Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér! PETÍCIA

Podpíšte petíciu predsedovi vlády, ktorou ho vyzývame aby oznámil Rade EÚ, že akékoľvek pokusy o zásah do výlučných kompetencií členských štátov EÚ bude Slovensko vetovať, vrátane súčasnej iniciatívy európskeho parlamentu zrušiť suverénne právo štátov určovať vlastné právne normy v kultúrno-etickej oblasti regulácie umelých potratov, sexuálnej výchovy, antikoncepcie a ľudskej reprodukcie.

ZABIŤ DIEŤA PRI UMELOM POTRATE NIE JE ZÁKLADNÉ PRÁVO, ALE ĽUDSKÁ TRAGÉDIA!

PETÍCIA PREDSEDOVI VLÁDY SR ROBERTOVI FICOVI: VETUJTE BEZPRECEDENTNÉ ZÁSAHY EÚ DO VÝLUČNÝCH KOMPETENCIÍ ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Vážený pán predseda vlády SR Robert Fico,

Slovenská republika má veľkú príležitosť obhájiť svoju suverenitu a využiť právo veta. S veľkou nevôľou sme sa dozvedeli, že 11. aprila 2024 Európsky parlament prijal rezolúciu, ktorou zasahuje do výlučných kompetencií členských štátov a žiada Radu EÚ o zavedenie práva na potrat do Charty základných práv EÚ. Týmto uznesením taktiež EP zasahuje do kompetencií dvoch konkrétnych štátov, keď vyzýva Maltu a Poľsko, aby zrušili svoje súčasné zákonné úpravy ochrany života od počatia. Vyzýva tiež členské štáty, aby zaručili prístup k antikoncepcii a tzv. komplexnej a veku primeranej “sexuálnej  výchove”. Umelý potrat tak prestane byť poslednou a v zásade neželanou záležitosťou a má sa stať predmetom “adorovania” so vznešeným názvom “základné právo”. Neriadená migrácia a ani potraty nie sú riešením demografickej katastrofy v Európe.   Okrem toho, že umelý potrat priamo popiera najzákladnejšie ľudské právo na život a právo na telesnú nedotknuteľnosť slovenských detí usmrcovaných pri potrate, ide o hrubý a neakceptovateľný zásah do výlučných kompetencií členov EÚ, ktoré sú v zmluvách EÚ vyčlenené členským štátom. Takýto zásah s cieľom minimalizovať kompetencie členských štátov sa môže stať veľmi zlým precedensom aj pre iné oblasti. Suverénne členské štáty ako Slovensko ich nesmú tolerovať. Hoci má Poľsko teraz progresívnu vládu, nebude to tak vždy a vzťahom s našim susedom len pomôže, ak si aj Poľsko túto suverenitu zachová. Preto Vás vyzývame, aby ste oznámili Rade EÚ, že akékoľvek pokusy o zásah do výlučných kompetencií členských štátov EÚ bude Slovensko vetovať, vrátane súčasnej iniciatívy EP.

Táto iniciatíva EP prišla po tom, ako sa Francúzsko stalo prvou krajinou, ktorá 4. marca 2024 zakotvila právo na umelý potrat do svojej ústavy. Zdravotná starostlivosť vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia spadá pod národné právomoci. Zmena Charty základných práv EÚ tak, aby zahŕňala povinnú “sexuálnu výchovu”, všetky tzv. služby sexuálneho a reprodukčného zdravia a umelé ukončenie tehotenstva, by si vyžadovala jednomyseľný súhlas všetkých členských štátov. Ochrana výlučných kompetencií Slovenskej republiky je dôležitá najmä preto, že Európsky parlament a európske súdy sú z minulosti známe svojím progresívnym aktivizmom. Ak by bolo právo na potrat ukotvené v Charte základných práv EÚ, je len otázkou času kedy európske súdy po sérii žalôb na jednotlivé členské štáty začnú útočiť na vnútroštátnu legislatívu. To by mohlo napríklad znamenať, že členské štáty budú musieť zabezpečiť sexuálny tréning na školách, tak ako na to tlačí WHO vrátane výučby o masturbácii už v škôlkach, že budú musieť hradiť antikoncepciu, zabezpečiť “reprodukciu” homosexuálnym párom prostredníctvom povolenia prenájmu materníc alebo aj, že tzv. základné  právo na potrat nemožno obmedzovať tak, ako to robia zákonné úpravy jednotlivých členských štátov. Potrat by sa mohol stať bezplatným a hradeným z verejného zdravotného poistenia, dostupným na počkanie bez akýchkoľvek lehôt na rozmyslenie, môže dôjsť k úplnému zrušeniu časových obmedzení a potrat bude musieť byť vykonaný bez ohľadu na to v akej fáze tehotenstva oň matka požiada. Právo lekárov a sestier na odmietnutie tohto “základného práva zabiť nenarodené dieťa” bude odstránené. Môžeme sa dostať aj do stavu ako v USA, kde bol v niektorých jeho štátoch do roku 2003 možný aj potrat čiastočným pôrodom, pri ktorom sa dieťaťu pri pôrode, prestrihla miecha pri hlavičke, kým časť tela bola ešte v maternici. Na názor otca dieťaťa ani rodičov v prípade neplnoletej matky sa už nebude prihliadať. Toto všetko sa môže stať ak súdy rozhodnú, že obmedzenia interrupcií prijaté členskými štátmi diskriminujú ženy a znemožňujú im využiť ich “základné právo na potrat”. Pre všetky vyššie uvedené dôvody je nevyhnutné, aby si Slovenská republika zachovala svoje výlučné kompetencie a aby Ústava SR bola nadradená rezolúciam Európskeho parlamentu a rozhodnutiam európskych súdov.

Vážený pán premiér, žiadame Vás, aby ste chránili právomoc Slovenskej republiky rozhodovať o veciach, ktoré sú v jej výlučnej kompetencii. Dnes nás progresívne elity tlačia do potratov, sexuálneho tréningu pre deti v školách, bezplatnej antikoncepcie, či do zákazov podporovať finančne tých, ktorí nesúhlasia s tzv. “genderovou rovnosťou”. Zajtra to môže byť právo zabiť starých a chorých prostredníctvom asistovanej samovraždy, odpojenia od prístrojov či odopretím jedla a vody a vyhladovaním na smrť ako sa to už v Európe stalo, dokonca v prípade viacerých malých detí, napriek nesúhlasu ich rodičov. Neskôr môže nasledovať právo detí “zmeniť si pohlavie” bez vedomia rodičov bez ohľadu na vek dieťaťa, právo dospelých na vynosenie dieťaťa prenájmom maternice, či právo nechať si laboratórne upraviť DNA v pohlavných bunkách a vyrobiť si dieťa podľa vlastných predstáv alebo právo homosexuálnych párov kúpiť si dieťa.

Kedysi sa potraty legalizovali ako krajná a morálne zlá možnosť pre zúfalé matky v hraničnej situácii, z ktorej nevideli iné východisko. Pred mesiacom sme boli svedkami toho, ako ľudia v uliciach Paríža oslavovali právo na potrat, ktoré bolo doplnené do francúzskej ústavy. To, čo sa nám dnes zdá ako veľmi nepravdepodobné, sa môže o 5-10 rokov stať základným právom EÚ! Preto Vás, pán premiér, vyzývame, urobte tomuto rýchly a rázny koniec.

Najväčšia kríza, ktorej bude Slovensko, ako aj väčšina  štátov sveta čeliť počas najbližších 50 rokov, bude demografická kríza. Nerodenie detí, starnúce obyvateľstvo a úbytok pracovníkov na pracovnom trhu spôsobia vážne problémy pre všetky sektory, vrátane dôchodkového, zdravotníckeho, sociálneho, hospodárskeho, atď. Dôchodcovia chcú istotu, že prežijú starobu dôstojne, ale kto zaplatí ich dôchodky, ak sa nerodí dostatok detí, ktoré by tu raz pracovali a platili dane a odvody? Počet narodených detí každým rokom klesá (v roku 2023 dokonca pod 49000) a počet potratov začína stúpať (medzi rokmi 2021-22 o 6.1%, medzi 2022-23 o 0.32%) .

Slovensko nepotrebuje potraty v Charte základných práv EÚ, Slovensko potrebuje suverénnu vládu so silnou prorodinnou politikou zahŕňajúcou politiku tretieho dieťaťa, ktorá mladým ľuďom vytvorí prostredie, aby sa nebáli mať deti a nebáli sa mať veľkú rodinu. Ak nechceme riešiť demografickú krízu migráciou po vzore pani Merkelovej, potrebujeme na Slovensku budovať kultúru života a radosti z daru detí. Na to si však musíme zachovať právo rozhodovať o kultúrno-etických otázkach sami.

Peter Beňa, Aliancia za rodinu

Martina Bednáriková, Pro-Life Action

Stanislav Gunčaga, Asociácia otca mamu deťom

Juraj Šúst, Inštitút Ladislava Hanusa

Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu

Erik Zbiňovský, Slovenský dohovor za rodinu

Patrik Daniška, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku

Katarína Kapinajová, 9 mesiacov za život

Dušan Škurla, Aliancia za život OZ

Renáta Ocilková, Slovenská spoločnosť pre rodinu

Anton Chromík, Aliancia za rodinu

Petíciu zostavil: 

Aliancia za rodinu, Chorvátska 199, 900 81 Šenkvice, IČO: 42357934, osoba oprávnená konať s orgánmi verejnej moci: JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976

PETÍCIU môžete podpísať tu: Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér! – Podpíšem.sk (podpisem.sk)

Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér! PETÍCIA 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás