Vietnamskí mučeníci (Andrej Dung Lac a spol.)

Svätí

Sviatok: 24. november

† v rokoch 1625-1886

Dielo evanjelizácie Vietnamu, ktoré začalo na začiatku 16. storočia a stabilizovalo sa v prvých apoštolských vikariátoch na severe (Dang-Ngoai) a na juhu (Dang-Trong) v roku 1659, zaznamenalo pozoruhodný vývoj. Dnes je vo Vietname 25 diecéz – 10 na severe, 6 v centrálnej časti a 9 na juhu. Katolíkov je asi 6 miliónov (asi 10% populácie). Cirkevná hierarchia bola ustanovená pápežom sv. Jánom XXIII. 24. novembra 1960. Zásluhu na tom má aj krv mučeníkov, ktorí od prvých rokov kresťanstva vo Vietname položili svoj život za vieru. Sú medzi nimi misionári, kňazi z domorodých obyvateľov, ale aj laici. Všetci majú zásluhu na apoštolskej práci. Podľa rôznych písomností a zachovaných historických dokumentov, ich v priebehu 261 rokov (1625-1886) bolo okolo 130 000. Väčšina z nich bola pochovaná do anonymných hrobov, no spomienka na nich sa medzi vietnamskými katolíkmi uchovala živá.

Beatifikačné procesy 117 mučeníkov Vietnamu sa uskutočnili štyrikrát. V roku 1900 vyhlásil pápež Lev XIII. za blahoslavených 64 vietnamských mučeníkov, v roku 1906 pápež sv. Pius X. 8; v roku 1909 ten istý pápež 20; v roku 1951 pápež Pius XII. 25. Za svätých ich všetkých naraz vyhlásil pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1988.

Podľa národností: 11 Španielov (dominikáni – 6 biskupov a 5 kňazov), 10 Francúzov (Spoločnosť misionárov z Paríža – 2 biskupi a 8 kňazi), 96 Vietnamcov (37 kňazov – z nich 11 dominikánov a 59 laikov – z nich 1 seminarista, 16 katechistov, 10 dominikánskych terciárov a 1 žena).

Podľa dátumu smrti: 2 za vlády Trinha-Doanha (1740-1767), 2 za vlády Trinha-Sama (1767-1782), 2 za vlády Canha-Thinha (1782-1802), 58 za vlády kráľa Minha-Manga (1820-1840), 3 za vlády kráľa Thieua-Tria (1840-1847), 50 za vlády kráľa Tua-Duca (1847-1883).

Podľa spôsobu smrti: 75 ich zomrelo sťatím, 22 uškrtením, 6 upálením zaživa, 5 zomreli pri tom, ako im trhali telo na kúsky a 9 zomreli vo väzení na následky mučenia.

podporte nás sdzr

Zoznam 117 vietnamských mučeníkov:

 1. Andrej DUNG-LAC, kňaz, 21.12.1839
 2. Dominik HENARES, biskup, OP, 25.06.1838
 3. Klement Ignác DELGADO CEBRIAN, biskup, OP, 12.07.1838
 4. Peter Rosa Ursula BORIE, biskup, MEP 24.11.1838
 5. Jozef Mária DIAZ SANJURJO, biskup, OP 20.07.1857
 6. Melchior GARCIA SAMPEDRO SUAREZ, biskup, OP, 28.07.1858
 7. Hieronym (Girolamo) HERMOSILLA, biskup, OP, 01.11.1861
 8. Valentino BERRIO OCHOA, biskup, OP, 01.11.1861
 9. Štefan Teodoro CUENOT, biskup, MEP, 14.11.1861
 10. František GIL DE FEDERICH, kňaz, OP, 22.01.1745
 11. Matteo ALONso LECINIANA, kňaz, OP, 22.01.1745
 12. Hyacint CASTANEDA, kňaz, OP, 07.11.1773
 13. Vincent LE OUANG LIEM, kňaz, OP, 07.11.1773
 14. Emanuel NGUYEN VAN TRIEU, kňaz, 17.09.1798
 15. Ján DAT, kňaz, 28.10.1798
 16. Peter LE TuY, kňaz, 11.10.1833
 17. František Izidor GAGELIN, kňaz, MEP, 17.10.1833
 18. Jozef MARCHAND, kňaz, MEP, 30.11.1835
 19. Ján Carlo CORNAY, kňaz, MEP, 20.09.1837
 20. Vincent Do YEN, kňaz, OP, 30.06.1838
 21. Peter NGUYEN BA TUAN, kňaz, 15.07.1838
 22. Jozef FERNANDEZ, kňaz, OP, 24.07.1838
 23. Bernard VU VAN DUE, kňaz, 01.08.1838
 24. Dominik NGUYEN VAN HANH (DIEU), kňaz, OP, 01.08.1838
 25. Jakub Do MAI NAM, kňaz, 12.08.1838
 26. Jozef DANG DINH (NIEN) VIEN, kňaz, 21.08.1838
 27. Peter NGUYEN VAN Tu, kňaz, OP, 05.09.1838
 28. František JACCARD, kňaz, MEP, 21.09.1838
 29. Vincent NGUYEN THE DIEM, kňaz, 24.11.1838
 30. Peter Vo BANG KHOA, kňaz, 24.11.1838
 31. Dominik Tuoc, kňaz, OP, 02.04.1839
 32. Tomáš DINH VIET Du, kňaz, OP, 26.11.1839
 33. Dominik NGUYEN VAN (DOAN) XUYEN, kňaz, OP, 26.11.1839
 34. Peter PHAM VAN TIZI, kňaz, 21.12.1839
 35. Pavol PHAN KHAc KHOAN, kňaz, 28.04.1840
 36. Jozef Do QUANG HIEN, kňaz, OP, 09.05.1840
 37. Lukáš Vu BA LOAN, kňaz, 05.06.1840
 38. Dominik TRACH (DOAI), kňaz, OP, 18.09.1840
 39. Pavol NGUYEN NGAN, kňaz, 08.11.1840
 40. Jozef NGUYEN DINH NGHI, kňaz, 08.11.1840
 41. Martin TA Duc THINH, kňaz, 08.11.1840
 42. Peter KHANH, kňaz, 12.07.1842
 43. Augustín SCHOEFFLER, kňaz, MEP, 01.05.1851
 44. Ján Luigi BONNARD, kňaz, MEP, 01.05.1852
 45. Filip PHAN VAN MINH, kňaz, 03.07.1853
 46. Vavrinec NGUYEN VAN HUONG, kňaz, 27.04.1856
 47. Pavol LE BAo TINH, kňaz, 06.04.1857
 48. Dominik MAU, kňaz, OP, 05.11.1858
 49. Pavol LE VAN Loc, kňaz, 13.02.1859
 50. Dominik CAM, kňaz, T.OP, 11.03.1859
 51. Peter DOAN LONG QUY, kňaz, 31.07.1859
 52. Peter František NERON, kňaz, MEP, 03.11.1860
 53. Tomáš KHUONG, kňaz, T.OP, 30.01.1861
 54. Ján Teofano VENARD, kňaz, MEP, 02.02.1861
 55. Peter NGUYEN VAN Luu, kňaz, 07.04.1861
 56. Jozef TUAN, kňaz, OP, 30.04.1861
 57. Ján DOAN TRINH HOAN, kňaz, 26.05.1861
 58. Peter ALMATO RIBERA, kňaz, OP, 01.11.1861
 59. Pavol TONG VIET BUONG, laik, 23.10.1833
 60. Andrej TRAN VAN THONG, laik, 28.11.1835
 61. František Saverio CAN, katechista, 20.11.1837
 62. František Do VAN (HIEN) CHIEU, katechista, 25.06.1838
 63. Jozef NGUYEN DINH UPEN, katechista, T.OP, 03.07.1838
 64. Peter NGUYEN DicH, laik, 12.08.1838
 65. Michal NGUYEN HUY MY, laik, 12.08.1838
 66. Jozef HOANG LUONG CANH, laik, T.OP, 05.09.1838
 67. Tomáš TRAN VAN THIEN, Seminarista 21.09.1838
 68. Peter TRUONG VAN DUONG, katechista, 18.12.1838
 69. Pavol NGUYEN VAN MY, katechista, 18.12.1838
 70. Peter VU VAN TRUAT, katechista, 18.12.1838
 71. Augustín PHAN VIET Huy, laik, 13.06.1839
 72. Mikuláš Bui Duc THE, laik, 13.06.1839
 73. Dominik (Mikuláš) DINH DAT, laik, 18.07.1839
 74. Tomáš NGUYEN VAN DE, laik, T.OP, 19.12.1839
 75. František Saverio HA THONG MAU, katechista, T.OP, 19.12.1839
 76. Augustín NGUYEN VAN MOI, laik, T.OP, 19.12.1839
 77. Dominik Bui VAN UY, katechista, T.OP, 19.12.1839
 78. Štefan NGUYEN VAN VINTI, laik, T.OP, 19.12.1839
 79. Peter NGUYEN VAN HIEU, katechista, 28.04.1840
 80. Ján Krstiteľ DINH VAN THANH, katechista, 28.04.1840
 81. Anton NGUYEN HUU (NAM) QUYNH, laik, 10.07.1840
 82. Peter NGUYEN KHAC Tu, katechista, 10.07.1840
 83. Tomáš TOAN, katechista, T.OP, 21.07.1840
 84. Ján Krstiteľ CON, laik, 08.11.1840
 85. Martino THO, laik, 08.11.1840
 86. Šimon PHAN DAc HOA, laik, 12.12.1840
 87. Agnesa LE THi THANH (DE), laička 12.07.1841
 88. Matteo LE VAN GAM, laik, 11.05.1847
 89. Jozef NGUYEN VAN Luu, katechista, 02.05.1854
 90. Andrej NGUYEN Kim THONG (NAM THUONG), katechista, 15.07.1855
 91. Michal Ho DINH HY, laik, 22.05.1857
 92. Peter DOAN VAN VAN, katechista, 25.05.1857
 93. František PHAN VAN TRUNG, laik, 06.10.1858
 94. Dominik PHAM THONG (AN) KHAM, laik, T.OP, 13.01.1859
 95. Lukáš PHAM THONG (CAI) THIN, laik, 13.01.1859
 96. Jozef PHAM THONG (CAI) TA, laik, 13.01.1859
 97. Pavol HANH, laik, 28.05.1859
 98. Emanuel LE VAN PHUNG, laik, 31.07.1859
 99. Jozef LE DANG THI, laik, 24.10.1860
 100. Matteo NGUYEN VAN (NGUYEN) PHUONG, laik, 26.05.1861
 101. Jozef NGUYEN DUY KHANG, katechista, T.OP, 06.11.1861
 102. Jozef TUAN, laik, 07.01.1862
 103. Jozef TUC, laik, 01.06.1862
 104. Dominik NINH, laik, 02.06.1862
 105. Dominik TORI, laik, 05.06.1862
 106. Vavrinec NGON, laik, 22.05.1862
 107. Pavol (DONG) DUONG, laik, 03.06.1862
 108. Dominik HUYEN, laik, 05.06.1862
 109. Peter DUNG, laik, 06.06.1862
 110. Vincent DUONG, laik, 06.06.1862
 111. Peter THUAN, laik, 06.06.1862
 112. Dominik MAO, laik, 16.06.1862
 113. Dominik NGUYEN, laik, 16.06.1862
 114. Dominik NHI, laik, 16.06.1862
 115. Andrej TUONG, laik, 16.06.1862
 116. Vincent TUONG, laik, 16.06.1862
 117. Peter DA, laik, 17.06.1862

ZDROJ: https://www.zivotopisysvatych.sk/vietnamski-mucenici/

Vietnamskí mučeníci (Andrej Dung Lac a spol.) 1

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás