VÝJAVY zo ŽIVOTA sv. JOZEFA – recept na šťastné manželstvo

✍️ ,,Jozef nechcel dovoliť, aby mu Mária slúžila alebo sa starala o také úlohy, ako je upratovanie domu alebo umývanie kuchynského náčinia. Šťastný ženích chcel všetky tieto činnosti vykonávať sám, aby neurazil dôstojnosť Kráľovnej nebies.“ Božia služobnica Mária z Agredy rozpráva svoje mystické vízie o Svätej rodine.

✍️Zjavenia Božej služobnice Márie z Agredy pripomínajú mystické vízie blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej. Kým však Anna Katarína mala videnia viacerých detailov o biblických postavách, Mária z Agredy spoznala „len“ Máriin život. V tomto fragmente Máriinho diela s názvom „Mystické mesto Božie“ zistíme, že sv. Jozefa ešte nepoznáme.

⚜️ Keď sa Jozef dozvedel o dôstojnosti presvätej Bohorodičky a o tajomstve vtelenia Božieho Syna, mal o Márii takú vznešenú a dôstojnú mienku, že sa premenil akoby na úplne iného človeka. Rozhodol sa správať ku Kráľovnej nebies s najväčšou úctou. Toto rozhodnutie zodpovedalo tak múdrosti tohto svätca, ako aj vznešenej dôstojnosti jeho nevesty; veď on bol služobníkom a ona Kráľovnou neba a zeme, čo Jozef, osvietený nebeským svetlom, dobre poznal. Aby Matke Božej preukázal česť a úctu, podľa túžby svojho srdca kľačal pred ňou s veľkou úctou vždy, keď sa k nej prihováral alebo okolo nej prechádzal. Nechcel, aby naňho čakala alebo robila domáce práce ako upratovanie domu alebo umývanie riadu. Šťastný ženích chcel všetky tieto činnosti vykonávať sám, aby neurazil dôstojnosť Kráľovnej nebies.

Ⓜ️ Mária však bola najpokornejšia zo všetkých pokorných. Preto požiadala sv. Jozefa, aby pred ňou nekľakal, pretože táto úcta sa síce týkala Pána, ktorého nosila vo svojom lone, no ešte nebolo možné odlíšiť osobu Pána od jej osoby. Svätý Jozef súhlasil so žiadosťou Kráľovnej nebies.

⚜️ Čo sa týka domácich prác, Svätý Jozef sa snažil urobiť všetko prvý. Keď bola Mária sama a modlila sa, jej ženích sa snažil robiť všetky väčšie a menšie domáce práce; Mária teda nemohla splniť svoju túžbu byť nápomocná svojmu manželovi. Presvätá Bohorodička sa obrátila k Pánovi a prosila Ho, aby ovplyvnil Jej ženícha, aby Jej neprekážal vo vytúženej pokore. Boh vypočul Máriinu modlitbu a prostredníctvom anjela strážneho dal Jozefovi toto napomenutie: ,,Nebráň pokorným želaniam Tej, ktorá je vyššia ako všetky stvorenia neba a zeme. Navonok nech ti slúži, ale vnútri maj k nej najvyššiu úctu; pri každej príležitosti vzdávaj úctu vtelenému Božiemu Synovi, ktorý ako Jeho Matka chce prísť na svet nie preto, aby mu bolo obsluhované, ale aby mohol slúžiť, a tak učiť svet vznešenosti pokory, najvyššiemu poznaniu života. Môžeš Márii pomáhať v niektorých dielach a vždy v nej ctiť Pána sveta!“ Svätý Jozef podľa zjavenej vôle Najvyššieho dovolil Márii vykonávať rôzne domáce práce, a tak mali obaja príležitosť priniesť Bohu príjemnú obetu. Tento ústupok svätého Jozefa ešte viac ponížil a zdvojnásobil jeho úctu ku Kráľovnej nebies.

⚜️ Svätý Jozef bol tesár. Keď bol unavený, Kráľovná neba mu dokázala nielen prejaviť pochopenie a súcit, ale pridala k tomu aj nebeskú náuku. Nebeský pokrm, ktorý mu najmilosrdnejšia nevesta dala so všetkou obozretnosťou a múdrosťou, spočíval v tom, že mu vysvetlila hojné požehnanie práce. Keďže sa Mária považovala za nehodnú žiť prácou svojho manžela, ponižovala sa nevýslovným spôsobom; považovala sa za dlžníka sv. Jozefa, povinná poďakovať mu za pot preliaty za ňu, ktorý prijala ako dar. Pri práci v dielni mu síce pomáhať nemohla, lebo sa to nehodilo k jej sile a skromnosti, ale vo všetkom ostatnom, čo sa zhodovalo s jej dôstojnosťou, slúžila svojmu ženíchovi, ako keby bola jeho pokornou slúžkou.

Ⓜ️ Aké veľké požehnanie teda udelil Najvyšší svätému Jozefovi, do ktorého starostlivosti zveril Máriu, pravú Archu Nového zákona? Nech o tom vedia všetky národy a pokolenia, nech sa mu klaňajú a ohlasujú jeho slávu, lebo Najvyšší nikomu neurobil to, čo Jozefovi.

✍️ Viete si predstaviť svet, v ktorom by manželia súťažili vo vzájomnej službe, ako vo vyššie uvedenom fragmente Márie a Jozefa? Viete si predstaviť svet plný takýchto manželstiev? To by bolo úžasné, nie? Viete si takto predstaviť vlastné manželstvo? Najlepšie na tom všetkom je, že s pomocou Svätej rodiny sú takéto prejavy lásky, obetovania a služby možné aj v našich životoch. Môžu byť naozaj skutočné. Ja sa budem snažiť ako manžel a ty?

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Mária Lipták – Rytier Nepoškvrnenej ⚔️💙

Zdroj: Mystické město Boží/Od SESTRY MARIE OD JEŽÍŠE z AGREDY – knihu si môžete zakúpiť na tomto odkaze: https://www.zachej.sk/vyhladavanie/?sort=keyword&onlyOnStock=1&term=Mystick%C3%A9%20m%C4%9Bsto%20Bo%C5%BE%C3%AD

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás