moc, neexistuje už žiaden materiálny ani duchovný, žiaden národný ani medzinárodný problém, ktorý by sa nedal vyriešiť ružencom a našimi obetami.“

Začíname naživo – piatok 1.10.2021 o 00:00

▶▶▶▶ Úmysly modlitieb:

Modliť sa budeme na úmysly Panny Márie, v desiatkoch zahrnieme aj tieto úmysly:

 • každý prvý desiatok sv. ruženca sa budeme modliť za úmysly Sv. Otca, pápeža Františka a úmysly našich otcov biskupov, ktoré sú v súlade s Božou vôľou a za našich kňazov vo farnosti.
 • každý druhý desiatok sv. ruženca sa budeme modliť za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť
 • každý tretí desiatok sv. ruženca sa budeme modliť za odvrátenie hrozieb vojnových konfliktov vo svete.
 • každý štvrtý desiatok sv. ruženca sa budeme modliť za ochranu rodiny na Slovensku.
 • každý piaty desiatok sv. ruženca sa budeme modliť už tradične za úmysly modliacich (v súlade s Božím zámerom), ktoré píšu do komentárov počas online prenosu a za všetkých tých, ktorí nás dnes prosili o modlitby za svoje uzdravenie a uzdravenie svojich rodinných príslušníkov.

Budeme sa snažiť celú modlitbu nonstop vysielať – všetko je závislé od techniky či toľko vydrží – my vydržíme!
▶▶Pre každý národ je dôležitá rodina, zvyky a tradície a je na nás aby sme odkaz našich kresťanských predkov odovzdávali ďalej naším deťom. Ťažké chvíle sa dajú prekonať len v súdržnej rodine posilnenej modlitbou posvätného ruženca.

Nezabúdajme na obrovskú silu modlitby!!! klikni TU: Sila modlitby

▶▶▶▶ Program:

NonStop sa modlia veriaci
okrem nich sa modlia:

 • 5:00 – 6:00 Hájiček – pútnické miesto – RKC Veľké Kostoľany ( každý deň okrem utorka a štvrtka )
 • 5:45 – 7:00 otec Matúš Marcin len v nedeľu – modlitba ruženca, zasvätenie Panne Márii, modlitby
  oslobodenia, kňazské požehnanie
 • 7:00 – 8:00 Kňazi – modlitba ruženca, zasvätenie Panne Márii, modlitby
  oslobodenia, kňazské požehnanie (každý deň okrem nedele)
  Po – o. Dudok, UT- o. Marcin, St-o. Kanuk, Št-o. Petrek, Pia-o. Pavlik, So-o. Kapistrán
 • 12:00 – 13:00 otec Matúš Marcin len v nedeľu – modlitba ruženca, zasvätenie Panne Márii, modlitby
  oslobodenia, kňazské požehnanie ( len v nedeľu)
 • 13:00 – 14:00 Rádio Mária (každý deň – okrem soboty a nedele a 13.10, 19.10 a 21.10)
 • 10:00 – 10:30 Ruženec z Litmanovej (každý deň okrem soboty a nedele a 13.10.)
 • 14:00 – 14:30 Sestry Matky Božieho Milosrdenstva Krakov sr. Faustia (každý deň okrem dátumov: 2-6.10,
  10.10, 13.10, 17.10, 22-24.10, 28-31.10)
 • 15:00 – 16:00 Rádio Mária ruženec z Pompeii len 7.10
 • 15:00 – 16:00 Sestry Matky Božieho Milosrdenstva Krakov sr. Faustia – korunka BM len 13 a 22.10
 • 16:00 – 17:00 Detský ruženec – len v stredu
 • 17:00 – 18:00 Ruženec z Medžugoria ( každý deň okrem nedele )
 • 21:00 – 21:30 MKH – Mariánske Kňazské Hnutie ( každý deň od 1 do 10.10 )

Súčasťou Máriino Slovensko – 31 dňový maratón, 24 hodín denne posvätného ruženca za Slovensko sú aj:

Živý prenos: Máriino Slovensko - nepretržitý maratón sv. ruženca, ktorý začal 1.10.2021 1


Ďakujeme každému, kto sa pripojí zo svojho domova ??: ( na diaľku )
▶ Začiatok 1.10.2021 o 00:00
▶ Koniec 14.11.2021 o 8:00

▶️▶️ Podujatie „31 dňový maratón, 24 hodín denne posvätného ruženca za Slovensko“ je organizované a hradené z dobrovoľných príspevkov darcov.
AK CHCETE PRISPIEŤ, môžete tak urobiť na: Podporte nás

➡️➡️➡️ Linky na vysielanie – 24 hodinový ruženec za Slovensko:

Facebook klikni TU: SlovenskýDohovorZaRodinu
Facebook klikni TU: SomKatolik

Youtube – klikni TU: SlovenskýDohovorZaRodinu
Youtube – klikni TU: SomKatolík

Vysielanie “24 hodinového ruženca za Slovensko” na Vašej facebook stránke farnosti. Nič jednoduchšie!! Všetko urobíme za Vás!
Chcete sprostredkovať 24 hodinový ruženec za Slovensko s modlitbami biskupov, kňazov, rehoľníkov, katolíckych spoločenstiev,.. vo svojej farnosti????
Oslovte svojho kňaza – správcu farnosti a po jeho súhlase nás môže správca facebook stránky kontaktovať na: sdzr2017@gmail.com

Živý prenos: Máriino Slovensko - nepretržitý maratón sv. ruženca, ktorý začal 1.10.2021 2
podporte nas – prispevky

Skúsenosti, svedectvá k ružencovým modlitbám klikni TU: Modlitby ruženca: Vaše správy, svedectvá k ružencovým reťaziam

Ďakujeme všetkým modliacim, ktorí zapísali svoje modlitby na stránke 1 000 000 Ružencov za Slovensko. S vašou pomocou sme prekročili hranicu 130 000 modlitieb ruženca. Každý verný modliaci dostane aj ruženček na ruku.
ďakujeme Vám https://www.milionruzencovzaslovensko.sk/

ruženec

Nefunguje Vám modlitba??? Možno robíte aj vy túto chybu – pozrite si aspoň 45min z videa:

ružencový maratón, 24 hodín denne posvätného ruženca za Slovensko pozri dolu :⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

Sledovať môžete v jednom, alebo druhom okne ( v prípade výpadku signálu, vysielanie bude obnovené v krátkej dobe )

Živý-prenos v tomto okne:⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆
Komentáre DOLU?????????

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

2 Responses

 1. Zo ♥️ ďakujem celému organizačnému teamu za živý prenos nepretržitej modlitby presvätého ruženca. Aj ja by som sa modlila v ktorúkoľvek hodinu ale nemám s tým skúsenosť ako sa môžem pripojiť. Modlím sa s Vami aj mnoho četujem cez Váš link.

 2. Panna Mária,ochraňuj našu rodinku.Prosím o zdravie pre naše 3 deti.O ochranu manžela,ktorý je bez nás v zahraniči.

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás