Zachráňme slovenskú katolícku nemocnicu pred stratou katolíckej identity – PETÍCIA

Vážená Rakúska rehoľná provincia Hospitálskej rehole svätého Jána z Boha,

Vážená Generálna kúria Hospitálskej rehole svätého Jána z Boha,

ako spoločenstvo katolíckych veriacich na Slovensku, ako aj všetci ľudia dobrej vôle sa na Vás obraciame ako na vlastníka Univerzitnej nemocnice s poliklinikou Milosrdných bratov (UNsP Milosrdní bratia) v Bratislave vo veci plánovaného prevzatia jej vedenia spoločnosťou AGEL.

UNsP Milosrdní bratia je jednou z dvoch katolíckych nemocníc na Slovensku, ktorá vníma pacientov ako Božie stvorenie s neodňateľnou ľudskou dôstojnosťou. Je známa úprimným prístupom k pacientom a poskytuje láskyplnú starostlivosť aj ľuďom bez domova a dlhodobo chorým.

Okrem zdravotnej starostlivosti je UNsP Milosrdní bratia aj miestom spoločenstva pre celú slovenskú katolícku komunitu. Vznikli tu vzácne medziľudské vzťahy a mnohí katolícki lekári a zdravotné sestry tu našli svoje uplatnenie.

Dozvedeli sme sa však, že vedenie tejto nemocnice má byť onedlho prevzaté spoločnosťou AGEL. Táto spoločnosť prevádzkuje súkromnú sieť nemocníc a je na Slovensku politicky kontroverzným subjektom, vrátane výkonu umelých potratov. To všetko je v rozpore s katolíckym učením o ochrane života už od počatia a sociálnou náukou Katolíckej Cirkvi.

Prevzatie vedenia UNsP Milosrdní bratia spoločnosťou AGEL by mohlo viesť k zníženiu dostupnosti poskytovanej starostlivosti tým najnúdznejším a k strate jej katolíckeho charakteru.

Takýto krok považujeme za obzvlášť nešťastný aj vzhľadom na tendenciu Katolíckej Cirkvi svoje portfólio nemocníc skôr rozširovať – Južná KóreaTaiwanSingapurJaponskoUSA (tutu a tu), Kanada, či Taliansko.

Aj samotná Hospitálska rehoľa svätého Jána z Boha prevádzkuje v Austrálii a na Novom Zélande sieť približne 20 nemocníc.

V kontexte synodálnej participácie laikov na živote Cirkvi si Vás preto týmto dovoľujeme požiadať, aby ste najmä vzhľadom na uvedené skutočnosti neodovzdávali vedenie Univerzitnej nemocnice s poliklinikou Milosrdných bratov spoločnosti AGEL.

Ako Cirkev na Slovensku si uvedomujeme vlastný diel zodpovednosti za UNsP Milosrdní bratia a pevne veríme, že sa spoločným úsilím podarí nájsť alternatívne riešenie akýkoľvek problémov, ktoré viedli k rozhodnutiu odovzdať vedenie nemocnice spoločnosti AGEL.

S úctou

ZDROJ a aj podpísanie petície tu: Zachráňme slovenskú katolícku nemocnicu pred stratou katolíckej identity (citizengo.org)

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Zachráňme slovenskú katolícku nemocnicu pred stratou katolíckej identity - PETÍCIA 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás